Koło w Kołobrzegu

  Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Kołobrzegu

Skład Zarządu :
 • Wanda Przybylska  - Prezes - ur. 19 marca 1935 rokuw Zabłudowie, woj. Stanisławów. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Siemipałatyńska w Kazachstanie. Powróciła do kraju 6 czerwca 1940 roku.
 • Jerzy Lewicki - Wiceprezes - ur. 26 września 1935 w Chołupkach. Deportowany z rodziną 10 lutego 1940 roku w okolice Abakańska / Krasnojarsk /. Rodzice zmarli na zesłaniu. Do kraju powrócił w maju 1946 roku.
 • Daniel Lipski - Wiceprezes
 • Zbigniew Bulikowski  - Sekretarz -ur. 30 marca 1944 roku , na zesłaniu , w Szyldzińsku, rej. Adamówka obwód Czkałow / obecnie Orenburg /. Wraz z rodziną przyjechał do kraju w marcu 1946 roku.
 • Helena Mysiałkowska - Skarbnik
 • Walentyna Długosz  - Członek
 • Maria Czaplcka - Orszt - Członek, ur. 1 lipca 1934 roku w Lubarce, pow. Kowel woj. wołyńskie. Deportowana 10 lutego 1940 roku do tajgi za Uralem w okolice kołchozu Retniewo. Powróciła do kraju w czerwcu 1945 roku
 • Lubomir Jagiełłowicz - Członek
 • Irena Korzon - Członek

Komisja rewizyjna :

 • Stefania Ceranowska  - Przewodnicząca - ur 17 sierpnia 1935 rku w staniewicach pow. Kosów Polski.Deportowana 10 lutego 1940 roku w rejon Archangielska. Do kraju powróciła 21 kwietnia 1946 roku.
 • Anna Panocka - Sekretarz - ur 19 mają 1931 roku w osadzie Laski pow. Wółkowysk, woj.Białostoskie. Deportowana 10 lutego 1940 roku do miejscowości Kamłabasz w rejonie Czelabińska. Na Uralu.Powróciła do kraju w maju 1945 roku
 • Irena Wnukowska - Borowik - Członek


1990 r. Brązowa tablica w Małej Bazylice przy ul. Katedralnej z obszerną inskrypcją i figuratywną płaskorzeźbą, wystawiło Koła ZS w Kołobrzegu.


1993 r. Sztandar Koła Zs w Kołobrzegu, poświęcony w Małej Bazylice w Kołobrzegu.


1997 r. Na wniosek Koła ZS w Kołobrzegu Rada Miejska uchwała XLIX/460/97 odcinkowy ulicy L. Waryńskiego pomiedzy ul. Armii Krajowej i Placem 18 Marca nadała nową nazwę - ULICA SYBIRAKÓW.


1991 r.  Z inicjatywy Koła ZS w Kołobrzegu organizacje kombatanckie i Sybiracy wystawili na Cmentarzu Wojskowym Krzyż Dębowy z tablicą na cokole< <.POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM. NA WSZYSTKICH FRONTACH ŚWIATA>>. Fundacja z datków organizacji i ze zbiórek wśród mieszkańców Kołobrzegu.


2003 r. na Cmentarzu Wojennym w pobliskim Zieleniewie 11 członków Koła ZS z udziałem ŚZŻ AK i Starostwa w Kołobrzegu wystawiło pomnik <<ZESŁAŃCOM SYBIRU. MOGIŁA MOGIŁ>>. Na postumencie surowa stela granitowa  125x240 cm z brązową tablicą skomponowana z emblematem ZS.

    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia