ZAPOMNIANE LUDOBUJSTWO. Polacy w państwie Stalina.” OPERACJA POLSKA” 1937-1938

     „ Wkroczenie  Sowietów  do  Polski  w 1939  roku było  dla  wielu  szokiem. Rozstrzelanie  polskich  oficerów przez  NKWD  wiosną  1940  roku  stało  się  symbolem  komunistycznego   aparatu  terroru…                                        Lecz  Stalin  mordował  Polaków  już  w  1937  roku. W  ramach  „ operacji  polskiej ” zginęło  dziesięć  razy  więcej  ludzi ,  niż  wynosi  liczba  ofiar  zbrodni  katyńskiej. W  kraju  Stalina każdy  Polak  był  szpiegiem.  Nikt  nie  czuł  się  bezpieczny . Wystarczył  podpis  jednego  człowieka.                                                                                   Oto  historia  zapomnianego  ludobójstwa . Przypomina  nam  o  nim Rosjanin,  wybitny  historyk,  znawca  dziejów mniejszości  polskiej  w  Związku  Sowieckim.

      Ta  zbrodnia  nie  doczekała  się  kary. Nie  wolno  nam  o  niej  zapomnieć. ”

AG.

Zagłada Polaków w Związku Sowieckim

„Jest  to  książka  popularnonaukowa o  losach  Polaków  w  Związku  Sowieckim w  okresie od  rewolucji  październikowej 1917 roku do  tzw. Operacji  polskiej  NKWD,  przeprowadzonej w  latach  1937-1938   przez  państwo  Stalina w  ramach  Wielkiego  Terroru.  Autorka  przedstawia  kolejne  etapy  szykanowania  i  eksterminacji  rzeczywistych i  domniemanych  wrogów nowego  ustroju ,  dzieje  różnych  środowisk  społecznych  i  zawodowych ,  m. in. Ziemian, chłopów  i  duchowieństwa ,  obficie  cytując  świadectwa  uczestników  wydarzeń,  a  także  dokumenty  archiwalne  (  publikowane  w  Rosji , a  ostatnio  przez  IPN) oraz  materiały  z  ówczesnej  prasy. Poszczególne  partie  tekstu ilustrowane  są  zdjęciami  katów  i  ofiar ,  miejsc  pamięci  o  popełnionych  masowych  zbrodniach , reprodukcjami  plakatów  propagandowych ,  rozkazów  i  artykułów.”

AG.

Agresja 17 września 1939 .Studium aspektów politycznych.

Agresja  17  września 1939 , Studium  aspektów  politycznych ”,  Jerzego Łojka to  polityczna i historyczna analiza napaści Sowietów na Polskę  ,  która   w  PRL-u pojawiła  się   w  drugim  obiegu  , a   w  której  autor  omawia  temat   bez gloryfikacji i upiększeń . Wręcz przeciwnie – niektóre wnioski  oceniające  politykę władz sanacyjnych,  są dla  niej , wręcz  bezlitosne.   Jak  pisze  we  wstępie  ,  do  prezentowanego  wydania  prof. Wojciech  Fałkowski,  autor podejmuje próbę  odpowiedzi  na  pytanie ,  które  w  trudnych  dziejowych  sytuacjach  od  ponad  dwóch  stuleci rządzi  naszą  polityką :  „ bić  się  czy  nie  bić ”,  stawiając  przy  tym  wiele  kontrowersyjnych  tez.
    I  choć  pytanie  , ma  bez  wątpienia  po  części  emocjonalny  charakter,  nie  zmienia  to  faktu, że  mimo  kilku   nietrafnych   wniosków  , które zostały sformułowane pod sam koniec,    „ Agresja  … ”  jest  chłodną  analizą  polityki sanacyjnej  ostatnich  dni,  przed  wybuchem II  wojny ,  i  pomimo, że jej większość stanowią suche fakty, a  kilka  sugestii  ,  choćby  z  uwagi na  upływ  czasu , trochę się zdezaktualizowało,  bardzo ciekawie się ją czyta , a   zawarty  w  niej  historyczny  przekaz  jest   nadal świeży  i aktualny.                                     Jest więc  to  bez  wątpienia  pozycja   dla wszystkich zainteresowanych historią naszego kraju,  a  myślę  nawet , że nie tylko historią , i  nie tylko  naszego  kraju.  
Wojskowy Instytut  Wydawniczy Warszawa 2014. Str. 230
AG

Rok 1939 . Od beztroski do tragedii.

