Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 3 Next Last  z 8
Aktualności 41 do 60 z 150
Spotkanie w Darłowie 29 czerwiec 2016
W dniu 29 czerwca br. delegacja koszalińskiego Oddziału Związku Sybiraków w składzie: Anatol Gonczarewicz – Prezes, Kazimierz Krupiński i Bogusław Wolf – udała się do Darłowa na spotkanie z Panem Janem Gasztoldem – Sybirakiem, który od początku lat 50-tych na stałe mieszka w kanadyjskim Toronto.
Spotkanie zorganizowało darłowskie Koło Związku Sybiraków, kierowane przez Prezesa –Janusza Kasperka, który też był obecny na spotkaniu – wspólnie z darłowskim Urzędem Miejskim oraz Muzeum. Spotkanie miało miejsce w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich.
Pan Jan Gasztold urodził się w 1926 roku na ziemi nowogródzkiej. W ramach pierwszej masowej deportacji wraz z rodziną wywieziony został na Daleki Wschód. Posiołek nr 12, którego nie ma obecnie na żadnej mapie – znajdował się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Mandżurią. Wstąpił do armii generała Andersa, gdzie odbył przeszkolenie wojskowe, następnie został skierowany do Szkoły Mechaników Lotniczych w Heliopolis koło Kairu. Po ukończeniu szkoły z dobrym wynikiem - we wrześniu 1946 r. wyjechał do Anglii. W 1948 roku został zdemobilizowany, następnych kilka lat pracował w różnych zawodach.
W 1951 roku wyjechał do Kanady i zamieszkał w Toronto. Ukończył studia z tytułem inżyniera mechanika i pracował w zakładach samochodowych Chrysler.
Obecnie w stopniu kapitana w stanie spoczynku jest na emeryturze. Posiada kilkanaście odznaczeń wojskowych, kombatanckich i państwowych – angielskich, kanadyjskich i polskich.
Swoje wspomnienia spisał w wydanej w Kanadzie książce, którą promował w czasie tego spotkania. Książka bardzo bogato ilustrowana, napisana w dwóch językach – polskim i angielskim.
Pan Jan Gasztold przyjechał do Polski tylko na dwa dni – dziś spotkał się z darłowskimi Sybirakami i kombatantami oraz przedstawicielami władz miasta, ponadto był obecny na wspomnianym spotkaniu autorskim, gdzie odpowiadał też na zadawane pytania. Jutro wyjeżdża do Koszalina, by na krótko spotkać się z członkami swojej rodziny (jest kuzynem nieżyjącego już, znanego w koszalińskim środowisku historyków – doktora habilitowanego Tadeusza Gasztolda). Już jutro odjeżdża do Warszawy, skąd odlatuje do Kanady.
Prezes Oddziału - Anatol Gonczarewicz – udekorował Pana Jana Gasztolda Odznak± Honorow± Sybiraka. Koszalińscy Sybiracy przekazali też Panu Janowi Gasztoldowi dwa zbiory wydanych przez nasz Oddział wspomnień. W podziękowaniu Pan kapitan podarował członkom delegacji egzemplarze swoich wspomnień – oczywiście z autografami oraz piękną dedykację.
Zdjęcia z przebiegu spotkania w galerii.
Tekst B. Wolf, foto K. Krupiński
Dyplom uznania 24 czerwiec 2o16
Dnia 24 czerwca 2016 roku spotkała mnie miła niespodzianka ponieważ zostałem zaproszony na uroczystość zakończenia roku szkolnego do Gimnazjum Nr 2 w Koszalinie. Podczas uroczystości otrzymałem tytuł Przyjaciel Szkoły oraz dyplom z podziękowaniem za kilkuletnie uczestnictwo w tzw. Żywych Lekcjach Historii. Spotkania te odbywały się w maju w ramach Dni Historii organizowanych przez nauczycielkę historii p. Martę Jagiełowicz. Jako Sybirak i były nauczyciel historii opowiadałem młodzieży o losach Polaków zesłanych na ,,nieludzką ziemię”.
W dniu 17 czerwca 2016 w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego odbyła się konferencja naukowa „Syberyjskie losy Polaków w 70. rocznicę pierwszych powrotów Sybiraków do Ojczyzny”.
Konferencję zorganizował koszaliński Oddział Związku Sybiraków wspólnie z Wydziałem Humanistycznym Politechniki.
Na konferencję licznie przybyli przedstawiciele naszego Oddziału nawet z bardzo odległych kół. Było dużo działaczy organizacji kombatanckich z naszego miasta. Należy odnotować znaczną liczbę młodzieży zainteresowanej losami Sybiraków.
Otworzył konferencję dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki - prof. dr hab. Bogusław Polak, który przedstawił temat zwi±zany z udziałem Sybiraków w tworzeniu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.
Przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału odczytali referaty, które były luźno związane z tematem konferencji.
Dr hab. Waldemar Handke omówił szkolnictwo przy 2 Korpusie Polskim.
Wiceprezes Zarządu Oddziału - Kazimierz Krupiński przedstawił tematykę powrotów Sybiraków z zesłania i ich osiedlanie się w Polsce – głównie na ziemiach zachodnich i północnych.
Zabrał też głos zesłaniec syberyjski, były pracownik naukowy Politechniki – dr Piotr Karpowicz, który już po zakończeniu wojny spędził 10 lat w obozie pracy na Półwyspie Tajmyr.
Prezes Zarządu naszego Oddziału – Anatol Gonczarewicz omówił zagadnienia związane z tworzeniem struktur Związku Sybiraków od 1989 roku.
Prezes Miejsko-Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych – Antoni Burzyński przedstawił liczne problemy związane z działalnością Rady.
Miłym akcentem na zakończenie konferencji było podziękowanie profesorowi Bogusławowi Polakowi, który po kilkudziesięciu latach pracy w koszalińskiej uczelni ustępuje z funkcji dziekana Wydziału Humanistycznego. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Związku Sybiraków przekazuj±c profesorowi okolicznościowy list – wyrazili nadzieję, iż pomimo formalnego przejęcia w stan spoczynku profesor w dalszym ciągu będzie współpracował ze Związkiem Sybiraków oraz wspierał nasze poczynania i inicjatywy.
Tekst i foto B. Wolf.
Zaproszenie 9.06.2016
Dnia 9 czerwca br. w sali 190 Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków. Omówiono przygotowania do obchodów Dnia Sybiraka w dniu 17 września 2016r., które w tym roku odbędą się w Kołobrzegu. Stan przygotowań i program przedstawiła Prezes Koła z Kołobrzegu kol. Wanda Przybylska. Następnie, Prezes Oddziału A. Gonczareicz poinformował o konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej przy naszym współudziale. Program tej konferencji zamieszczam poniżej.
Ze względu na tematykę, w imieniu zarządu zapraszamy wszystkich Sybiraków do wzięcia udziału w tej konferencji.
Spotkania z młodzieżą 17 i 21 maj 2016
W ramach współpracy naszego koła Sybiraków z nauczycielką historii panią Martą Jagiełowicz co roku w maju jestem zapraszany na spotkanie z młodzieżą. W tym roku byłem w dwóch szkołach, w których uczy pani Marta: w Gimnazjum nr 2 oraz w liceum przy ul. Chałubińskiego.
Poniżej przytaczam notatkę z opisem tego spotkania zamieszczoną na stronie internetowej Gimnazjum nr 2.

,,W dniu 17 maja 2016r. odbyło się spotkanie klasy IIId z panem Kazimierzem Krupińskim, przedstawicielem Związku Sybiraków. Była to żywa lekcja historii, podczas której nasz gość opowiadał o swoim niezwykle trudnym dzieciństwie i życiu na zesłaniu na Syberii. Młodzież z niezwykłą uwagą słuchała wspomnień pana Kazimierza, który na Sybir trafił mając trzy lata, w lutym 1940r. W tragicznych warunkach przeżył siedem lat. Na Syberii stracił najbliższą rodzinę, tatę i młodszego braciszka.
Ze łzami w oczach i kompletnej ciszy słuchaliśmy o pobytach naszego gościa w kolejnych Domach Dziecka, najpierw radzieckim, potem polskim. O tym, jak mama odnalazła go poprzez Polski Czerwony Krzyż. Opowieści te są niewyobrażalne dla młodego pokolenia. Jednak są doskonałą lekcją o patriotyzmie oraz dowodem na to, iż nigdy nie wolno się poddawać, tracić wiary i optymizmu. Nieludzkie warunki, w których spędził dzieciństwo pan Kazimierz Krupiński, głód, zimno i cierpienie nie zabiły pogody ducha w naszym bohaterze, który przez 47 lat uczył młodzież historii. Żywe lekcje historii są najcenniejszym źródłem wiedzy dla młodych ludzi, której nie przekażą żadne podręczniki. Bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi za przyjęcie zaproszenia pani Marty Jagiełowicz, nauczycielki historii, która bardzo angażuje się w kształtowanie patriotycznych postaw naszej młodzieży”.
