Gorzki smak mleka

     Książka  „ Gorzki smak  mleka  czyli  nigdy  więcej   ”  to  bardzo  osobisty  zbiór  wspomnień z 5-cio letniego pobytu na  „ nieludzkiej  ziemi ” . Naturalistyczny i szczegółowy opis  rzeczywistości  w  jakiej  przyszło  żyć małej  dziewczynce  . Warto  sięgnąć  po  tę  książkę  i  odbyć  podróż  w  przeszłość mając  za  przewodnika  wyobraźnię  autorki .Śledzić  jej  przygody i  zmagania  z  wszechogarniającym  złem  ,  tak  jak  w  klasycznych  bajkach  , pamiętając  tylko ,  że  to  nie  była  niestety  bajka.
     Danuta  Sieńkowska- Haffke  urodziła  się  w   Łomży, skąd  w  1938  roku  przeprowadziła  się  na  Wileńszczyznę.  Po  aresztowaniu  i  zamordowaniu  ojca  w  1941, wraz  z  matką  i  czworgiem  rodzeństwa  wywieziona  została  do  Ałtajskiego  Kraju,  gdzie  przebywała  do 1946 roku. Po  powrocie  zamieszkała  na  Śląsku  a  od  1950  roku  w  Koszalinie. Obecnie  mieszka  w  Berlinie.
     Jest  autorką  wieku  wierszy  i  bajek  dla  dzieci , które  publikuje  na  łamach  prasy  polskojęzycznej  w  Niemczech i wydawnictwach  okolicznościowych. Należy  do  Związku  Sybiraków.

Wydawnictwo: ” Alfa Press ”  Koszalin, Rok 2009 , str 260

AG

” Tych przeżyć czas nie zdoła zatrzeć w pamięci zasłańców”

  „ Tych  przeżyć  czas  nie  zdołał  zatrzeć  w  pamięci  zesłańców ” to jak  podkreślono  w  podtytule  smutne  wspomnienia  z  dzieciństwa.  Przewijające  się  tu  opowieści  są  nie  tylko  opisem  przeżyć  i  zdarzeń,  ale  także  oskarżeniem   jednych  z  najcięższych  zbrodni  stalinowskiego totalitaryzmu, bo  dokonywanych  na  dzieciach, które  mając wtedy   ledwie  kilka, czasem  kilkanaście lat , przeżyły  traumę ,  która wielu  z  nich   towarzyszyła  i towarzyszy  do  końca  życia. Tomik  zawiera   osiem  opowiadań,  które  do  druku  przygotowali  Sabina  i Kazimierz  Krupińscy  oraz    Bogusław  Wolf.  

    Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddział  w  Koszalinie

                        Rok  wydania . Koszalin  2015.  Str. 98

AG.

” Przymusowa podróż w nieznane”

     „ Przymusowa  podróż  w  nieznane ” to  kolejne  wydanie  historii  Sybiraków  Środkowego  Pomorza ,  wspomnień  utrwalonych  w  pamięci  dzieci  ,  zesłanych  na   „ nieludzką  ziemię ”  ,  które  stały  się  świadkami  szczególnych  czasów  i  zdarzeń  ,  a  ich  wspomnienia  wydają  się  dziś  wręcz  nieprawdopodobne.  Tomik ,  który  do  druku  przygotowali  Panowie , Kazimierz  Krupiński  i  Bogusław  Wolf,  zawiera  11  opowieści  ,  w  których  niemal  zawsze  przewijają  się  te  same  wątki,  walka  o  przetrwanie,  wzajemna  pomoc  i  wiara,  że  ten  straszny  los  może  się  kiedyś  odmienić.
     Te  zazwyczaj bardzo  przejmujące  opowieści Sybiraków są  dziś  bezcennym  uzupełnieniem pamięci całych  pokoleń , ale  także pamięci historycznej  narodu. W  życiorysach Sybiraków jak w  zwierciadle odbijają  się  bowiem  losy naszego pokolenia i narodu w XX wieku
           Wydawca :  Związek  Sybiraków  Oddzdiał  w  Koszalinie
           Zespół  Szkół  Niepublicznych  „ Czaplówka ” w  Koszalinie

           Rok  wydania . Koszalin  2011.  Str. 77
AG.

20 lat Związku Sybiraków na Pomorzu Środkowym

„20 LAT ZWIĄZKU SYBIRAKÓW NA POMORZU ŚRODKOWYM”

Wydawnictwo Zarządu Oddziału w Koszalinie zawierające referaty wygłoszone na konferencji historyczno – naukowej , pod patronatem naukowym Pana profesora Bogusława Polaka i w redakcji Pana dra Zygmunta Czapli, na której uczciliśmy 20-stą rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków na naszym terenie.

Referaty:
Anatol Gonczarewicz – Historia i dzień dzisiejszy Odzdiału Związku Sybiraków w Koszalinie.
Prof. Bogusław Polak – Syberyjskie peregrynacje  Polaków XVI-XXw.
Kazimierz Krupiński – Losy  dzieci polskich w ZSRR w latach 1939-1945. Wspomnienie Sybiraka.
dr Andrzej Jaracz – Represje  sowieckie wobec Polaków w latach 1939-1936 w  świetle badań prowadzonych przez Okręgową Komisję Badań Zbrodni , przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie.
Paweł Michalak – Historia  Pomnika Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.


Wydawca: Dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych „ CZAPLÓWKA” Koszalin .
Rok wydania . Koszalin 2010. str. 60