” Tych przeżyć czas nie zdoła zatrzeć w pamięci zasłańców”

  „ Tych  przeżyć  czas  nie  zdołał  zatrzeć  w  pamięci  zesłańców ” to jak  podkreślono  w  podtytule  smutne  wspomnienia  z  dzieciństwa.  Przewijające  się  tu  opowieści  są  nie  tylko  opisem  przeżyć  i  zdarzeń,  ale  także  oskarżeniem   jednych  z  najcięższych  zbrodni  stalinowskiego totalitaryzmu, bo  dokonywanych  na  dzieciach, które  mając wtedy   ledwie  kilka, czasem  kilkanaście lat , przeżyły  traumę ,  która wielu  z  nich   towarzyszyła  i towarzyszy  do  końca  życia. Tomik  zawiera   osiem  opowiadań,  które  do  druku  przygotowali  Sabina  i Kazimierz  Krupińscy  oraz    Bogusław  Wolf.  

    Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddział  w  Koszalinie

                        Rok  wydania . Koszalin  2015.  Str. 98

AG.