Jan Bandur

W  poniedziałek  8  lutego 2021 r. na  Cmentarzu  Komunalnym  w  Złocieńcu  pożegnaliśmy  naszego  kolegę  i  przyjaciela, Sybiraka, Jana  Bandura.
                 Janek  urodził  się  15  września  1927  roku,  w  miejscowości  Michalcze  , w  woj.  Stanisławowskim.   10  lutego  1940  roku w  wieku  13  lat  ,  wraz  z  rodziną  został  zesłany  do Kazachstanu  ,  do   Rejonu  Bajanauł   w  województwie Pawłodar,  gdzie  przebywał  6 lat.  Do  kraju  powrócił  w  czerwcu  1946  roku i  osiadł  w Złocieńcu.  Tam  uczył  się  , pracował  i  założył  rodzinę. Był  z    wykształcenia  ekonomistą . Od  momentu  reaktywowania  Związku  Sybiraków  w  1989  roku,  organizator  i  długoletni  prezes  koła  w  Złocieńcu  i  członek  władz  Oddziału  Związku  Sybiraków  w  Koszalinie.
                 Był   osobą   skromną,  pełną  taktu  i wewnętrznego  ciepła. Z  ojcowską  troską  pochylał  się  nad  problemami   swoich  członków. Nigdy  nie  odmawiał  pomocy, a  nawet   często  sam  ją  inicjował  Był  typem  społecznika  ,  oddanym  także   swojemu  ukochanemu  miastu, za co ,  w  roku  2007  został  uhonorowany  tytułem  „ Zasłużony  dla  Miasta  i  Gminy  Złocieniec”.  Przez  ostatnie  lata  pomimo  fizycznych  ograniczeń , pozostawał  aktywny , wspierając  działania  Zarządu  Koła.
Żegnamy  oddanego  przyjaciela  i  wspaniałego ,  szlachetnego  człowieka.
 AG.