Ocalić od zapomnienia – Wspomnienia Sybiraków

    „ Ocalić od  zapomnienia  – Wspomnienia Sybiraków ”,  to  kilkanaście  wspomnień  Sybiraków  Kołobrzegu  ,  których   wyboru   dokonał  Bronisław  Zgoła  , a opracował Sebastian Ligierski. I  chociaż  w  wielu  przypadkach opis  wydarzeń  zaciera  się  w  pamięci  minionych  lat  ,  to  i  tak  wyłania  się  z  nich  koszmar  warunków  życia  i  katorżniczej pracy. A  przedstawione  tu wydarzenia  są  świadectwem  bestialstwa  i  deptania  godności ,  setek  tysięcy  Polaków.
      W  tomiku  tym  znajdziemy  także informacje  o  Związku  Sybiraków  ,  oraz  powstaniu  i  działalności  Koła  Terenowego  Związku  w  Kołobrzegu, inicjatorem  powstania  którego  był Bronisław  Zgoda (1918- 2008 ),  harcerz , pedagog i  działacz  społeczny.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział  w  Szczecinie,  Muzeum  Oręża Polskiego Kołobrzeg -2010, str. 72     

AG