Ocalić od zapomnienia – Wspomnienia Sybiraków

    „ Ocalić od  zapomnienia  – Wspomnienia Sybiraków ”,  to  kilkanaście  wspomnień  Sybiraków  Kołobrzegu  ,  których   wyboru   dokonał  Bronisław  Zgoła  , a opracował Sebastian Ligierski. I  chociaż  w  wielu  przypadkach opis  wydarzeń  zaciera  się  w  pamięci  minionych  lat  ,  to  i  tak  wyłania  się  z  nich  koszmar  warunków  życia  i  katorżniczej pracy. A  przedstawione  tu wydarzenia  są  świadectwem  bestialstwa  i  deptania  godności ,  setek  tysięcy  Polaków.
      W  tomiku  tym  znajdziemy  także informacje  o  Związku  Sybiraków  ,  oraz  powstaniu  i  działalności  Koła  Terenowego  Związku  w  Kołobrzegu, inicjatorem  powstania  którego  był Bronisław  Zgoda (1918- 2008 ),  harcerz , pedagog i  działacz  społeczny.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział  w  Szczecinie,  Muzeum  Oręża Polskiego Kołobrzeg -2010, str. 72     

AG

” Uratować pamięć”

 „ Uratować  pamięć  ”,   „Wspomnienia  repatriantów  z  Kresów  Wschodnich ”  to  trzecie  wydanie  tomiku   wspomnień ,   zesłańców   do  Kazachstanu.  Wznowienie  było  upamiętnieniem  70- tej  rocznicy  napaści  Związku  Sowieckiego  na  naszą  Ojczyznę . Tomik  zawiera  osiem  opowiadań,  w  których  autorzy  ,   wspominają  najpierw  swój  dom  rodzinny ,  by  później  opisać  piekło  zesłania.  Szczególny  charakter  tej   publikacji  polega   na  tym,  że w  jej  powstaniu  aktywny  udział  brała  młodzież.  Młodzież    z  Zespołu  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” inspirowana  przez  jej  dyrektora   dra  Zygmunta  Czaplę .,  który  jest  także    redaktorem  wydania.

Wydawca : Zespół  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” w  Koszalinie

Rok  wydania . Koszalin  2009.  Str. 77

Sybiracy, martyrologia Polaków na Wschodzie

„ SYBIRACY, MARTYROLOGIA POLAKÓW NA WSCHODZIE ”

Jest pierwszą publikacją , którą Zarząd Oddziału Związku Sybiraków wydał wspólnie z Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie.
To praca zbiorowa ,  pod redakcją Pana  prof. Adama  Wirskiego poświęcona pamięci Sybiraków ,  w której znalazły się referaty przedstawicieli nauki , zajmujących  się  tematyką  zesłań, zwłaszcza  po  roku  1939 , przybliżenie Związku Sybiraków jako  organizacji ,  motywów  i celu  jego  działania  oraz kilkanaście  wspomnień  Zesłańców . 

Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane  BWSH wKoszalinie.

Rok wydania . Koszalin 2000. str. 254

AG.
.

” Tych przeżyć czas nie zdoła zatrzeć w pamięci zasłańców”

  „ Tych  przeżyć  czas  nie  zdołał  zatrzeć  w  pamięci  zesłańców ” to jak  podkreślono  w  podtytule  smutne  wspomnienia  z  dzieciństwa.  Przewijające  się  tu  opowieści  są  nie  tylko  opisem  przeżyć  i  zdarzeń,  ale  także  oskarżeniem   jednych  z  najcięższych  zbrodni  stalinowskiego totalitaryzmu, bo  dokonywanych  na  dzieciach, które  mając wtedy   ledwie  kilka, czasem  kilkanaście lat , przeżyły  traumę ,  która wielu  z  nich   towarzyszyła  i towarzyszy  do  końca  życia. Tomik  zawiera   osiem  opowiadań,  które  do  druku  przygotowali  Sabina  i Kazimierz  Krupińscy  oraz    Bogusław  Wolf.  

    Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddział  w  Koszalinie

                        Rok  wydania . Koszalin  2015.  Str. 98

AG.

” Przymusowa podróż w nieznane”

     „ Przymusowa  podróż  w  nieznane ” to  kolejne  wydanie  historii  Sybiraków  Środkowego  Pomorza ,  wspomnień  utrwalonych  w  pamięci  dzieci  ,  zesłanych  na   „ nieludzką  ziemię ”  ,  które  stały  się  świadkami  szczególnych  czasów  i  zdarzeń  ,  a  ich  wspomnienia  wydają  się  dziś  wręcz  nieprawdopodobne.  Tomik ,  który  do  druku  przygotowali  Panowie , Kazimierz  Krupiński  i  Bogusław  Wolf,  zawiera  11  opowieści  ,  w  których  niemal  zawsze  przewijają  się  te  same  wątki,  walka  o  przetrwanie,  wzajemna  pomoc  i  wiara,  że  ten  straszny  los  może  się  kiedyś  odmienić.
     Te  zazwyczaj bardzo  przejmujące  opowieści Sybiraków są  dziś  bezcennym  uzupełnieniem pamięci całych  pokoleń , ale  także pamięci historycznej  narodu. W  życiorysach Sybiraków jak w  zwierciadle odbijają  się  bowiem  losy naszego pokolenia i narodu w XX wieku
           Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddzdiał  w  Koszalinie
           Zespół  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” w  Koszalinie

           Rok  wydania . Koszalin  2011.  Str. 77
AG.

20 lat Związku Sybiraków na Pomorzu Środkowym

„20 LAT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NA POMORZU ŚRODKOWYM”

Wydawnictwo Zarządu Oddziału w Koszalinie zawierające referaty wygłoszone na konferencji historyczno – naukowej , pod patronatem naukowym Pana profesora Bogusława Polaka i w redakcji Pana dra Zygmunta Czapli, na której uczciliśmy 20-stą rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków na naszym terenie.

Referaty:
Anatol Gonczarewicz – Historia i dzień dzisiejszy Odzdiału Związku Sybiraków w Koszalinie.
Prof. Bogusław Polak – Syberyjskie peregrynacje  Polaków XVI-XXw.
Kazimierz Krupiński – Losy  dzieci polskich w ZSRR w latach 1939-1945. Wspomnienie Sybiraka.
dr Andrzej Jaracz – Represje  sowieckie wobec Polaków w latach 1939-1936 w  świetle badań prowadzonych przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni , przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie.
Paweł Michalak – Historia  Pomnika Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.


Wydawca: Dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych „ CZAPLÓWKA” Koszalin .
Rok wydania . Koszalin 2010. str. 60