Spotkanie kombatantów z władzami województwa

Dnia 13 grudnia br. w Delegaturze Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz województwa oraz przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich Koszalina. Urzęd Wojewódzki był reprezentowany przez wicewojewodę Marka Subocza, oraz Pawła Michalaka – dyrektora miejscowego urzędu. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy zgodnie z tradycją śpiewali kolędy. Na zakończenie był smaczny poczęstunek.