K. Krupiński
Maj 2016
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Koszalińscy Sybiracy uczestniczyli we wszystkich majowych uroczystościach patriotycznych, podczas których wystawiali swój poczet sztandarowy. Szczególnie licznie przybyli pod pomnik gen. Władysława Andersa w 72 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Warto przypomnieć, że w bitwie tej główną rolę odegrał II Korpus Polski, w którym w przeważającej mierze walczyli Sybiracy. Opuścili oni wraz Wł. Andersem ZSRR w 1942. Należy też dodać, że gen. Władysław Anders był również Sybirakiem i do dnia 5 sierpnia 1941r. przebywał w więzieniu radzieckim na Łubiance.
16 kwietnia 2016
Dnia 16 kwietnia o godz. 13 na cmentarzu w Koszalinie pod Pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego odbyła się manifestacja patriotyczna poświęcona 76 rocznicy mordu w Katyniu. Uczestniczyli w niej władze województwa, miasta, parlamentarzyści, służby mundurowe, kombatanci oraz mieszkańcy naszego miasta. W uroczystości tej brali również udział Sybiracy z naszego koła - wystawiając poczet sztandarowy i składając wiązankę kwiatów.
Tekst i foto S.K. Krupińscy
Wielkanoc 27 marzec 2016
Na stole święcone, a obok baranek, koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile - barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Wszystkim Sybirakom oraz Gościom odwiedzającym naszą stronę życzymy wesołych i pogodnych Świąt.
76 rocznica pierwszej deportacji 10 luty 2016
Dnia 10 lutego br. o godz. 17,50 przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła się manifestacja patriotyczna upamiętniająca 76 rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, parlamentarzyści, służby mundurowe, kompania honorowa, harcerze, kombatanci oraz mieszkańcy Koszalina. Odegrany został hymn państwowy i hymn Sybiraków. Odbył się apel poległych oraz oddano salwę honorową. Z przemówieniem wystąpił wiceprezydent Andrzej Kierzek. Na zakończenie złożono kwiaty Po uroczystości przed pomnikiem odbyła się w katedrze msza święta.
Przed manifestacją odbyło się zebranie Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie. Złożono na nim sprawozdanie z rocznej działalności koła oraz przedstawione zostały założenia na 2016.
Zebranie zaszczyciła swoją obecnością Pani Regina Adamowicz - nestorka koszalińskich poetów. Zarecytowała piękny i wzruszający wiersz swojego autorstwa pt „ Las Katyński ‘’, za co otrzymała gromkie brawa.
Uroczystość w Kołobrzegu 10 luty 2016
10 lutego - w 76. rocznicę pierwszej masowej deportacji – kołobrzeskie Koło naszego Związku przy współpracy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta zorganizowało uroczystą premierę filmu pod tytułem „Sybiracki szlak pamięci”.
Poza rzeszą Sybiraków z kołobrzeskiego Koła przybyli szefowie samorządu z prezydentem miasta Kołobrzegu i starosta powiatu kołobrzeskiego. Ponadto - przedstawiciele duchowieństwa, żołnierzy rezerwy, kombatantów, historyków i innych środowisk. Byli też obecni bohaterowie filmu - nasi syberyjscy towarzysze, których bliscy pozostali na zawsze w Miednoje będą w łagrach czy miejscach zsyłki. Duża sala Regionalnego Centrum Kultury ledwie pomieściła wszystkich chętnych.
W filmie tym członkowie Koła w Kołobrzegu podzielili się swoimi wspomnieniami. W pierwszej części przedstawili dramatyczne okoliczności wywózki, następnie to co zapamiętali z wieloletniego pobytu na zesłaniu, wreszcie – powrót do kraju, już w innej niż przed deportacja rzeczywistości.
W dokumencie tym wyst�pili nasi Koledzy-Sybiracy: Maria Czaplicka-Orszt, Władysław Goduński, Jerzy Lewicki, Anna Panocka, Wanda Przybylska, Janina Rozmiarek.
Przed filmem oraz po jego zakończeniu wystąpił chór, który wykonał kilka pieśni o tematyce związanej z filmem’
Koszaliński Oddział Związku na pokazie filmu reprezentowali: Anatol Gonczarewicz, prezes Zarządu Oddziału oraz autor tej notatki.
Warto dodać, że obszerne relacje z pobytu na zesłaniu – wyżej wymienionych bohaterów tego wzruszającego filmu oraz szeregu innych Sybiraków zostały zamieszczone w zbiorach wydanych przez nasz Oddział. Książki te są dostępne w siedzibie koszalińskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Na zdjęciu autorzy wspomnień przedstawionych w filmie
Napisał B. Wolf. .
