Agresja 17 września 1939 .Studium aspektów politycznych.

Agresja  17  września 1939 , Studium  aspektów  politycznych ”,  Jerzego Łojka to  polityczna i historyczna analiza napaści Sowietów na Polskę  ,  która   w  PRL-u pojawiła  się   w  drugim  obiegu  , a   w  której  autor  omawia  temat   bez gloryfikacji i upiększeń . Wręcz przeciwnie – niektóre wnioski  oceniające  politykę władz sanacyjnych,  są dla  niej , wręcz  bezlitosne.   Jak  pisze  we  wstępie  ,  do  prezentowanego  wydania  prof. Wojciech  Fałkowski,  autor podejmuje próbę  odpowiedzi  na  pytanie ,  które  w  trudnych  dziejowych  sytuacjach  od  ponad  dwóch  stuleci rządzi  naszą  polityką :  „ bić  się  czy  nie  bić ”,  stawiając  przy  tym  wiele  kontrowersyjnych  tez.
    I  choć  pytanie  , ma  bez  wątpienia  po  części  emocjonalny  charakter,  nie  zmienia  to  faktu, że  mimo  kilku   nietrafnych   wniosków  , które zostały sformułowane pod sam koniec,    „ Agresja  … ”  jest  chłodną  analizą  polityki sanacyjnej  ostatnich  dni,  przed  wybuchem II  wojny ,  i  pomimo, że jej większość stanowią suche fakty, a  kilka  sugestii  ,  choćby  z  uwagi na  upływ  czasu , trochę się zdezaktualizowało,  bardzo ciekawie się ją czyta , a   zawarty  w  niej  historyczny  przekaz  jest   nadal świeży  i aktualny.                                     Jest więc  to  bez  wątpienia  pozycja   dla wszystkich zainteresowanych historią naszego kraju,  a  myślę  nawet , że nie tylko historią , i  nie tylko  naszego  kraju.  
Wojskowy Instytut  Wydawniczy Warszawa 2014. Str. 230
AG