20 lat Związku Sybiraków na Pomorzu Środkowym

„20 LAT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NA POMORZU ŚRODKOWYM”

Wydawnictwo Zarządu Oddziału w Koszalinie zawierające referaty wygłoszone na konferencji historyczno – naukowej , pod patronatem naukowym Pana profesora Bogusława Polaka i w redakcji Pana dra Zygmunta Czapli, na której uczciliśmy 20-stą rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków na naszym terenie.

Referaty:
Anatol Gonczarewicz – Historia i dzień dzisiejszy Odzdiału Związku Sybiraków w Koszalinie.
Prof. Bogusław Polak – Syberyjskie peregrynacje  Polaków XVI-XXw.
Kazimierz Krupiński – Losy  dzieci polskich w ZSRR w latach 1939-1945. Wspomnienie Sybiraka.
dr Andrzej Jaracz – Represje  sowieckie wobec Polaków w latach 1939-1936 w  świetle badań prowadzonych przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni , przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie.
Paweł Michalak – Historia  Pomnika Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.


Wydawca: Dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych „ CZAPLÓWKA” Koszalin .
Rok wydania . Koszalin 2010. str. 60