Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Plac Zwycięstwa w Koszalinie