Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.

Adam Mickiewicz "Dziady"


Jeszcze  niedawno  byli  z  nami.  Ich  postawa  i  zaangażowanie były siłą naszego  związku. Byli  wzorem  i  przykładem. Będziemy  ich wspominać  i  prezentować  ich  sylwetki.  Aby  pamięć  o  nich  trwała jak  najdłużej.

Jerzy Miller
1932 - 2007

Wspomnienie  o  Jerzym  Millerze  wieloletnim  Prezesie  Zarządu  Koła  i  Zarządu  Oddziału Związku  Sybiraków w  Koszalinie. Minął  waśnie  rok  jak   pożegnaliśmy  ,   wieloletniego  Prezesa   Zarządu  Koła  i  Oddziału  Związku  Sybiraków  a  także  Przewodniczącego  Miejsko-Powiatowej  Rady  Kombatantów   w   Koszalinie. Pamiętamy  go  jako  wspaniałego  człowieka , wielkiego   humanistę   i  społecznika,  aktywnego  i  sumiennego  działacza ,  dla  którego  działalność  na  rzecz  innych   w  ostatnich  latach    stała  się jego  pasją,  misją  którą    z  zapałem  i  niebywałym  zaangażowaniem,  pomimo  wielu  trudności,  w  tym  głównie  ze  zdrowiem  wypełniał.

więcej

Stanisław Krzyżanowski
1928 - 2006

Stanisław Krzyżanowski urodził się 20.10.1928r. w Konstantynówce na Wołyniu; jego ojciec był funkcjonariuszem Policji Państwowej. Kiedy wybuchła wojna ojciec przeszedł z armią gen. Kleeberga kampanią wrześniową aż do Kocka. W październiku dostał się do niewoli niemieckiej i być może dzięki temu zachował życie.

więcej

    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia