Dzień Pioniera

Dnia 4 marca br. byłem uczestnikiem spotkania członków Klubu Pioniera i kombatantów, które odbyło się w sali Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Organizatorem były władze miasta oraz Pionierzy Koszalina. Uroczystość ta została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpił zespół muzyczny „ Proscenium” prowadzony przez Marię i Wacława Dąbrowskich. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois Rafał Janus omówił przygotowywaną do druku książkę „ Koszalin w nazwach”. Wygłoszono też krótkie referaty na temat wyzwolenia miasta i jego dalszych losów. Końcowym akcentem było złożenie wieńców przed pomnikiem „Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy”. W spotkaniu tym uczestniczyli również Sybiracy. /Tekst i zdjęcia K. Krupiński/

Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu

W ROCZNICĘ DEPORTACJI – Tadeusz Witos

Usiądź Sybiraku, wygodnie w fotelu i powspominaj, mój ty drogi przyjacielu.
Jak w mroźny luty przed wieloma laty wieziono nas na Sybir, w łagry lub za kraty.
Bez sądu i wyroku, daleko od kraju w odległe, śnieżne miejsca sowieckiego „raju”.
Tam pracowałeś ciężko o głodzie i chłodzie, codziennie i bez przerwy przez dwanaście godzin.
Kopałeś złoto, węgiel, rudę i kamienie, rąbałeś las gdzieś w tajdze, w jakimś Jakszardenie,
Spławiałeś drewno rzeką, rżnąłeś je w tartaku na deski, bale, belki. biedny Sybiraku –
Pracowałeś w kołchozach w polu, zwierząt chowie od świtu aż do nocy, bez względu na zdrowie.
Łowiłeś w stawach ryby, budynki stawiałeś chociaż na budownictwie niewiele się znałeś.
Układałeś przez tundrę kolejowe szlaki cierpiąc głód, chłód, robactwo i przeróżne braki.
Słałeś gęsto trupem swych przemarszów drogi, z obozu do obozu, ledwie ciągnąc nogi.
Gdy siły opuściły, wstać nie było mowy „Strełok” skracał ci życie, strzelając w tył głowy,
Lub dobijał bagnetem. Nie było pogrzebu, ni grobu, ni tabliczki, ni znaku żadnego.

Zdjęcia – K. Krupiński /patrz galeria/

Wywiad z prezesem Gonczarewiczem

W ramach obchodów kolejnej rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb ZSSR, dziennikarz Głosu Pomorza Cezary Sołowij przeprowadził rozmowę z prezesem Koszalińskiego Oddziału Związku Sybiraków Anatolem Gonczarowiczem. Z treścią wywiadu zamieszczonego w gazecie można zapoznać się poniżej.

Zapraszamy na manifestację !

Poległym, pomordowanym na Wschodzie
Marian Jonkajtis

Przechodniu, przerwij marsz swój i zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem-Symbolem Ofiar Anonimowych…
Tych – Co za Polskę, wiarę i za honor Narodu
Oddali swoje życie w czerwonych kaźniach wschodu…
Bo dziś z „Ziemi Nieludzkiej”, gdzie spoczywają w Bogu,
Tylko w naszych modlitwach do Kraju wrócić mogą…

Spotkanie z młodzieżą

Dnia 2 lutego br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Koszalinie, na zaproszenie uczniów klasy II hotelarskiej – wychowawczyni dr Alina Kruk, odbyło się spotkanie z Sybirakiem. Emerytowany nauczyciel historii tej szkoły mgr Kazimierz Krupiński podzielił się z młodzieżą swoimi przeżyciami na zesłaniu w latach 1940-1946. Na wstępie młodzież wysłuchała hymnu Sybiraków. Następnie odczytany został wiersz Mariana Jonkajtisa –,, Poległym, pomordowanym na Wschodzie”.
Młodzież wykazała zainteresowanie tą problematyką zadając prowadzącemu pytania.
Foto: mgr Jan Łukszan; nauczyciel tej szkoły.

