Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Plac Zwycięstwa w Koszalinie

Zebranie Koła Miejskiego w Koszalinie