Spotkanie opłatkowo-noworoczne w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego

Spotkanie opłatkowe Sybiraków z Koszalina

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Plac Zwycięstwa w Koszalinie

Zebranie Koła Miejskiego w Koszalinie