Renowacja Pomnika Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie

Szanowni Państwo
Dotychczasowe próby konserwacji Pomnika wzniesionego 37 lat temu okazały się daremne. Aby osiągnąć efekt musimy użyć drogiego, nowoczesnego sprzętu i zaawansowanych metod renowacji. Koszty szacujemy na kilkanaście tysięcy złotych.
My, Związek Sybiraków w Koszalinie oraz parafia katedralna takich środków nie posiadamy. Zwracamy się więc z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie, abyśmy mogli zrealizować nasze zamiary i doprowadzić monument do pierwotnego wyglądu. Wsparcie to można zrealizować poprzez wpłaty na niżej podane konto w ramach internetowej zbiórki z dopiskiem „POMNIK”.
Za wszelką pomoc i dokonane wpłaty serdecznie dziękujemy !
Wpłaty prosimy kierować na:
Związek Sybiraków Koło Miejskie w Koszalinie
ul. Andersa 34
Nr konta:
24 1240 3653 1111 0000 4189 8811
Tytuł wpłaty „POMNIK”
Prezes Zarządu Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koszalinie Anatol Gonczarewicz
Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie ks. Henryk Romanik

Odwiedziny

Dnia 28 października br., w dniu imienin Tadeusza, Sybiracy z Koła Miejskiego w Koszalinie odwiedzili Pana Tadeusza Przegalińskiego – jedynego żyjącego w Koszalinie Sybiraka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Solenizantowi złożono życzenia, wręczono kwiaty oraz książkę Bartosza Kruszyńskiego p.t.: ,,To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911–1944)”. Książka ta zainteresuje pana Tadeusza ponieważ jej bohater – ppłk Zbigniew Kiedacz był jego dowódcą w bitwie pod Monte Cassino. W czasie spotkania wzniesiono również toast za zdrowie solenizanta.

Spotkanie z autorem książki Piotrem Słomskim

Dnia 3 kwietnia br. w sali edukacyjnej czytelni koszalińskiej biblioteki publicznej przy placu Polonii 1 odbyło się spotkanie z Piotrem Słomskim autorem książki Do zobaczenia kasztanko. W pozycji tej autor opisać losy kilkunastu Polaków obecnie mieszkających na terenie Pomorza Zachodniego, deportowanych z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. W spotkaniu tym Koszalińskie Koło Związku Sybiraków reprezentowali: Prezes związku Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński praz członek zarządu Bogusław Wolf. W trakcie spotkania Kazimierz Krupińki wręczył Piotrowi Słomskiemu dwie pozycje ze wspomnieniami Sybiraków naszego koła. Podczas prezentacji frekwencja była skromna – uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób.

Rocznica l deportacji

W tym roku obchodziliśmy 79 rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności cywilnej z kresów II Rzeczypospolitej, która odbyła się 10 lutego 1940 roku. W odróżnieniu od lat poprzednich nie była tak uroczysta. O godz. 9,00 odbyła się msza święta w katedrze, a po jej zakończeniu Sybiracy w towarzystwie wiceprezydenta Przemysława Krzyżanowskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapali znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Po uroczystości odbyło się zebranie Sybiraków w sali Urzędu Miejskiego. Prezes Zarządu Oddziału Anatol Gonczarewicz przedstawił informację o pracy Koła w 2018 roku oraz założenia na rok 2019. Omówiono też przedsięwzięcia Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Z zaciekawieniem i wielkimi nadziejami wysłuchano też informacji na temat zadośćuczynienia dla Sybiraków wg skierowanego do Sejmu przez Prezydenta RP projektu ustawy.

Doroczne spotkanie opłatkowe.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w tym roku również odbyło się w restauracji ,, Zorza” spotkanie opłatkowe koła Sybiraków w Koszalinie. Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, dyrektor delegatury wojewódzkiej w Koszalinie Paweł Michalak, przedstawiciel wojska, prezes kombatantów oraz Sybiracy. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie ks. biskup wygłosił krótką homilię, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Było też, jak zwyczaj nakazuje, wspólne kolędowanie. Końcowym akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas spotkania opłatkowego atmosfera była bardzo przyjemna a potrawy wigilijne bardzo smaczne.

Spotkanie kombatantów z władzami województwa

Dnia 13 grudnia br. w Delegaturze Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz województwa oraz przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich Koszalina. Urzęd Wojewódzki był reprezentowany przez wicewojewodę Marka Subocza, oraz Pawła Michalaka – dyrektora miejscowego urzędu. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy zgodnie z tradycją śpiewali kolędy. Na zakończenie był smaczny poczęstunek.

Spotkanie Pokoleń w Szczecinie

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się spotkanie kombatantów naszego regionu z przedstawicielami władz województwa. Spotkanie przebiegało pod hasłem: Spotkanie Pokoleń. Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy oraz zespół wokalny. Uczestnicy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych. Godnym podkreślenia, był liczny udział harcerzy. Marszałek Olgierd Gleblewicz udekorował za zasługi wielu kombatantów. Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymała przedstawicielka naszego koła Pani Sabina Krupińska. Na zakończenie zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek. Podczas podróży powrotnej w autokarze panowała wesoła atmosfera. Kombatanci śpiewali piosenki żołnierskie.