Święta Bożego Narodzenia 2010

Już jest gwiazdka, już są Święta, izba pięknie uprzątnięta,
a pośrodku wystrojony stoi śliczny gość zielony.
Sięga prawie do sufitu, złotą gwiazdę ma u szczytu.
Lasem pachną gałązeczki, kolorowe płoną świeczki.
Srebrne nitki, barwne szkiełka i anielskich włosów mgiełka.
Wiszą jabłka i orzechy, co radości, co uciechy.
Cała mieni się i świeci zachwycone patrzą dzieci.
Patrzą wszyscy; starzy, młodzi i śpiewają: Bóg się rodzi…

Spotkanie opłatkowe

Dnia 16 grudnia b.r. w Klubie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Sybiraków, zorganizowane przez Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków. Uczestniczyło w nim około 80 sybiraków oraz członków ich rodzin. Spotkanie otworzył prezes Oddziału Związku Sybiraków Anatol Gonczarewicz witając przybyłych sybiraków oraz zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: prezydent Koszalina Piotr Jedliński, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski Paweł Cieślik, przewodniczący Rady Miasta Władysław Husejko i przedstawiciele wojska. Ceremoniał wigilijny celebrował biskup Paweł Cieślik. Odczytał ewangelię i wygłosił homilię. Potem wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne. Następnie wszyscy zasiedli do stołów spożywając bardzo smaczne tradycyjne potrawy wigilijne. Nie mogło też obejść się bez wspólnego śpiewania kolęd. Podobało się to bardzo księdzu biskupowi, czemu dał wyraz, wręczając obrazki z autografem najaktywniejszym śpiewaczkom. Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii Tekst i foto S. i K. Krupińscy

Komunikat 11-2010

Zarząd Oddziału informuje, że nastąpiła zmiana lokum naszego związku.
Obecnie urzędujemy w pokoju nr 139 przy ulicy Andersa 34. Telefon: 94 3428327

Dyżury członków zarządu od godz. 10 do 12
Poniedziałek – Halina Kiozieł /w biurze/
Wtorek- Weronika Pietrasińska /w ratuszu/
Czwartek – Kazimierz Krupiński /w biurze/

Dzień Sybiraka w Koszalinie

Dnia 16 września w przeddzień Dnia Sybiraka przed pomnikiem Zesłańców Sybiru odbyła się uroczysta manifestacja patriotyczna. Udział w niej wzięli: parlamentarzyści naszego regionu, władze miasta i powiatu, służby mundurowe, kombatanci oraz mieszkańcy Koszalina. Obchody zaszczycił swoją obecnością wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. Po przemówieniach oficjeli odbył się apel poległych. W uroczystości jak zwykle uczestniczyła orkiestra wojskowa. Wielce pocieszającym zjawiskiem był liczny udział młodzieży szkolnej. Tekst i foto K. Krupiński

Syberiada 2010

Dnia 15 czerwca 2010 r. na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odbył się kolejny festyn rekreacyjno-sportowty. Wzięli w nim udział sybiracy z rodzinami, kombatanci innych organizacji oraz młodzież z zaprzyjaźnionych szkół: Gimnazjum nr 9 i Zespołu Szkół Niepublicznych „Czaplówka”. Imprezę uświetnił chór Frontowe Drogi. Atrakcją była też grochówka wojskowa, która wszystkim smakowała – niektórzy przychodzili nawet po repetę. Ważnym punktem programu był konkurs wiedzy pt. Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego, w którym rywalizowali uczniowe wymienionych szkół. Należy podkreślić i pochwalić uczniów za bardzo dobrą znajomość problematyki. Konkurs przygotował i przeprowadził sybirak K. Krupiński. Byli też przedstawiciele koszalińskich mediów: Telewizji Max i gazety Miasto. Foto i tekst K. Krupiński. /Więcej zdjęć w galerii/.