Rok 1939 . Od beztroski do tragedii.

    „ Rok 1939 – Od beztroski do tragedii ”,  to swoiste  studium  ,  w  którym  ,  autorzy  Jan Małgorzata  Żarynowie,  próbują  odpowiedzieć,  a  w  zasadzie  zmuszają  czytelnika do stawiania  sobie  pytania – jak  mogło  do  tego  dojść  ? Jak  to  się  stało ,  że  Polska  w  1939  roku dynamicznie  się  rozwijająca,  mająca  na  wielu  polach  sukcesy :  gospodarczym, sportowym  czy  kulturalnym,  znalazła  się w tak  tragicznym  położeniu?  Kolejne  fakty ,  które  autorzy  odkrywają  pozwalają  czytelnikowi  na   ocenę  ówczesnej  sytuacji ,  niemal  dzień po dniu ,  miesiąc  po  miesiącu.                                                                                                           Niewątpliwym  atutem  książki  są  też oryginalne  fotografie  , przedstawiające  wyjątkową  atmosferę  tamtego  tragicznego dla  Polski  roku.  Roku , kiedy to , jak  pisze  we  wstępie  do  książki , Leszek  Sosnowskibeztroska  zdominowała  rozsądek , a spokój tłumił  rozum.  
   Ale  „ Rok 1939 ”,  to  nie  tylko  kalendarium   tła   tamtych  wydarzeń,  to  także  przestroga,  aby  nie  manipulować   takimi  wartościami  jak patriotyzm, suwerenność, odwaga  czy poświęcenie.  Ku  przestrodze zatem   i  dla  pogłębienia swojej  historycznej  wiedzy –  spójrzmy  w  głąb  roku  1939 . Do  czego  z  pełnym  przekonaniem  zachęcam.                                                                                                                                                        Biały  Kruk .  Kraków  2019 . Stron 310.                                                                                                                       AG.