Koło Białogard

Koło w Białogardzie
ul. Malinowskiego 2/23
78-200 Białogard
bialogard@sybiracy.koszalin.pl

Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Białogardzie

Skład Zarządu :
Stanisław Styczyński – Prezes – ur. na zesłaniu 4 lutego 1946 roku w miejscowości Czułakurganice , w Kazachstanie. Do kraju wraz z rodziną przyjechał w maju 1946 roku.
Halina Karaś – Wiceprezes – ur. 23 marca 1940 roku w Wasiliszkach woj. nowogródzkie. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powróciła w czerwcu 1940 roku.
Wanda Zienkiewicz – Sekretarz
Adela Olszewska – Skarbnik
Irena Borkowska – Członek – ur. 13 stycznia1931 roku w miejscowości Skidel pow. Grodno. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powróciła w czerwcu 1940 roku.

Komisja rewizyjna :
Halina Kubala – Przewodnicząca

Stanisław Horwat- Członek
Stanisława Zmaczyńska- Członek

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

1994 r. na wniosek Koła Miejskiego ZS Rada Miejska w Białogardzie jedną z ulic przy starówce przemianowała w rocznicę deportacji 10 lutero na "ULICĘ SYBIRAKÓW".
1995 r. na ścianie prawej nawy w Kościele Narodzin Najświętszej Marii Panny brązowa tablica wystawiona przez Koło Miejskie ZS w Białogardzie.
Sztandar Koła Miejskiego ZS w Białogardzie, którego nadanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Białogardzie a poświęcenie w Kościele Narodzin Najświętszej Marii Panny
1997 r. Pomnik ku czci ofiar walk z systemem komunistycznym wystawiony oraz organizacji i stowarzyszeń patriotycznych. Park Miejski przy ulicy Kopernika.
13 kwietnia 2000 r. na Cmentarzu Komunalnym w Pękaninie staraniem Koła Miejskiego ZS w Białogardzie, wystawiono Krzyż stalowo-drewniany wys. 5 m. Kopcowy symboliczny grób i fragment torów - na betonowym fundamencie.

Dawne koło w Karlinie

1997 r. Sztandar Koła ZS w Karlinie, poświęcony w zabytkowym Kościele św. Michała.
2002 r. w Kościele św. Michała granitowa tablica 43x70 cm, fundowana staraniem Koła Miejskiego ZS oraz Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie. Wykonanie i montaż dar wykonawcy.