Koło Drawsko Pomorskie

Koło w Drawsku Pomorskim
ul. Stargardzka 38a
78-500 Drawsko Pomorskie
drawsko@sybiracy.koszalin.pl

Związek Sybiraków Zarząd Terenowy w Drawsku Pomorskim

Skład Zarządu :
Zbigniew Świszczewski – Prezes – ur. 20 sierpnia 1936 roku w Baranowiczach. Deportowany 13 kwietnia 1940 do Kazachstanu.Do kraju wrócił 23 mają 1946 roku.
Czesław Lenkiewicz – V-ce Prezes ur. 1 lipca 1936 roku w strzałowie pow. Pińsk. Deportowany 10 lutego 1940 roku do miejscowości Zoria, obwód Archangielsk. Powrócił do kraju 8 czerca 1946.
Zbigniew Duszkiewicz – Sekretarz – ur. 5 grudnia 1938 r roku we Lwowie. Deportowany do miejscowości TAS – BUŁAK, obwód SIEMIPAŁATYŃSK, rejon Uradżar.. Do Polski powrócił24 czerwca 1946.
Bronisława Andrzejewska-Kucharska – Skarbnik
Halina Lambert – Członek
Irena Gałązkiewicz – Członek
Komisja rewizyjna :
Janina Plich – Przewodnicząca
Kazimierz Socha – Członek
Zuzanna Wilczyńska – Członek
Koło liczy 137 osób.

Historia:

Koło Związku Sybiraków powstało dn. 24.09.2989 r. z inicjatywy ks. kan. Mariana Wojnickiego i Władysławy Zaremby. Koło liczyło wówczas 172 osoby.
Członkami Koła są mieszkańcy: Drawska Pom., Czaplinka, Kalisza Pom., Ostrowic i innych miejscowości Powiatu Drawskiego.

Pierwszy Skład Zarządu:

Władysław Zaremba – Prezes
Irena Gałązkiewicz – Sekretarz
Witold Wysocki – Skarbnik

Cykliczne inicjatywy realizowane przez Koło:

Współorganizacja manifestacji:

 • obchody świąt rocznicowych Związku Sybiraków,
 • współpraca z lokalnymi samorządami: spotkania opłatkowe, bierzemy udział, wystawiamy poczet sztandarowy w obchodach państwowych świąt rocznicowych:
  • Dzień Wyzwolenia Drawska 04.03,
  • Święto Narodowe – uchwalenie Konstytucji,
  • Rocznica zakończenia II wojny światowej,
  • Narodowe Święto Niepodległości,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi i młodzieżą: obchody Dnia Kombatanta, Święta Rocznicowe Żołnierzy AK, Święto Wojska Polskiego, spotkania z młodzieżą z okazji świąt państwowych, szkolnych i sybirackich w szkołach: Suliszewo, Mielenko, Drawsko Pomorskie.

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

Krzyż Sybiraków z tablicą pamiątkową postawiony dn. 03.05.1990, Krzyż wysokości 12 m konstrukcji stalowej, ogrodzony łańcuchami między 4-ma głazami, u podstawy krzyża tablica granitowa.
ulica Sybiraków- nazwano dn. 29.04.1994 r. Uchwała Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim na wniosek Związku Sybiraków;
Tablica epitafijna na Cmentarzu Wojennym w Drawsku Pomorskim – wystawiona dn. 17.09.1995r. na tablicy widnieje godło Związku Sybiraków;
Sztandar Koła Związku Sybiraków ufundowany i przekazany po poświęceniu dla koła dn. 14.09.2997 r. – ze składek koła i społeczeństwa,
Tablica pamiątkowa w Kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego umieszczona dn. 10.02.2000 r., ufundowana przez p. Czesława Żukowskiego,
Pomnik pamięci gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Jana Pawła II. Wystawiony dn. 17.09.2002 r. ze składek społeczeństwa z treścią Kresowiacy i Sybiracy Ziemi Drawskiej
31 stycznia 2005 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Pomorza i Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Regionie Drawska Pomorskiego otwarta została wystawa pod nazwą „Sowieckie Piekło 1939-1947”. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu i Związek Sybiraków w Drawsku Pomorskim. Cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli władz lokalnych a także młodzieży szkolnej
i reszty społeczeństwa.
Ponadto członkowie Zarządu biorą udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną z okazji rocznic świąt państwowych i związkowych Sybiraków. Z okazji rocznic związkowych członkowie Koła biorą udział w ogólnopolskich pielgrzymkach: do Częstochowy, Lichenia i Białegostoku. Organizując spotkania ze społeczeństwem i młodzieżą zawsze starają się oddać pełny obraz losów deportowanych Polaków, ich przeżycia rodzinne i dalsze ich losy po powrocie do kraju z zesłania.

Sztandar miejscowego Koła ZS, przekazany w Ośrodku Kultury.
1990 r. Krzyż wysokości 12 m konstrukcji stalowej, kratowej. Ogrodzony ciężkimi łańcuchem rozpiętym między czterema głazami w narożach. Zbudowany staraniem miejscowego Koła Miejskiego ZS w Drawsku Pom. Przez Zakład Energetyczny na gruncie prywatnym przy ul. Gdańskiej. U podstawy krzyża granitowa tablica 100x70x15 cm, wystawiona nakładem Koła ZS.
1994 r. Rada Miejsko-Gminna uchwała Nr 24/04/1994 na wniosek miejscowego Koła ZS jedną z ulic nazwała imieniem "Sybiraków".
1998 na Cmentarzu Wojennym przy ul. 11 Pułku Piechoty w zespole pomnikowym, przy grobach 3449 polskich żołnierzy poległych w walkach o Wał Pomorski , miejscowe Koło ZS wystawiło epitafijna płytę naziemną z wykutym emblematem ZS.