78 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę – manifestacja