Koło Świdwin

Koło w Świdwinie
Urząd Miasta
pl. Konstytucji 3 Maja
78-300 Świdwin
swidwin@sybiracy.koszalin.pl

Koło Związku Sybiraków w Świdwinie.

Skład Zarządu:

Czesława Łuszczuk – prezes
Seweryn Goszczyński – wiceprezes
Eugienia Hanza – sekretarz
Barbara Osińska – skarbnik
Maria Krukowska – członek

Komisja Rewizyjna:

Halina Świętoszek – przewodnicząca
Maria Stojanowska – sekretarz
Henryk Rusek – członek

Na przestrzeni 18 lat(1989-2007) działalności przez Koło przewinęło się 180 osób. Część zmarła (64 osoby) część zmieniła miejsce zamieszkania lub zrezygnowało z członkostwa. Stan obecny (czerwiec 2007) wynosi 104 osoby.

Do stałych inicjatyw realizowanych w ciągu roku należą:
– spotkania opłatkowe członków w styczniu
– spotkania rozszerzone zarządu 10 lutego
– udział w uroczystościach wyzwolenia miasta – 3 marca – Dni Świdwina
– udział w uroczystościach majowych: 3 i 8 maja
– uroczyste spotkanie w Starostwie aktywu organizacji kombatanckich – w grudniu
– udział delegacji w Pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę i do Lichenia.

Dobrze układa się współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi. Popierają one nasze inicjatywy i służą pomocą w bieżącej działalności. Od września 1990r. korzystamy nieodpłatnie z pomieszczenia w Urzędzie Miasta w Świdwinie, gdzie znajduje się biuro naszego Koła. Pełnione są w nim dyżury w piątki w godz. od 900 do 12 00 .
W listopadzie 1996r. koło zorganizowało wystawę pamiątek z zesłania. Po wystawie oprowadzały zwiedzającą młodzież Sybiraczki : Czesława Łuszczuk, Wanda Duklas i Bronisława Smolucha.
Wspólnie z kresowiakami, w kwietniu 1997r. zorganizowaliśmy sympozjum naukowe o losach Polaków z kresów Wschodnich. Oprócz merytorycznych wystąpień przedstawicieli poszczególnych organizacji młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przygotowała widowisko obrazujące zsyłkę Polaków na Sybir. W sesji udział wzięli przedstawiciele władz miasta i gminy, kierownicy szkół, młodzież oraz mieszkańcy Świdwina.
Organizowaliśmy spotkania z młodzieżą w Gimnazjum gdzie przekazaliśmy do Izby Pamięci część naszych pamiątek.
Z organizacjami kombatanckimi i wojskiem współpracujemy w Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizujemy wspólne uroczystości rocznicowe ( 3 marca, 8 maja, 1 i 17 września).

Historia:

25 września 1989r. na pierwszym spotkaniu Sybiraków ze Świdwina i okolic powołano grupę inicjatywną pod kierunkiem Janusza Chłodnickiego, która zajęła się zbieraniem dokumentów o członkostwo.

2 maja 1990r. na zebraniu członkowskim pan Marian Okulicz wiceprezes ZO Zw. Sybiraków wręczył 52 członkom legitymacje związkowe.
Został wybrany pierwszy Zarząd Koła w składzie:
Helena Ginda, Czesława Łuszczuk, Lidia Budzińska.

Od czerwca 1990r. skład Zarządu uległ zmianie i nowy Zarząd:
Czesława Łuszczuk – prezes
Jadwiga Musiałowska – sekretarz
Lidia Budzińska – skarbnik
rozpoczął aktywną działalność przy pomocy aktywu członków działających w komisjach:
Socjalnej: Czesława Podhajska, Stefania Szycko, Bronisława Rymarn
Finansowej: Zofia Chałukpa, Wanda Duklas, Maria Czesnowska, Kamila Pupkowska.

Od maja 1991r. komisja weryfikacyjna w składzie Czesława Łuszczuk, Zofia Chałupska, Wacław Sadowski przystąpiła do wypełniania wniosków o uprawnienia. W październiku tegoż roku 8 członków najstarszych otrzymało legitymacje z rąk prezesa ZO Waldemara Pietkiewicza.
Liczba członków w kole wzrastała. Na wieść o uzyskiwanych uprawnieniach przez Sybiraków zgłaszali się nowi zesłańcy. W 1992r. liczba członków w kole wzrosła do 140 osób.

