Spotkanie opłatkowe Sybiraków Koszalina

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego

Spotkanie opłatkowe Sybiraków z Koszalina