Weronika Pietrasińska

W poniedziałek 29 marca br, odeszła od nas na zawsze, nasza wspaniała koleżanka i przyjaciółka Weronika Pietrasińska.

Urodziła się 15 marca 1939 roku, w miejscowości Śliże, koło Lidy,i już jako niespełna  roczne dziecko w wraz z rodziną 10 lutego  1940  roku, została zesłana w głąb syberyjskiej tajgi  w rejon Nowosybirska ,  później do gospodarstwa  rolnego w Suzuńskim  Rejonie,  gdzie przebywała ponad 6 lat , każdego dnia doświadczając  okropności życia na nieludzkiej ziemi. Ojciec  powołany do Wojska  Polskiego, ranny  w  1943  roku ,  zmarł w marcu 1945.W  kwietniu  1946 roku wraz z mamą, dwiema siostrami i dwoma braćmi    przyjechała najpierw do  Stargardu Szczecińskiego, a później  do Koszalina, gdzie rozpoczęła naukę i kontynuowała kolejne etapy swojego życia. Tu rozpoczęła pracę, zawarła związek  małżeński, zakładając rodzinę i z nią dzieliła  swoje radości i troski. A  jako emeryturka niemal  bez reszty poświęciła się  pracy na rzecz, swojej przybranej sybirackiej rodziny. Była  osobą skromną i pracowitą,  niezwykle czułą, obdarzoną empatią i wewnętrznym  ciepłem, otwartą na niesienie  pomocy niemal zawsze i każdemu. Była wieloletnim, aktywnym członkiem Zarządu Koła i Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie a także współorganizatorką licznych przedsięwzięć zmierzających do zachowania pamięci o zesłańcach na Sybir, w  tym wielu wystaw o tamtych strasznych czasach i ludziach, którym przyszło w nich żyć. Współtworzyła historię Związku w Koszalinie i na  Środkowym Pomorzu.        Była typem społecznika, zaangażowana w życie,   także całego środowiska kombatanckiego, za co  w  roku  2014 została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi. My Sybiracy, żegnamy Weronikę jako oddaną  przyjaciółkę, osobę pełną  dobroci  , osobę serdeczną i szlachetną, która przez ponad trzy dekady była  dla nas wzorem a, przez wiele ostatnich lat  podporą naszych działań.   Praca z nią, była dla nas  prawdziwym zaszczytem.                                                                    Niech spoczywa w pokoju.                                                                                                                                                     AG.