Związek Sybiraków
Zarząd Oddziału Koszalin

ul. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin
zarzad@sybiracy.koszalin.pl

Opiekun merytoryczny serwisu:
Anatol Gonczarewicz
anatol.gonczarewicz@sybiracy.koszalin.pl