Światowy Dzień Sybiraka

Dnia 17 września przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła się uroczystość związana z 73 rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
Dzień ten jest szczególnie ważny dla nas – Sybiraków, ponieważ od 2004 roku jest on równocześnie Światowym Dniem Sybiraka. Dlatego w tym dniu zbieramy się my – Sybiracy z naszym pocztem sztandarowym i z innymi kombatantami we wspólnej manifestacji przeciw wszelkiej przemocy między narodami świata.
W uroczystości udział wzięli: władze miasta, parlamentarzyści, duchowieństwo , wojsko, młodzież szkolna, oraz mieszkańcy naszego miasta.