Noworoczne życzenia 31 grudzień 2015
Zbliżający się Nowy Rok niech niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile chcemy złożyć wszystkim Sybirakom oraz ich sympatykom najlepsze życzenia: pogodnych, zdrowych i radosnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2016.
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie
W dniu 17 grudnia br. jak zawsze w Restauracji „Zorza” Sybiracy z naszego Koła Miejskiego spotkali się na dorocznej Wieczerzy Wigilijnej.
Spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją obecnością:
- ksądz biskup Edward Dajczak – ordynariusz naszej Diecezji,
- Andrzej Kierzek – wiceprezydent miasta Koszalina,
- Marek Gutowski – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
- Antoni Burzyński – przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- przedstawiciel garnizonu WP w randze podpułkownika.
Na początku spotkania zrezygnowano z tradycyjnego odtwarzania Hymnu Sybiraków z taśmy – zgromadzeni zdecydowali sami zaintonować nasz Hymn, który znamy przecież na pamięć. Nastrój był bardzo podniosły.
Z kolei wszyscy łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
W czasie wieczerzy wigilijnej – oczywiście z dwunastu dań złożonej, śpiewano tradycyjne polskie kolędy.
Kol. Kazimierz Krupiński jak zawsze udokumentował spotkanie zdjęciami oraz nakręcił krótki film z uroczystości, ktra trwała dwie godziny.
Tekst: B. Wolf
19 listopad 2015
Dnia 19 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Narada składała się z dwóch części. Pierwsza odbyła się w Archiwum Państwowym w Koszalinie, gdzie starszy kustosz Robert Borucki wyjaśnił na czym polega praca w archiwum. Zasadniczym jednak celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie wzbogacania zasobów archiwalnych dokumentami z zesłania. Druga część odbyła się w Sali 160 Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono tu przygotowania do obchodów 70 rocznicy powrotów z zesłania przypadającą w 2016 r. oraz sprawy bieżące związku. Podczas tego zebrania, z okazji 80 rocznicy urodzin bukiet kwiatów otrzymali przedstawiciele oddziału Irena Rukszta i Jerzy Lewicki.
11 listopad 2015
Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody na uroczyste obchody Święta Niepodległości licznie przybyli mieszkańcy Koszalina pod Pomnik Józefa Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, duchowieństwo, służby mundurowe, szkolne poczty sztandarowe i kombatanci. Zgodnie z programem, było wystąpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, apel poległych, salwa honorowa, kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Podczas uroczystości Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali: Sztark Grażyna-Senator RP, Zientarski Piotr-senator RP, Gawłowski Stanisław-poseł na Sejm, płk dypl. Mentel Andrzej, płk SG Skorupski Grzegorz, Wujek Zygmunt-twórca pomnika Ofiar Bolszewizmu oraz Sybiracy: Brzuszczak Regina, Ciesielska Leokadia, Jóźwiak Anna, Krupiński Kazimierz, Krupińska Sabina. Pietrasińska Weronika, Rukszta Irena, Wolf Boguslaw. Na koniec uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.
Informacja 3 listopad 2015
UWAGA! Członkowie Koszalińskiego Koła Sybiraków.
Zapraszamy na tegoroczne spotkanie wigilijne.
Zaproszenia można otrzymać już teraz u p. Weroniki Pietrasińskiej w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12 w Urzędzie Miejskim.
Szczegółowe informacje znajdziecie na zdjęciu zamieszczonym poniżej.
Święto Zmarłych 1 listopad 2015
SYBIRACY! MIESZKAŃCY KOSZALINA!

Zbliża się dzień, kiedy będziecie odwiedzać groby swoich bliskich. Nie zapomnijcie zatrzymać się przed tym pomnikiem, by chwilą zadumy oddać cześć pamięci tych, którzy spoczywają w nieznanych mogi�ach na „nieludzkiej ziemi” z dala od swojej Ojczyzny.
Gdyż, jak pisała nasza noblistka Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Odznaczenia 15. 10. 2015
Dnia 15 paź�dziernika br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom wyróżniającym w pracy dla naszego regionu. Wśród odznaczonych byli też Sybiracy. Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczony został Tadeusz Arnold, a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Czesław Lenkiewicz z Drawska Pomorskiego. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali przedstawiciele władz województwa i miasta Koszalina.
