” Uratować pamięć”

 „ Uratować  pamięć  ”,   „Wspomnienia  repatriantów  z  Kresów  Wschodnich ”  to  trzecie  wydanie  tomiku   wspomnień ,   zesłańców   do  Kazachstanu.  Wznowienie  było  upamiętnieniem  70- tej  rocznicy  napaści  Związku  Sowieckiego  na  naszą  Ojczyznę . Tomik  zawiera  osiem  opowiadań,  w  których  autorzy  ,   wspominają  najpierw  swój  dom  rodzinny ,  by  później  opisać  piekło  zesłania.  Szczególny  charakter  tej   publikacji  polega   na  tym,  że w  jej  powstaniu  aktywny  udział  brała  młodzież.  Młodzież    z  Zespołu  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” inspirowana  przez  jej  dyrektora   dra  Zygmunta  Czaplę .,  który  jest  także    redaktorem  wydania.

Wydawca : Zespół  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” w  Koszalinie

Rok  wydania . Koszalin  2009.  Str. 77