Koło w Świdwinie

  Informacja o kole Związku Sybiraków w Świdwinie.

Skład Zarządu:

  • Czesława Łuszczuk - prezes
  • Seweryn Goszczyński - wiceprezes
  • Eugienia Hanza - sekretarz
  • Barbara Osińska - skarbnik
  • Maria Krukowska - członek

Komisja Rewizyjna:

  • Halina Świętoszek - przewodnicząca
  • Maria Stojanowska - sekretarz
  • Henryk Rusek - członek
Na przestrzeni 18 lat(1989-2007) działalności przez Koło przewinęło się 180 osób. Część zmarła (64 osoby) część zmieniła miejsce zamieszkania lub zrezygnowało z członkostwa. Stan obecny (czerwiec 2007) wynosi 104 osoby.

Do stałych inicjatyw realizowanych w ciągu roku należą:
- spotkania opłatkowe członków w styczniu
- spotkania rozszerzone zarządu 10 lutego
- udział w uroczystościach wyzwolenia miasta - 3 marca - Dni Świdwina
- udział w uroczystościach majowych: 3 i 8 maja
- uroczyste spotkanie w Starostwie aktywu organizacji kombatanckich - w grudniu
- udział delegacji w Pielgrzymkach Sybiraków na Jasną Górę i do Lichenia.

Dobrze układa się współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi. Popierają one nasze inicjatywy i służą pomocą w bieżącej działalności. Od września 1990r. korzystamy nieodpłatnie z pomieszczenia w Urzędzie Miasta w Świdwinie, gdzie znajduje się biuro naszego Koła. Pełnione są w nim dyżury w piątki w godz. od 900 do 12 00 .
W listopadzie 1996r. koło zorganizowało wystawę pamiątek z zesłania. Po wystawie oprowadzały zwiedzającą młodzież Sybiraczki : Czesława Łuszczuk, Wanda Duklas i Bronisława Smolucha.
Wspólnie z kresowiakami, w kwietniu 1997r. zorganizowaliśmy sympozjum naukowe o losach Polaków z kresów Wschodnich. Oprócz merytorycznych wystąpień przedstawicieli poszczególnych organizacji młodzież z Liceum Ogólnokształcącego przygotowała widowisko obrazujące zsyłkę Polaków na Sybir. W sesji udział wzięli przedstawiciele władz miasta i gminy, kierownicy szkół, młodzież oraz mieszkańcy Świdwina.
Organizowaliśmy spotkania z młodzieżą w Gimnazjum gdzie przekazaliśmy do Izby Pamięci część naszych pamiątek.
Z organizacjami kombatanckimi i wojskiem współpracujemy w Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizujemy wspólne uroczystości rocznicowe ( 3 marca, 8 maja, 1 i 17 września).

  Rys historyczny.

25 września 1989r. na pierwszym spotkaniu Sybiraków ze Świdwina i okolic powołano grupę inicjatywną pod kierunkiem Janusza Chłodnickiego, która zajęła się zbieraniem dokumentów o członkostwo.

2 maja 1990r. na zebraniu członkowskim pan Marian Okulicz wiceprezes ZO Zw. Sybiraków wręczył 52 członkom legitymacje związkowe.
Został wybrany pierwszy Zarząd Koła w składzie:
Helena Ginda, Czesława Łuszczuk, Lidia Budzińska.

Od czerwca 1990r. skład Zarządu uległ zmianie i nowy Zarząd:
Czesława Łuszczuk - prezes
Jadwiga Musiałowska - sekretarz
Lidia Budzińska - skarbnik
rozpoczął aktywną działalność przy pomocy aktywu członków działających w komisjach:
Socjalnej: Czesława Podhajska, Stefania Szycko, Bronisława Rymarn
Finansowej: Zofia Chałukpa, Wanda Duklas, Maria Czesnowska, Kamila Pupkowska.

Od maja 1991r. komisja weryfikacyjna w składzie Czesława Łuszczuk, Zofia Chałupska, Wacław Sadowski przystąpiła do wypełniania wniosków o uprawnienia. W październiku tegoż roku 8 członków najstarszych otrzymało legitymacje z rąk prezesa ZO Waldemara Pietkiewicza.
Liczba członków w kole wzrastała. Na wieść o uzyskiwanych uprawnieniach przez Sybiraków zgłaszali się nowi zesłańcy. W 1992r. liczba członków w kole wzrosła do 140 osób.

W styczniu 1992r. na zebraniu ogólnym członków został wybrany nowy zarząd w składzie: Czesława Łuszczuk - prezes, Waleria Białokoz - sekretarz, Kamila Pupkowska - skarbnik, Zofia Chałupska i Wanda Duklas - członkowie zarządu oraz Maria Stojanowska - wiceprezes. W następnych wyborach w 1996r. oraz 2000 r. skład zarządu nie wiele się zmieniał.
Był to okres wytężonej działalności w załatwianiu uprawnień kombatanckich, inwalidztwa wojennego wymiany legitymacji członkowskich, nagłaśnianie spraw sybirackich w środowisku, tworzenie symboli i znaków pamięci ( sztandar 1995r., Plac Sybiraków 1995r., tablica w kościele 2000r).
W działalności na rzecz koła wyróżniły się: Czesława Łuszczuk, Wanda Duklas, Kamila Pupkowska, Czesława Podhajska, Maria Stojanowska, Maria Czesnowska, Stanisława Iskra i Seweryn Goszczyński.
Dzięki dużej aktywności zarządu sprawy w kole były załatwiane szybko i skutecznie. Wszyscy członkowie uzyskali uprawnienia kombatanckie, a status inwalidy wojennego posiada 87% stanu koła.

Nasze delegacje brały udział w:
- uroczystości odsłonięcia pomnika we Wrocławiu
- odsłonięcie obelisku Wł. Sikorskiego - Koszalin
- odsłonięcie pomników w Kołobrzegu i Połczynie Zdr.
- spotkanie z Ojcem Świętym - Warszawa 1999r.
- uroczystościach nadania sztandarów w Oddziale i Kołach
- Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę - 5 razy ( lata 1993, 1995, 1997, 1998 i 2007)
- Pielgrzymce do Grodźca ( 2007r.)
- Pielgrzymce do Lichenia - 3 razy (lata 1994, 2005, 2006)
- Marsz Żywej Pamięci w Białymstoku ( 2001r. )

Od początku powstania koła prowadzona jest kronika ilustrowana zdjęciami, wycinkami z prasy, gdzie ukazują się artykuły o naszej działalności, wywiady z Sybirakami.
Uwidoczniony jest tam fakt, że podczas trwania wystawy pt. "Sowieckie piekło" zorganizowanej w Zamku Świdwińskim przez IPN w Poznaniu w kiwaniu 2005r., Sybiracy Świdwińscy dzielili się swymi przeżyciami na zesłaniu. Odnotowano tam również informacje Seweryna Goszczyńskiego, naszego członka, który wziął udział w wyprawie organizowanej pod koniec maja 2007r. przez zesłańców z Sulęcina i Gorzowa Wielkopolskiego do Nei Obł. Kostrom ( w Północnej Rosji w części europejskiej), gdzie został odsłonięty na cmentarzu obelisk poświęcony Polakom pozostały w Ziemi Nejskiej w latach 1940-46. Pan Seweryn był na zesłaniu w pobliżu Nei. W czasie uroczystości odsłonięcia obelisku wystąpił tam w poczcie sztandarowym. Przekazał nam i wzruszające przeżycia doznane w czasie tej wyprawy.

Za swoją działalność Koło zostało wyróżnione Honorową Odznaką Sybiraka oraz Odznaką Honorową "Zasłużony dla. Województwa Koszalińskiego".

Za dzielność za rzecz wspólnoty sybirackiej w Kole zostało wyróżnionych:
Krzyżami Zasługi - 10 osób, Odznaką Honorową Sybiraków - 40 osób, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci - 2 osoby , Odznaką Zasłużony dla Woj. Koszalińskiego - 5 osób, Medalem "Pro Memoriał" - 1 osoba, Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego - 1 , ponadto 110 osób otrzymało Krzyż Zesłańca Sybiru.


Sztandar Koła ZS w Świdwinie poświęcony w kościele MBNP 24 września 1995r.


Na wniosek Koła ZS w Świdwinie Rada Miasta uchwałą z dnnia 19.04.1995r. nadała skrzyżowaniu ulic Armi Krajowej i Kombatantów nazwę "PLAC SYBIRAKÓW". Tablicę odsłonięto w Dniu Sybiraka 1997r.


Poczet sztandarowy. W środku - Henryk Rusek pierwszy chorąży pocztu.


W 60 rocznicę wywózki Sybiracy Ziemi Świdwińskiej wystawili w tylnej nawie kościoła MBNP w Świdwinie granitową tablicę. Tablicę poświęcono 10 lutego 2000.

    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia