Walne zebranie miejskiego koła

Przed manifestacją przy pomniku, w sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się coroczne walne zebranie członków Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie. Omówiono na nim problemy nurtujące nasze środowisko. W trakcie spotkania przewodnicząca komisji rewizyjnej Waleria Krochmal odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2011, które zostało przyjęte przez obecnych na zebraniu członków koła. Ważnym punktem zebrania było przyjęcie w poczet honorowych członków Związku Sybiraków: Sabiny Krupińskiej – pracującej przy aktualizacji strony internetowej, Bogusława Wolfa – współredaktora naszych sybirackich wydawnictw oraz Alfonsa Tomczaka . Pozostałe zdjęcia w galerii.

Wigilia u Sybiraków

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, także w tym roku Miejskie Koło Związku Sybiraków w Koszalinie zorganizowało spotkanie opłatkowe. Odbyło się ono 16 grudnia o godz. 15,30 w restauracji „ Zorza” w Koszalinie. Wzięło w nim udział 80 Sybiraków oraz zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz województwa, miasta , powiatu oraz wojska. Głównym gościem, a zarazem celebrantem uroczystości był ksiądz biskup Krzysztof Zadarko. W trakcie spotkania, które odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze , tradycyjnie podzielono się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Przygotowane potrawy wigilijne wszystkim bardzo smakowały a apetyt dopisywał. Wszyscy uczestnicy wytrwale śpiewali znane i lubiane kolędy.
Pozostałe zdjęcia można /a nawet trzeba/ obejrzeć w galerii.

Nasza publikacja

Spotkanie opłatkowe było dobrą okazją do zaprezentowania naszej najnowszej publikacji pt.: PRZYMUSOWA PODROŻ W NIEZNANE – Wspomnienia Sybiraków.
Szatę graficzną i jej tematykę pokazują zamieszczone poniżej skany.

Spotkanie pokoleń

W przeddzień obchodów 93 rocznicy odzyskania niepodległości, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Tomaszyckiego kombatanci z Koszalina wzięli udział w „Spotkaniu Pokoleń”. W spotkaniu w Szczecinie uczestniczyła również delegacja Związku Sybiraków z naszego oddziału.

Dzień Sybiraka w Koszalinie

W Koszalinie, podobnie jak w Białogardzie i w wielu miastach w Polsce, uroczyście był obchodzony Dzień Sybiraka. Dnia 16 września, w przeddzień napaści ZSRR na Polskę o godz. 17 przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem parlamentarzystów , władz miasta, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich , służb mundurowych , młodzieży oraz mieszkańców Koszalina. Odbył się apel poległych. Była też salwa honorowa oraz złożone kwiatów przed pomnikiem. W Głosie Koszalińskim zamieszczona została z tej okazji notatka, którą obok zamieszczamy. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem , o godzinie 18 odbyła się w katedrze msza święta w intencji zmarłych na zesłaniu.

Dzień Sybiraka 2011

Dnia 16 września, w przeddzień 72 rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz obchodzonym po raz ósmy Światowym Dniem Sybiraka, w Białogardzie odbyła się uroczystość patriotyczna . Uczestniczyli w niej Sybiracy oddziału koszalińskiego oraz mieszkańcy i władze miasta Białogardu. Obchody rozpoczęły się o godz. 10 mszą świętą w Kościele pw. NNMP. O godz. 11 Sybiracy spotkali się z władzami i społeczeństwem Białogardu pod Krzyżem Zesłańców Sybiru na cmentarzu komunalnym w Pękaninie. Po przemówieniach oficjeli pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. W części oficjalnej, obok miejscowych władz, uczestniczyli także senator Grażyna Stark oraz wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko. Szczególnie godnym podkreślenia jest fakt znacznego udziału uczniów z Białogardu, Karlina i Tychowa.
Część artystyczna odbyła się w CKiSE w Białogardzie. Atrakcją był występ zespołu polonijnego ,,Czerwone Jagody” z Krasnojarskiego Kraju. Końcowym akcentem obchodów był wspólny obiad w restauracji Kowalewski.
Sybiracy serdecznie dziękują władzom miasta i działaczom Koła Sybiraków z Białogardu za wzorowe zorganizowanie uroczystości.
Więcej zdjęć z uroczystości w galerii.
Tekst i foto: K. Krupiński

Pogrzeb Sybiraczki

W życiu tak bywa, że chwile radości przeplatają się z chwilami smutku. Tak było i teraz. Jeszcze kilka dni temu bawiliśmy się z Bronią Kowalską na festynie, a dziś uczestniczyliśmy w jej pogrzebie na koszalińskim cmentarzu. Odeszła tak nagle i niespodziewanie nasza koleżanka Sybiraczka. Będzie nam jej brakowało. Pamięć o niej zachowamy. Sybiracy z Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie.

SYBERIADA 2011

14 czerwca br. odbył się kolejny festyn rekreacyjny zwany SYBERIADĄ. Opis tej imprezy znajduje się w koszalińskim tygodniku Miasto. Tytułem uzupełnienia informuję, że swoją obecnością zaszczycili nas goście: posłanka Danuta Olejniczak, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz Sybiracy z terenowych kół naszego oddziału. Mottem tegorocznej imprezy była 65 rocznica masowych powrotów z zesłania. Znalazło to odbicie w recytowanych przez młodzież wierszach. A oto fragment jednego z nich. Po sześciu latach niewoli, Po sześciu latach tułaczki i znoju. Pod obcym niebem i wśród obcej roli, Gdzie człowiek nie znał świąt i spokoju. Po sześciu latach wracamy do kraju, A serca nasze jednym biją tętnem, Wracamy jako te ptaki z wyraju, A dzień powrotu – dla nas wielkim świętem! Zapraszam do galerii, gdzie można obejrzeć wiele moich zdjęć dokumentujących to wydarzenie. K. Krupiński

67 rocznica bitwy pod Monte Cassino

Dnia 18 maja w 67 rocznicę bitwy pod Monte Cassino pod pomnikiem gen. Władysława Andersa w Koszalinie odbyła się manifestacja patriotyczna, w której udział wzięli: kombatanci, przedstawiciele władz miejskich i powiatu, służby mundurowe oraz liczne poczty sztandarowe koszalińskich szkół. Uczestniczyli w niej również jak zawsze Sybiracy. Z bitwą tą Sybiracy są bardzo związani, gdyż żołnierze walczący pod Monte Cassino to w przeważającej mierze byli zesłańcami. W obchodach brał udział Sybirak – żołnierz II Korpusu – Tadeusz Przegaliński / na zdjęciu obok/. Foto i tekst K. Krupiński. Zapraszam do obejrzenia reszty zdjęć w galerii.

220 rocznica Konstytucji 3 Maja

Nasi Sybiracy ze sztandarem uczestniczyli w uroczystościach dla uczczenia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Koszalinie.
O godzinie 10 w katedrze odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu uczestnicy pomaszerowali ulicą Zwycięstwa na plac przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia na maszt flagi narodowej. Następnie było wystąpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, który w zwięzły sposób wyjaśnił znaczenie dla Polski uchwalonej 3 maja 1791roku Konstytucji. W obchodach udział wzięli mieszkańcy Koszalina, kombatanci, samorządowcy, służby mundurowe oraz , co jest szczególnie godne podkreślenia, poczty sztandarowe z wielu koszalińskich szkół. Przebieg rocznicy uświetniła orkiestra wojskowa i defilada żołnierska. Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka. Wśród delegacji składających kwiaty była też nasza – sybiracka .
Fot. K. Krupiński /Zapraszam do galerii/