” Przymusowa podróż w nieznane”

     „ Przymusowa  podróż  w  nieznane ” to  kolejne  wydanie  historii  Sybiraków  Środkowego  Pomorza ,  wspomnień  utrwalonych  w  pamięci  dzieci  ,  zesłanych  na   „ nieludzką  ziemię ”  ,  które  stały  się  świadkami  szczególnych  czasów  i  zdarzeń  ,  a  ich  wspomnienia  wydają  się  dziś  wręcz  nieprawdopodobne.  Tomik ,  który  do  druku  przygotowali  Panowie , Kazimierz  Krupiński  i  Bogusław  Wolf,  zawiera  11  opowieści  ,  w  których  niemal  zawsze  przewijają  się  te  same  wątki,  walka  o  przetrwanie,  wzajemna  pomoc  i  wiara,  że  ten  straszny  los  może  się  kiedyś  odmienić.
     Te  zazwyczaj bardzo  przejmujące  opowieści Sybiraków są  dziś  bezcennym  uzupełnieniem pamięci całych  pokoleń , ale  także pamięci historycznej  narodu. W  życiorysach Sybiraków jak w  zwierciadle odbijają  się  bowiem  losy naszego pokolenia i narodu w XX wieku
           Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddzdiał  w  Koszalinie
           Zespół  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” w  Koszalinie

           Rok  wydania . Koszalin  2011.  Str. 77
AG.