    „ Rok 1939 – Od beztroski do tragedii ”,  to swoiste  studium  ,  w  którym  ,  autorzy  Jan Małgorzata  Żarynowie,  próbują  odpowiedzieć,  a  w  zasadzie  zmuszają  czytelnika do stawiania  sobie  pytania – jak  mogło  do  tego  dojść  ? Jak  to  się  stało ,  że  Polska  w  1939  roku dynamicznie  się  rozwijająca,  mająca  na  wielu  polach  sukcesy :  gospodarczym, sportowym  czy  kulturalnym,  znalazła  się w tak  tragicznym  położeniu?  Kolejne  fakty ,  które  autorzy  odkrywają  pozwalają  czytelnikowi  na   ocenę  ówczesnej  sytuacji ,  niemal  dzień po dniu ,  miesiąc  po  miesiącu.                                                                                                           Niewątpliwym  atutem  książki  są  też oryginalne  fotografie  , przedstawiające  wyjątkową  atmosferę  tamtego  tragicznego dla  Polski  roku.  Roku , kiedy to , jak  pisze  we  wstępie  do  książki , Leszek  Sosnowskibeztroska  zdominowała  rozsądek , a spokój tłumił  rozum.  
   Ale  „ Rok 1939 ”,  to  nie  tylko  kalendarium   tła   tamtych  wydarzeń,  to  także  przestroga,  aby  nie  manipulować   takimi  wartościami  jak patriotyzm, suwerenność, odwaga  czy poświęcenie.  Ku  przestrodze zatem   i  dla  pogłębienia swojej  historycznej  wiedzy –  spójrzmy  w  głąb  roku  1939 . Do  czego  z  pełnym  przekonaniem  zachęcam.                                                                                                                                                        Biały  Kruk .  Kraków  2019 . Stron 310.                                                                                                                       AG.

Nieznane rozmowy Józefa Piłsudskiego

    O  Józefie  Piłsudskim ,  piało  się  i  pisze  sporo , rzadko  jednak ,  poza  znanymi  powiedzeniami  Marszałka oddaje  mu  się  głos.  W  tej  książce  jest inaczej . Tutaj Marszałek  Piłsudski  przemawia  wprost . A  jego  słowa  pochodzą  z  trzech  źródeł.   Pierwszym  są  „ Rozmowy  z  Piłsudskim ”, legionisty, publicysty i dyplomaty  Władysława  Baranowskiego , które  ukazały  się  pod  koniec  1938 roku.  Wybitny  znawca  życia i dzieła  Józefa  Piłsudskiego , Bohdan Urbanowski  napisał o pracy  Baranowskiego  ” Jest to uczciwe  świadectwo człowieka , który  pomimo  fascynacji Marszałkiem zachował  niezależność  spojrzenia  oraz  inteligencję  „.   
    Drugim  źródłem  są  rozmowy z  początku  lat 1930 , które  wybitny  przedwojenny  pisarz  Artur Śliwiński , na prośbę  samego  Marszałka  , w  formie  wywiadów  z Piłsudskim opublikował w niskonakładowym  periodyku  „ Niepodległość ”.
    Trzecim   źródłem  jest  „ Ilustrowany  Kurier  Codzienny ”, który  opublikował  ważne opinie  Marszałka , na  temat  przewrotu  majowego . Książka  jest uzupełnieniem  wiedzy na temat  Józefa  Piłsudskiego, prostuje wiele obiegowych opinii na  jego  temat –świetnie  się  ją  czyta.                                                                                        Redakcja , grafika i dobór zdjęć – Leszek  Sosnowski.
     Biały  Kruk , Kraków 2018, str. 208
     AG.

 

Alfabet Suworowa

„ Alfabet  Suworowa ” , oraz „ Od  Stalina  do  Putina ” wywiad  Piotra  Zychowicza  z  autorem, to  pierwsza  książka  Wiktora  Suworowa  napisana  dla  polskich  czytelników.

    Słynny były  oficer  GRU ze  swadą  wrodzonego  gawędziarza i  znawcy  tematu przedstawia  kilkadziesiąt  postaci,  które  wywarły  wielki  wpływ  na  dzieje  Rosji  , Europy  i  świata.  Znaleźli  się  w  tym  zbiorze  Stalin, Hitler , Katarzyna  II, Rasputin, Napoleon, Regan, Beria  oraz  Iwan  Groźny ,  ale  także   Piłsudski , Jaruzelski  , Dzierżyński i  Ryszard  Kukliński.                                                                                                                                            Znajdziemy  tutaj  także  wywiad  rzekę  z  Wiktorem  Suworowem , przeprowadzony  przez  Piotra  Zychowicza , enfant   terrible polskiej  publicystyki  historycznej,  autora  wielu  bestselerów  jak  choćby  „ Pakt  Ribbentrop – Beck ”.
    Suworow  w  wyjątkowo  szczerej  rozmowie wyjaśnia , dlaczego  zdradził  Związek  Radziecki i przeszedł na  stronę  Zachodu. Rozwija  swoje  znane już  śmiałe  tezy  historyczne  – na  czele  z  twierdzeniem ,  że  Hitler  w 1941  roku  uprzedził  atak  Stalina – oraz  ujawnia  wiele nieznznych faktów  z  własnego  barwnego  życiorysu.
Wydawca: Dom  Wydawniczy  „ REBIS ” Poznzń 2014 .Str. 324

AG.