Koło w Białogardzie

  Zarząd Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Białogardzie

Skład Zarządu :
  • Stanisław Styczyński  - Prezes - ur. na zesłaniu 4 lutego 1946 roku w miejscowości Czułakurganice , w Kazachstanie. Do kraju wraz z rodziną przyjechał w maju 1946 roku.
  • Halina Karaś  - Wiceprezes - ur. 23 marca 1940 roku w Wasiliszkach woj. nowogródzkie. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powróciła w czerwcu 1940 roku.
  • Wanda Zienkiewicz  - Sekretarz
  • Adela Olszewska - Skarbnik
  • Irena Borkowska - Członek - ur. 13 stycznia1931 roku w miejscowości Skidel pow. Grodno. Deportowana 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powróciła w czerwcu 1940 roku.

Komisja rewizyjna :

  • Halina Kubala - Przewodnicząca
  • Stanisław Horwat- Członek
  • Stanisława Zmaczyńska- Członek


1994 r.  na wniosek Koła Miejskiego ZS Rada Miejska w Białogardzie jedną z ulic przy starówce przemianowała w rocznicę deportacji 10 lutero na "ULICĘ SYBIRAKÓW".


1995 r. na ścianie prawej nawy w Kościele Narodzin Najświętszej Marii Panny brązowa tablica wystawiona przez Koło Miejskie ZS w Białogardzie.


Sztandar Koła Miejskiego ZS w Białogardzie, którego nadanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Białogardzie a poświęcenie w Kościele Narodzin Najświętszej Marii Panny


1997 r. Pomnik ku czci ofiar walk z systemem komunistycznym wystawiony oraz organizacji i stowarzyszeń patriotycznych. Park Miejski przy ulicy Kopernika.


13 kwietnia 2000 r. na  Cmentarzu Komunalnym w Pękaninie staraniem Koła Miejskiego ZS w Białogardzie, wystawiono Krzyż stalowo-drewniany wys. 5 m. Kopcowy symboliczny grób i fragment torów - na betonowym fundamencie.

Dawne koło w Karlinie


2002 r. w Kościele św. Michała granitowa tablica 43x70 cm, fundowana staraniem Koła Miejskiego ZS oraz Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie. Wykonanie i montaż dar wykonawcy.


1997 r. Sztandar Koła ZS w Karlinie, poświęcony w zabytkowym Kościele św. Michała.

    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia