Dzień Pioniera

Dnia 4 marca br. byłem uczestnikiem spotkania członków Klubu Pioniera i kombatantów, które odbyło się w sali Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Organizatorem były władze miasta oraz Pionierzy Koszalina. Uroczystość ta została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpił zespół muzyczny „ Proscenium” prowadzony przez Marię i Wacława Dąbrowskich. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois Rafał Janus omówił przygotowywaną do druku książkę „ Koszalin w nazwach”. Wygłoszono też krótkie referaty na temat wyzwolenia miasta i jego dalszych losów. Końcowym akcentem było złożenie wieńców przed pomnikiem „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy”. W spotkaniu tym uczestniczyli również Sybiracy. /Tekst i zdjęcia K. Krupiński/