220 rocznica Konstytucji 3 Maja

Nasi Sybiracy ze sztandarem uczestniczyli w uroczystościach dla uczczenia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Koszalinie.
O godzinie 10 w katedrze odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu uczestnicy pomaszerowali ulicą Zwycięstwa na plac przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia na maszt flagi narodowej. Następnie było wystąpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, który w zwięzły sposób wyjaśnił znaczenie dla Polski uchwalonej 3 maja 1791roku Konstytucji. W obchodach udział wzięli mieszkańcy Koszalina, kombatanci, samorządowcy, służby mundurowe oraz , co jest szczególnie godne podkreślenia, poczty sztandarowe z wielu koszalińskich szkół. Przebieg rocznicy uświetniła orkiestra wojskowa i defilada żołnierska. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka. Wśród delegacji składających kwiaty była też nasza – sybiracka .
Fot. K. Krupiński /Zapraszam do galerii/