Zagłada Polaków w Związku Sowieckim

„Jest  to  książka  popularnonaukowa o  losach  Polaków  w  Związku  Sowieckim w  okresie od  rewolucji  październikowej 1917 roku do  tzw. Operacji  polskiej  NKWD,  przeprowadzonej w  latach  1937-1938   przez  państwo  Stalina w  ramach  Wielkiego  Terroru.  Autorka  przedstawia  kolejne  etapy  szykanowania  i  eksterminacji  rzeczywistych i  domniemanych  wrogów nowego  ustroju ,  dzieje  różnych  środowisk  społecznych  i  zawodowych ,  m. in. Ziemian, chłopów  i  duchowieństwa ,  obficie  cytując  świadectwa  uczestników  wydarzeń,  a  także  dokumenty  archiwalne  (  publikowane  w  Rosji , a  ostatnio  przez  IPN) oraz  materiały  z  ówczesnej  prasy. Poszczególne  partie  tekstu ilustrowane  są  zdjęciami  katów  i  ofiar ,  miejsc  pamięci  o  popełnionych  masowych  zbrodniach , reprodukcjami  plakatów  propagandowych ,  rozkazów  i  artykułów.”

AG.