U w a g a S y b i r a c y !

W Głosie Koszalińskim z dnia 6-7 października br. ukazał się artykuł pt: ,,Chcesz skorzystać z pomocy specjalisty?’ Tam możesz się dowiedzieć o swoich uprawnieniach odnośnie wizyt u lekarzy specjalistów. Niżej zamieszczam fragmenty artykułu dotyczące tych uprawnień. Celem dokładniejszego zapoznania się z tym problemem, lepiej przeczytać cały artykuł. P a m i ę t a ć należy o okazaniu podczas rejestracji dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.