Spotkanie z autorem książki Piotrem Słomskim

Dnia 3 kwietnia br. w sali edukacyjnej czytelni koszalińskiej biblioteki publicznej przy placu Polonii 1 odbyło się spotkanie z Piotrem Słomskim autorem książki Do zobaczenia kasztanko. W pozycji tej autor opisać losy kilkunastu Polaków obecnie mieszkających na terenie Pomorza Zachodniego, deportowanych z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. W spotkaniu tym Koszalińskie Koło Związku Sybiraków reprezentowali: Prezes związku Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński praz członek zarządu Bogusław Wolf. W trakcie spotkania Kazimierz Krupińki wręczył Piotrowi Słomskiemu dwie pozycje ze wspomnieniami Sybiraków naszego koła. Podczas prezentacji frekwencja była skromna – uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób.