Seweryn Goszczyński

Zmarł Seweryn Goszczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 sierpnia br. zmarł Seweryn Goszczyński - Wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Świdwinie. Urodził się 28 maja 1936 roku w Huliszczach woj.Nowogródzkie. Zesłany na Syberię wraz z rodziną 10 lutego 1940 roku do Obwodu Jarosławskiego. Do Polski powrócił w marcu 1946 roku. Był aktywnym członkiem Związku Sybiraków. Od 20 lat pozostawał w składzie pocztu sztandarowego naszego Koła. Brał udział w organizacji pielgrzymek sybirackich. Za swoją działalność organizacyjną został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru. Odszedł zaangażowany i ofiarny Członek Rodziny Sybirackiej . Tekst: Wł. Mikitiuk

Halina Karaś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. zmarła Halina Karaś z d. Ziółkowska – wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Białogardzie. Halina urodziła się 23 marca 1940 w Waliszkach woj. nowogródzkie. W czasie II deportacji, 13 kwietnia 1940 roku została wywieziona do Kazachstanu. Do kraju powróciła w 1946 r.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Malborku, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie jako nauczycielka fizyki. Była aktywną działaczką naszego Związku.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

Waleria Krochmal

W sobotę 26 stycznia na koszalińskim Cmentarzu pożegnaliśmy naszą Koleżankę Walerię Krochmal Waleria Elżbieta Krochmal urodziła się w 1938 roku w Kijowie w rodzinie podoficera zawodowego. Po kilku miesiącach wraz z rodziną przeprowadziła się do Lwowa. W ramach pierwszej masowej deportacji 10 lutego 1940 rodzina została wywieziona do Kraju Krasnojarskiego, a w 1941 roku przeniesiona do obwodu czkałowskiego na Uralu. Na początku 1946 roku Pani Waleria z rodziną przyjechała do Koszalina. Tu ukończyła szkołę średnią i do przejścia na emeryturę w 1990 roku pracowała jako księgowa. Aktywnie działała w koszalińskim Oddziale Związku Sybiraków. Od 1991 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Koła Związku, następnie do 2014 roku – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Oddziału naszego Związku. Blisko 20 lat śpiewała w koszalińskim Chórze Frontowe Drogi. W ostatnich latach w związku z ciężką chorobą przeprowadziła się z Koszalina do swojego syna, który zamieszkiwał w Elblągu. Prosiła jednak, by pochować Ją w Koszalinie. W ostatniej drodze Walerii Krochmal towarzyszyło liczne grono mieszkańców. Była obecna grupa członków naszego Związku z pocztem sztandarowym. Pożegnali też Ją członkowie Chóru Frontowe Drogi. Foto i tekst: B.Wolf