Koło Złocieniec

Koło w Złocieńcu
ul. 3-go Pułku Piechoty 4/1
78-520 Złocieniec
zlocieniec@sybiracy.koszalin.pl

Zarząd Koła Terenowego Związku Sybiraków w Szczecinku

Skład zarządu

Prezes – Zofia Wasilewska, z domu Raczyc, ur. 19.10.1034r. w Nieświeży, woj. Nowogródzkie, córka policjanta, deportowana 13.04.1940r. do kołchozu Kenes, obwód siewiero Kazachstański, rej. Mariewka. Do Polski powróciła 29.06.1946r.

Skarbnik – Józefa Samek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Wróbel, ur. 26.03.1932r. w Bukaczowce, pow. Rohatyński, woj. Stanisławowskie, syn rolnika, deportowany 10.02.1940r. do Krutojaru, obwód swierdłowski, rej. Puszma. Do Polski powrócił w kwietniu 1946r.

Członek – Jodołka Barbara

Komisja Rewizyjna

  • Wróbel Tadeusz – Przewodniczący
  • Stawicki Zdzisław – Sekretarz

Historia:

Zalążki powstania Związku Sybiraków w Złocieńcu datuje się z początkiem roku 1989.
Po ukazaniu się notatki w Głosie Pomorza o powołaniu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków W Koszalinie, Jan Bandur mieszkaniec Złocieńca, zesłaniec pierwszej masowej deportacji na Syberię nawiązał kontakt z nowo powstałym Wojewódzkim Zarządem. Intencja jego było uzyskanie informacji na temat przynależności do Związku i powołanie Koła w Złocieńcu.
Odpowiedź nadeszła 4.04.1989r. informując jakie należy spełnić warunki by uzyskać członkowstwo Związku i jak powołać Koło. Przesłano również wzory deklaracji i kwestionariusza. Pismo podpisał Marian Okulicz i Waldemar Pietkiewicz. Od tego momentu wspomniany na wstępie Sybirak poprzez znajomość środowiska nawiązał kontakt z osobami, które  były deportowane. Pierwsze deklaracje do Oddziału Wojewódzkiego przesłano 11.09.1989r. następujących osób: Jan Bandur, Józefa Samek, Sabina Stawicka, Maria Kowalczyk, Franiciszka Waszkiel, Genowefa Bożek, Paweł Janczukowicz i Eugeniusz Górny.
Pod koniec roku 1989 doszło do spotkania Jana Bandura z Edwardem Hołownią i Wiesławem Kilianem, którzy również nawiązywali kontakt z Odziałem Wojewódzkim. Odtąd wspólnie dążono do powołania Koła w Złocieńcu. Do pierwszego spotkania Sybiraków z udziałem z udziałem Zarządu Oddziału doszło w dniu 24.01.1990r.
W mającym odbyć się zebraniu udzielił nam pomocy Ksiądz Proboszcz. Udzielił lokalu z ambony ogłosił, że odbędzie się zebranie Sybiraków. Na pierwsze założycielskie zebrania przybyło 26 osób. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego reprezentował Członek Zarządu Bogdan Grynkiewicz.
Wśród obecnych na sali było już sześciu członków, którzy mieli Legitymacje Związkowe, byli to: Zbigniew Czerwenka, leg. Nr 00772, Bogdan Dołbniak leg. Nr 15964, Henryk Dołbniak leg. Nr 15965, Antonina Szamszon leg. Nr 16051, Karolina Szreder leg. Nr 16052 i Maria Żych leg. Nr 16076. Osoby te członkowstwo uzyskały za pośrednictwem Koła w Drawsku Pomorskim i Oddziału Wojewódzkiego w Koszalinie, a Zbigniew Czerwonka za pośrednictwem Oddziału W Pile. Jedenaście osób miało już dokumenty zweryfikowane przez Zarząd Oddziału.
Po udzieleniu informacji na temat Związku przez przedstawiciela Zarządu Oddziału powołano Koło i Zarząd Koła.
Na Prezesa Koła wybrano Jana Bandura, v-ce Prezesa Wiesława Kiliana, Członka Zarządu Edwarda Hołownię, Sekretarza Sabinę Stawicką i Skarbnika Teresę Turkiewicz.
W dniu następnym złożono wizytę Naczelnikowi Miasta i Gminy powiadamiając go o postaniu Koła i nawiązaniu współpracy.
Na siedzibę Koła przydzielono lokal zajmowany wspólnie ze Związkiem Emerytów i Rencistów i Związkiem Kombatantów w Złocienieckim Ośrodku Kultury.

Działalność Koła w Szczecinku:

Działalność związkowa

  1. kompletacja dokumentów związanych z przyjęciem członków oraz nadania im uprawnień kombatanckich.
  2. zbieranie składek członkowskich
  3. utrzymywanie kontaktów z członkami poprzez pełnienie dyżurów i organizowanie zebrań.
  4. udział w uroczystościach pogrzebowych członków
  5. udział delegacji w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku i Pielgrzymce do Sanktuarium w Licheniu.
  6. w dniu Wszystkich Świętych składamy kwiaty i zapalamy znicze na mogiłach zmarłych członków zarządu.

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

1996 r. Sztandar Koła ZS w Złocieńcu, poświęcony w kościele Wniebowzięcia Niepokalanej Marii Panny.
2004 r. Cmentarz Komunalny w Złocieńcu, pomnik-głaz z tablicą 50x40 cm wystawiony przez Sybiraków.
1996 r. Kościół Wniebowzięcia Niepokalanej Marii Panny witraż epitafijny 1,2x8 m wystawiony głównie nakładem miejscowego Koła ZS.