Dżień Sybiraka 17 wrzesień 2015
Światowy Dzień Sybiraka w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich był uroczyście obchodzony we wszystkich kołach naszego oddziału. W Koszalinie, dnia 17 września o godzinie 15,30 w Sali nr 300 w Ratuszu odbyło się zebranie Koła Miejskiego. Omówione na nim zostały bieżące działania związku oraz zamierzenia na rok następny. Podjęto też wstępne założenia dotyczące obchodów 70 rocznicy powrotu do kraju. Była też dyskusja związana z realizacją uprawnień kombatanckich. Na zakończenie zebrania pani Halina Kuchta /na zdjęciu poniżej/ zadeklamowała tekst piosenki, bo nie mogła zaśpiewać, gdyż głos już odmawia jej posłuszeństwa. Pamięć natomiast, jak wszyscy słyszeliśmy, jeszcze dopisuje.
Nast�pnie, o godz. 17,15 pod pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odby�a si� manifestacja patriotyczna zorganizowana przez w�adze naszego grodu i Zwi�zek Sybirak�w. Udzia� w niej wzi�li przedstawiciele w�adz Koszalina, s�u�by mundurowe, kombatanci, poczty sztandarowe z kilku szk��, kompania honorowa, orkiestra wojskowa oraz mieszka�cy naszego miasta.
Uroczysto�ci otworzy� Prezes Zwi�zku Sybirak�w w Koszalinie Anatol Gonczarewicz przypominaj�c gehenn� zes�a�c�w. Nast�pnie g�os zabra� wiceprezydent Koszalina Przemys�aw Krzy�anowski. Odby� si� te� apel poleg�ych zako�czony salw� honorowa oraz sk�adanie wi�zanek kwiat�w przed pomnikiem. O godz. 18 w katedrze odprawiona zosta�a uroczysta msza �wi�ta.
Pozosta�e zdj�cia w galerii.
tekst i foto S. i K. Krupi�scy
Zebranie Zarzdu Oddziau. 18 czerwiec 2015
W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyo si posiedzenie Zarzdu naszego Oddziau – poczone z promocj kolejnej ju edycji wspomnie naszych Koleanek i Kolegw, pt. „Tych przey czas nie zdoa zatrze w pamici zesacw”.
Prezes – Anatol Gonczarewicz przedstawi informacj o pracach Zarzdu Gwnego Zwizku Sybirakw. Omwiono plan przedsiwzi zwizanych z obchodami tegorocznego Dnia Sybiraka. Dyskutowano rwnie nad organizacj przypadajcych w przyszym roku obchodw 70. rocznicy pierwszych powrotw z Syberii.
Przewidywane jest opracowanie historii Zwizku Sybirakw na Pomorzu rodkowym – zajm si tym pracownicy Wydziau Humanistycznego Politechniki Koszaliskiej przy wsppracy z kolegami z naszego Oddziau.
Zosta zaprezentowany kolejny zbir wspomnie deportowanych na Sybir. Prezes podzikowa naszym Sybirakom, ktrzy spisali swoje wspomnienia. Zoy te podzikowania osobom zaangaowanym w wydawnictwo – Pani Sabinie Krupiskiej, ktra pracowaa nad szat graficzn, jak rwnie przygotowaa do druku wspomnienia jednego z nieyjcych ju naszych Kolegw, ktry pozostawi obszerny pamitnik. Podzikowano te zespoowi redakcyjnemu – Kazimierzowi Krupiskiemu (ktry te przekaza swoje wspomnienia) oraz Bogusawowi Wolfowi.
Autorzy wspomnie oraz czonkowie zespou redakcyjnego otrzymali po pi egzemplarzy wydawnictwa. Pozostaa ilo z pidziesiciu egzemplarzy rozesza si wrd uczestnikw zebrania jak przysowiowe ciepe bueczki – konieczne byo dostarczenie jeszcze jednej paczki ksiek.
W ramach wolnych wnioskw omwiono kilka spraw biecych.
Tekst: Bogusaw Wolf
Ostatnie pożegnanie. 2 czerwiec 2015
W dniu 1 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy Sybiraczkę – Zofię Zasimowską.
Pani Zofia 22 maja 2015roku ukończyła 100 lat. Z tej okazji zaplanowana była uroczystość z udziałem władz miejskich Koszalina, na którą również zaproszeni byli przedstawiciele naszego koła. Niestety, już nie zdążyliśmy z gratulacjami, bowiem stan zdrowia Jubilatki gwałtownie się pogorszył i po przewiezieniu do szpitala zmarła 27maja.
Strona  First Previous 3 Next Last  z 8
Aktualności 41 do 60 z 150
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia