Koło Kołobrzeg

Koło w Kołobrzegu
ul. Unii Lubelskiej37/4
78-100 Kołobrzeg
kolobrzeg@sybiracy.koszalin.pl

Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Kołobrzegu

Skład Zarządu :
Wanda Przybylska – Prezes – ur. 19 marca 1935 rokuw Zabłudowie, woj. Stanisławów. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Siemipałatyńska w Kazachstanie. Powróciła do kraju 6 czerwca 1940 roku.
Jerzy Lewicki – Wiceprezes – ur. 26 września 1935 w Chołupkach. Deportowany z rodziną 10 lutego 1940 roku w okolice Abakańska / Krasnojarsk /. Rodzice zmarli na zesłaniu. Do kraju powrócił w maju 1946 roku.
Daniel Lipski – Wiceprezes
Zbigniew Bulikowski – Sekretarz -ur. 30 marca 1944 roku , na zesłaniu , w Szyldzińsku, rej. Adamówka obwód Czkałow / obecnie Orenburg /. Wraz z rodziną przyjechał do kraju w marcu 1946 roku.
Helena Mysiałkowska – Skarbnik
Walentyna Długosz – Członek
Maria Czaplcka – Orszt – Członek, ur. 1 lipca 1934 roku w Lubarce, pow. Kowel woj. wołyńskie. Deportowana 10 lutego 1940 roku do tajgi za Uralem w okolice kołchozu Retniewo. Powróciła do kraju w czerwcu 1945 roku
Lubomir Jagiełłowicz – Członek
Irena Korzon – Członek

Komisja rewizyjna :
Stefania Ceranowska  – Przewodnicząca – ur 17 sierpnia 1935 roku w staniewicach pow. Kosów Polski.Deportowana 10 lutego 1940 roku w rejon Archangielska. Do kraju powróciła 21 kwietnia 1946 roku.
Anna Panocka – Sekretarz – ur 19 mają 1931 roku w osadzie Laski pow. Wółkowyski, woj.Białostoskie. Deportowana 10 lutego 1940 roku do miejscowości Kamłabasz w rejonie Czelabińska. Na Uralu.Powróciła do kraju w maju 1945 roku
Irena Wnukowska – Borowik – Członek

Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:

1990 r. Brązowa tablica w Małej Bazylice przy ul. Katedralnej z obszerną inskrypcją i figuratywną płaskorzeźbą, wystawiło Koła ZS w Kołobrzegu.
1993 r. Sztandar Koła Zs w Kołobrzegu, poświęcony w Małej Bazylice w Kołobrzegu.
1997 r. Na wniosek Koła ZS w Kołobrzegu Rada Miejska uchwała XLIX/460/97 odcinkowy ulicy L. Waryńskiego pomiedzy ul. Armii Krajowej i Placem 18 Marca nadała nową nazwę - ULICA SYBIRAKÓW.
1991 r. Z inicjatywy Koła ZS w Kołobrzegu organizacje kombatanckie i Sybiracy wystawili na Cmentarzu Wojskowym Krzyż Dębowy z tablicą na cokole< >. Fundacja z datków organizacji i ze zbiórek wśród mieszkańców Kołobrzegu.
2003 r. na Cmentarzu Wojennym w pobliskim Zieleniewie 11 członków Koła ZS z udziałem ŚZŻ AK i Starostwa w Kołobrzegu wystawiło pomnik <>. Na postumencie surowa stela granitowa 125x240 cm z brązową tablicą skomponowana z emblematem ZS.