Sybiracy, martyrologia Polaków na Wschodzie

„ SYBIRACY, MARTYROLOGIA POLAKÓW NA WSCHODZIE ”

Jest pierwszą publikacją , którą Zarząd Oddziału Związku Sybiraków wydał wspólnie z Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie.
To praca zbiorowa ,  pod redakcją Pana  prof. Adama  Wirskiego poświęcona pamięci Sybiraków ,  w której znalazły się referaty przedstawicieli nauki , zajmujących  się  tematyką  zesłań, zwłaszcza  po  roku  1939 , przybliżenie Związku Sybiraków jako  organizacji ,  motywów  i celu  jego  działania  oraz kilkanaście  wspomnień  Zesłańców . 

Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane  BWSH wKoszalinie.

Rok wydania . Koszalin 2000. str. 254

AG.
.