W styczniu 1992r. na zebraniu ogólnym członków został wybrany nowy zarząd w składzie: Czesława Łuszczuk – prezes, Waleria Białokoz – sekretarz, Kamila Pupkowska – skarbnik, Zofia Chałupska i Wanda Duklas – członkowie zarządu oraz Maria Stojanowska – wiceprezes. W następnych wyborach w 1996r. oraz 2000 r. skład zarządu nie wiele się zmieniał.
Był to okres wytężonej działalności w załatwianiu uprawnień kombatanckich, inwalidztwa wojennego wymiany legitymacji członkowskich, nagłaśnianie spraw sybirackich w środowisku, tworzenie symboli i znaków pamięci ( sztandar 1995r., Plac Sybiraków 1995r., tablica w kościele 2000r).
W działalności na rzecz koła wyróżniły się: Czesława Łuszczuk, Wanda Duklas, Kamila Pupkowska, Czesława Podhajska, Maria Stojanowska, Maria Czesnowska, Stanisława Iskra i Seweryn Goszczyński.
Dzięki dużej aktywności zarządu sprawy w kole były załatwiane szybko i skutecznie. Wszyscy członkowie uzyskali uprawnienia kombatanckie, a status inwalidy wojennego posiada 87% stanu koła.

Nasze delegacje brały udział w:
– uroczystości odsłonięcia pomnika we Wrocławiu
– odsłonięcie obelisku Wł. Sikorskiego – Koszalin
– odsłonięcie pomników w Kołobrzegu i Połczynie Zdr.
– spotkanie z Ojcem Świętym – Warszawa 1999r.
– uroczystościach nadania sztandarów w Oddziale i Kołach
– Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę – 5 razy ( lata 1993, 1995, 1997, 1998 i 2007)
– Pielgrzymce do Grodźca ( 2007r.)
– Pielgrzymce do Lichenia – 3 razy (lata 1994, 2005, 2006)
– Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku ( 2001r. )

Od początku powstania koła prowadzona jest kronika ilustrowana zdjęciami, wycinkami z prasy, gdzie ukazują się artykuły o naszej działalności, wywiady z Sybirakami.
Uwidoczniony jest tam fakt, że podczas trwania wystawy pt. „Sowieckie piekło” zorganizowanej w Zamku Świdwińskim przez IPN w Poznaniu w kiwaniu 2005r., Sybiracy Świdwińscy dzielili się swymi przeżyciami na zesłaniu. Odnotowano tam również informacje Seweryna Goszczyńskiego, naszego członka, który wziął udział w wyprawie organizowanej pod koniec maja 2007r. przez zesłańców z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego do Nei Obł. Kostrom ( w Północnej Rosji w części europejskiej), gdzie został odsłonięty na cmentarzu obelisk poświęcony Polakom pozostały w Ziemi Nejskiej w latach 1940-46. Pan Seweryn był na zesłaniu w pobliżu Nei. W czasie uroczystości odsłonięcia obelisku wystąpił tam w poczcie sztandarowym. Przekazał nam i wzruszające przeżycia doznane w czasie tej wyprawy.

Za swoją działalność Koło zostało wyróżnione Honorową Odznaką Sybiraka oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla. Województwa Koszalińskiego”.

Za dzielność za rzecz wspólnoty sybirackiej w Kole zostało wyróżnionych:
Krzyżami Zasługi – 10 osób, Odznaką Honorową Sybiraków – 40 osób, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci – 2 osoby , Odznaką Zasłużony dla Woj. Koszalińskiego – 5 osób, Medalem „Pro Memoriał” – 1 osoba, Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego – 1 , ponadto 110 osób otrzymało Krzyż Zesłańca Sybiru.

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

Sztandar Koła ZS w Świdwinie poświęcony w kościele MBNP 24 września 1995r.
Pomnik Ofiar Bolszewizmu
Na wniosek Koła ZS w Świdwinie Rada Miasta uchwałą z dnnia 19.04.1995r. nadała skrzyżowaniu ulic Armi Krajowej i Kombatantów nazwę "PLAC SYBIRAKÓW". Tablicę odsłonięto w Dniu Sybiraka 1997r.
Poczet sztandarowy. W środku - Henryk Rusek pierwszy chorąży pocztu.
W 60 rocznicę wywózki Sybiracy Ziemi Świdwińskiej wystawili w tylnej nawie kościoła MBNP w Świdwinie granitową tablicę. Tablicę poświęcono 10 lutego 2000.