Koło w Koszalinie

  Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koszalinie

Skład Zarządu :
 • Gonczarewicz Anatol - Prezes
 • Krupiński Kazimierz - Wiceprezes
 • Pietrasińska Weronika - Wiceprezes / Skarbnik
 • Kozieł Halina - Sekretarz
 • Soroko Ryszard - Członek
 • Leszczyńska Weronika- Członek
 • Dołasińska Kazimiera - Członek

Komisja rewizyjna :

 • Strauchmann Krystyna - Przewodnicząca
 • Brzuszczak Regina - Członek
 • Klimowska Regina - Członek

  Historia:

Koło terenowe w Koszalinie rozpoczęło swoją działalność jako jednostka organizacyjna w pazdzierniku 1991 roku.
Pierwszy Zarząd tworzyli: dr Jerzy Miller - prezes, Zygmunt Łuszczewski - wiceprezes, Jerzy Lewicki - sekretarz, Wanda Cegielska - skarbnik. W skład zarządu jako członkowie wchodzili także, Adam Adler, Czesław Biercewicz, Elżbieta Korpalska, Klemens Kuleszewicz, Kazimierz Ostrowski, Zofia Rosińska, Irena Rukszta, Mieczysław Soroko, Janina Stankiewicz, Henryk Wituszyński.
Komisja rewizyjna: Waleria Krochmal - przewodnicząca, Regina Brzuszczak- zastępca, oraz członkowie - Wanda Bieliczynkowska, Janina Gronwald, Kazimierz Sobolewski.

Ten początkowy okres działalności charakteryzował się tworzeniem profilu programowego, pewnej tożsamości i integracją całego środowiska sybirackiego Koszalina. Efektem tych prac było wiele cennych inicjatyw. Zbliżeniu sprzyjały spotkania wigilijne, a pózniej festyny rekreacyjne.
Istotnym elementem utożsamiania się ze środowiskiem były i są organiowane przez koło manifestacje upamiętniające rocznice pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z Kresów Wschodnich 10 lutego, i zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę w dniu 17 września, który jest jednocześnie Dniem Sybiraka.

Kolejnym istotnym momentem w życiu Koła i Sybiraków Koszalina był dzień 20 grudnia 2001 roku, kiedy to w Teatrze Dramatycznym w Koszalinie odbyło się III walne zgromadzenie członków Koła Miejskiego. Z funkcji Prezesa i członka Zarządu zrezygnował dr Jerzy Miller, poświęcając się kierowaniu oddziałem. Nowym prezesem koła został Anatol Gonczarewicz.
Obecny na zebraniu wiceprezydent Koszalina pan Mieczysław Załuski odczytał list od Prezydenta Miasta, w którym Henryk Sobolewski , wysoko ocenił pracę Zarządu i osobiście Jerzego Millera oraz podziękował za dotychczasową współpracę, i zapewnił, że w dalszym ciągu Zarząd Miasta będzie wspierał Związek Sybiraków.
Wybrano Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną oraz przyjęto wnioski do realizacji w dalszej działalności.
Za najważniejsze uznano:

 1. Utrzymanie dotychczasowych zasad pracy, wzbogacenie tematyki zebrań, zwiększenie osobistego zaangażowania w pracy członków na rzecz środowiska ,
 2. Kontynuowanie dyżurów Zarządu,
 3. Pomoc w uzyskiwaniu opieki lekarskiej potrzebującym członkom Związku
 4. Kontynuowanie organizacji festynów i spotkań opłatkowych
 5. Doraźną pomoc w przypadkach losowych.

Zebranie zakończyło się spektaklem wg Lucjana Rydla pt. " Betlejem Polskie", po obejrzeniu którego odbyło się symboliczne spotkanie opłatkowe.
Kolejne lata to realizacja powyższych wniosków, zwiększanie aktywności Koła w życiu środowiska Kombatanckiego Koszalina oraz udział jego przedstawicieli w przedsięwzięciach realizowanych przez Zarząd Główny.

  Cykliczne inicjatywy realizowane przez Koło:

 1. Współorganizacja manifestacji:
  • - 10 luty - upamiętniająca rocznicę pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z kresów wschodnich na SYBIR z udziałem kompanii honorowej oraz orkiestry wojska polskiego.
  • - 17 września - przypominająca zdradziecką napaść Związku Sowieckiego na Polskę, " Dzień Sybiraka " , oraz czynny udział w pozostałych manifestacjach organizowanych przez Miasto i środowisko kombatanckie Koszalina.
 2. Festyn rekreacyjno - sportowy " SYBRIADA " - maj. Zobacz >>>
 3. Spotkanie opłatkowe - Grudzień. Zobacz >>>
 4. Udział delegacji i pocztu sztandarowego Koła w organizowanej przez Zarząd Główny ogólnopolskiej pielgrzymce Sybiraków do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu - maj. Zobacz foto >>>
 5. Udział w Międzynarodowym Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku - wrzesień.

  Znaki pamięci powstałe staraniem Koła:


Sztandar Związku Sybiraków w Koszalinie


Pomnik Ofiar Bolszewizmu


Pomnik gen. Władysława Sikorskiego


Tablice pamiątkowe na Cmentarzu Komunalnym


Nowo otwarta ulica Sybiraków prowadząca do C.H. Forum

    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia