Koło Darłowo

Koło w Darłowie
ul. Wieniawskiego 13a
76 – 150 Darłowo
darlowo@sybiracy.koszalin.pl

Koło Terenowe Związku Sybiraków w Darłowie

Odznaczone:
– ODZNAKĄ HONOROWĄ SYBIRAKA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
– HONOROWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA KOSZALIŃSKIEGO”

Data powołania: 22.02.1991r.
Teren działania: miasto i gmina Darłowo.
Adres: 76-150 Darłowo, ul. Wieniawskiego 13A.
Aktualna liczba członków: 41 [01.01.2007r.].

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Jarzy Surowiec – ur. 03.01.1944r. w Druskiennikach, pow. Grodzieński, woj. Białostockie, syn podchorążego WP, deportowany wraz z rodziną w grudniu 1955r. do Inty k/Workuty, Komi ASRR. Powrócił do Polski w lipcu 1959r.

Skarbnik: Krystyna Pakulska z d. Kuzinowicz, ur. 29.09.1943r. na zesłaniu w Joszkar-Oła, Maryjska ASRR. Jej matka została deportowana 10.02.1940r. z Brześcia n.Bugiem do Pot`my w Maryjskiej ASRR i tam wyszła za mąż za polskiego zesłańca Zygmunta Kuzinowicza. Do Polski wróciła w kwietniu 1946r.

Sekretarz: Anna Jaszczyk z d. Daszkiewicz, ur. 23.11.1942r. w Kobylniku, woj.Wileńskie. Deportowana wraz z rodziną 18.04.1952r. do m. Abaj-Bazar w Kazachstanie. Do Polski powróciła we wrześniu 1956r. Od wielu lat pełni różne funkcje we władzach Koła.

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca Komisji: Misiągiewicz Janina

Członek Komisji: Szutenbach Maria

Członek Komisji: Mosiewicz Wojciech

Historia:

Pierwszy Prezes Koła: Zygmunt Pepliński – 1991r.
Kolejnymi Prezesami Koła byli: Leokadia Libucha [1992-1995]
Kazimierz Strzechowski [1996-2001]
Janusz Kasperek [2002- ]


Koło powstało w lutym 1991r. staraniem nie żyjącego już Zygmunta Peplińskiego oraz Bronisława Rudnikowskiego wiceprezesa w pierwszym zarządzie Koła. W skład pierwszego zarządu wybrana została Anna Jaszczyk. Koło liczyło w tym czasie 32 członków. W pierwszych latach swojej działalności zajmowało się głównie sprawami organizacyjnymi, kompletowaniem dokumentów wstępujących do Związku kandydatów, legitymacji członkowskich, uprawnień kombatanckich itp.
W latach 1996 i 1997 staraniem naszej Sybiraczki Wandy Radomskiej na terenie Darłowa zorganizowane zostały dwa zjazdy sierot byłego Domu Dziecka w Obłówce w Komi ASRR.
Wanda Radomska była wieloletnią opiekunką polskich dzieci na zesłaniu w/w domu dziecka i to ona wraz z innymi opiekunkami przywiozła do Polski w 1946 r. 240 polskich dzieci sierot. W 1998 r. Koło zostało odznaczone Honorową Odznaką 'Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego” oraz Odznaką Honorową Sybiraka za zasługi dla Związku Sybiraków.
W 2001 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa Koła Kazimierza Strzechowskiego z zebranych dobrowolnych datków członków Koła ufundowano tablicę epitafijną umieszczoną w kościele p/w NMP w Darłowie, którą odsłonięto w dniu 03.05.2001.
W 2005 r. z inicjatywy prezesa Koła Janusza Kasperka we współ[racy z władzami samorządowymi miasta i gminy Darłowo odnowiono obelisk i po przeprowadzeniu renowacji skwerku, umieszczono na nim tablicę epitafijną wspólną ze Związkiem Kombatantów RP i BWP w Darłowie, której odsłonięcie nastąpiło w rocznicę zakończenia II wojny światowej dnia. 08.05.2005r.
Z inicjatywy Koła skwerkowi nadano imię Gen. Władysława Sikorskiego, a obelisk wraz z jego otoczeniem w dniu 17.09.2005r. w Dniu Sybiraka oddano pod honorowy patronat drużynie harcerskiej im. Szarych Szeregów z Miejskiego Gimnazjum w Darłowie.

Dane o działalności Koła:

Kontakty ze środowiskiem: z inicjatywy Koła powołano w 2002 r. Miejską -Gminną Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych w Darłowie, której Przewodniczącym został wybrany prezes Koła Związku Sybiraków i funkcje tę pełni nadal już drugą kadencję.
Nawiązano stała współpracę z Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, którego przedstawiciele uczestniczą w zebraniach Koła i wspierają jego działalność.
Dobrze układa się współpraca z organizacjami kombatanckimi, władzami samorządowymi oraz z Darłowskim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Gimnazjum w Darłowie.
Kontakty z młodzieżą: Koło współpracuje ze szkołami miasta Darłowa w zakresie spotkań młodzieży z Sybirakami, obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic oraz w zakresie honorowego patronatu nad miejscami pamięci narodowej.
W ramach kontaktów z młodzieżą harcerską w dniu 17.09.2005r. w czasie obchodów „Dnia Sybiraka” przekazano pod honorowy patronat „Obelisk Kombatantów” drużynie harcerskiej im. Szarych Szeregów z Miejskiego Gimnazjum w Darłowie. W ramach współpracy z Miejskim Gimnazjum, uroczystości organizowane przez Koło uświetniane są występami chóru i zespołu recytatorskiego Gimnazjum.
Wystawy: w marcu 2002r. zorganizowano wystawę okolicznościową z okazji jubileuszu Związku Sybiraków 75-lecia jego powstania. Było to wspólne przedsięwzięci naszego Koła i Muzeum w Darłowie, ukazujące epizody z życia Darłowskich Sybiraków: fotografie, dokumenty, wspomnienia. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło dn. 06.03.2002r. z udziałem władz miasta i powiatu, Sybiraków, kombatantów i młodzieży szkolnej. Harcerze z drużyny Miejskiego Gimnazjum w Darłowie oraz uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Sławnie przedstawili montaż poetycko-muzyczny. Wystawa trwała miesiąc, zwiedziło ją wielu mieszkańców Darłowa i młodzieży szkolnej.
W maju 2007 r. z inicjatywy Zarządu Koła, Muzeum w Darłowie zorganizowano wystawę trofeów sportowych Kamili Łagutko, wnuczki byłego wieloletniego prezesa Koła Związku Sybiraków w Darłowie – Kazimierza Strzechowskiego.
Kamila Łagutko pasjonatka sportu głównie biegów na średnich i długich dystansach w okresie kilkunastoletniego, czynnego uprawiania sportu, zgromadziła około 90 pucharów oraz kilkadziesiąt medali i dyplomów za indywidualne osiągnięcia.

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

Tablica pamiątkowa epitafijna w Kościele pw. NMP w Darłowie odsłonięta dnia 03.05.2001.
Obelisk z tablicą epitafijną na skwerku im. Gen. Wł. Sikorskiego odsłonięty dnia 08.05.2005r
Tablica epitafijna na obelisku na skwerku im. Gen. Wł. Sikorskiego