Sybiracy, martyrologia Polaków na Wschodzie

„ SYBIRACY, MARTYROLOGIA POLAKÓW NA WSCHODZIE ”

Jest pierwszą publikacją , którą Zarząd Oddziału Związku Sybiraków wydał wspólnie z Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Koszalinie.
To praca zbiorowa ,  pod redakcją Pana  prof. Adama  Wirskiego poświęcona pamięci Sybiraków ,  w której znalazły się referaty przedstawicieli nauki , zajmujących  się  tematyką  zesłań, zwłaszcza  po  roku  1939 , przybliżenie Związku Sybiraków jako  organizacji ,  motywów  i celu  jego  działania  oraz kilkanaście  wspomnień  Zesłańców . 

Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane  BWSH wKoszalinie.

Rok wydania . Koszalin 2000. str. 254

AG.
.

Seweryn Goszczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 sierpnia br. zmarł Seweryn Goszczyński – Wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Świdwinie.
Urodził się 28 maja 1936 roku w Huliszczach woj.Nowogródzkie. Zesłany na Syberię wraz z rodziną 10 lutego 1940 roku do Obwodu Jarosławskiego. Do Polski powrócił w marcu 1946 roku.
Był aktywnym członkiem Związku Sybiraków. Od 20 lat pozostawał w składzie pocztu sztandarowego naszego Koła. Brał udział w organizacji pielgrzymek sybirackich. Za swoją działalność organizacyjną został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.
Odszedł zaangażowany i ofiarny Członek Rodziny Sybirackiej .
Tekst: Wł. Mikitiuk

Odwiedziny

Dnia 28 października br., w dniu imienin Tadeusza, Sybiracy z Koła Miejskiego w Koszalinie odwiedzili Pana Tadeusza Przegalińskiego – jedynego żyjącego w Koszalinie Sybiraka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Solenizantowi złożono życzenia, wręczono kwiaty oraz książkę Bartosza Kruszyńskiego p.t.: ,,To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911–1944)”. Książka ta zainteresuje pana Tadeusza ponieważ jej bohater – ppłk Zbigniew Kiedacz był jego dowódcą w bitwie pod Monte Cassino. W czasie spotkania wzniesiono również toast za zdrowie solenizanta.

Halina Karaś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. zmarła Halina Karaś z d. Ziółkowska – wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Białogardzie. Halina urodziła się 23 marca 1940 w Waliszkach woj. nowogródzkie. W czasie II deportacji, 13 kwietnia 1940 roku została wywieziona do Kazachstanu. Do kraju powróciła w 1946 r.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Malborku, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie jako nauczycielka fizyki. Była aktywną działaczką naszego Związku.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

Spotkanie z autorem książki Piotrem Słomskim

Dnia 3 kwietnia br. w sali edukacyjnej czytelni koszalińskiej biblioteki publicznej przy placu Polonii 1 odbyło się spotkanie z Piotrem Słomskim autorem książki Do zobaczenia kasztanko. W pozycji tej autor opisać losy kilkunastu Polaków obecnie mieszkających na terenie Pomorza Zachodniego, deportowanych z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. W spotkaniu tym Koszalińskie Koło Związku Sybiraków reprezentowali: Prezes związku Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński praz członek zarządu Bogusław Wolf. W trakcie spotkania Kazimierz Krupińki wręczył Piotrowi Słomskiemu dwie pozycje ze wspomnieniami Sybiraków naszego koła. Podczas prezentacji frekwencja była skromna – uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób.

Rocznica l deportacji

W tym roku obchodziliśmy 79 rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności cywilnej z kresów II Rzeczypospolitej, która odbyła się 10 lutego 1940 roku. W odróżnieniu od lat poprzednich nie była tak uroczysta. O godz. 9,00 odbyła się msza święta w katedrze, a po jej zakończeniu Sybiracy w towarzystwie wiceprezydenta Przemysława Krzyżanowskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapali znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Po uroczystości odbyło się zebranie Sybiraków w sali Urzędu Miejskiego. Prezes Zarządu Oddziału Anatol Gonczarewicz przedstawił informację o pracy Koła w 2018 roku oraz założenia na rok 2019. Omówiono też przedsięwzięcia Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Z zaciekawieniem i wielkimi nadziejami wysłuchano też informacji na temat zadośćuczynienia dla Sybiraków wg skierowanego do Sejmu przez Prezydenta RP projektu ustawy.

Waleria Krochmal

W sobotę 26 stycznia na koszalińskim Cmentarzu pożegnaliśmy naszą Koleżankę Walerię Krochmal
Waleria Elżbieta Krochmal urodziła się w 1938 roku w Kijowie w rodzinie podoficera zawodowego. Po kilku miesiącach wraz z rodziną przeprowadziła się do Lwowa. W ramach pierwszej masowej deportacji 10 lutego 1940 rodzina została wywieziona do Kraju Krasnojarskiego, a w 1941 roku przeniesiona do obwodu czkałowskiego na Uralu.Na początku 1946 roku Pani Waleria z rodziną przyjechała do Koszalina. Tu ukończyła szkołę średnią i do przejścia na emeryturę w 1990 roku pracowała jako księgowa.
Aktywnie działała w koszalińskim Oddziale Związku Sybiraków. Od 1991 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Koła Związku, następnie do 2014 roku – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Oddziału naszego Związku.
Blisko 20 lat śpiewała w koszalińskim Chórze Frontowe Drogi.
W ostatnich latach w związku z ciężką chorobą przeprowadziła się z Koszalina do swojego syna, który zamieszkiwał w Elblągu. Prosiła jednak, by pochować Ją w Koszalinie.
W ostatniej drodze Walerii Krochmal towarzyszyło liczne grono mieszkańców. Była obecna grupa członków naszego Związku z pocztem sztandarowym. Pożegnali też Ją członkowie Chóru Frontowe Drogi.
Foto i tekst: B.Wolf

Spotkanie opłatkowe Sybiraków Koszalina

Doroczne spotkanie opłatkowe.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w tym roku również odbyło się w restauracji ,, Zorza” spotkanie opłatkowe koła Sybiraków w Koszalinie. Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, dyrektor delegatury wojewódzkiej w Koszalinie Paweł Michalak, przedstawiciel wojska, prezes kombatantów oraz Sybiracy. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie ks. biskup wygłosił krótką homilię, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Było też, jak zwyczaj nakazuje, wspólne kolędowanie. Końcowym akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas spotkania opłatkowego atmosfera była bardzo przyjemna a potrawy wigilijne bardzo smaczne.

Spotkanie kombatantów z władzami województwa

Dnia 13 grudnia br. w Delegaturze Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz województwa oraz przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich Koszalina. Urzęd Wojewódzki był reprezentowany przez wicewojewodę Marka Subocza, oraz Pawła Michalaka – dyrektora miejscowego urzędu. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy zgodnie z tradycją śpiewali kolędy. Na zakończenie był smaczny poczęstunek.