Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 3 Next Last  z 7
Aktualności 41 do 60 z 139
W dniu 17 grudnia br. jak zawsze w Restauracji „Zorza” Sybiracy z naszego Koła Miejskiego spotkali się na dorocznej Wieczerzy Wigilijnej.
Spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją obecnością:
- ksądz biskup Edward Dajczak – ordynariusz naszej Diecezji,
- Andrzej Kierzek – wiceprezydent miasta Koszalina,
- Marek Gutowski – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
- Antoni Burzyński – przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- przedstawiciel garnizonu WP w randze podpułkownika.
Na początku spotkania zrezygnowano z tradycyjnego odtwarzania Hymnu Sybiraków z taśmy – zgromadzeni zdecydowali sami zaintonować nasz Hymn, który znamy przecież na pamięć. Nastrój był bardzo podniosły.
Z kolei wszyscy łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
W czasie wieczerzy wigilijnej – oczywiście z dwunastu dań złożonej, śpiewano tradycyjne polskie kolędy.
Kol. Kazimierz Krupiński jak zawsze udokumentował spotkanie zdjęciami oraz nakręcił krótki film z uroczystości, ktra trwała dwie godziny.
Tekst: B. Wolf
19 listopad 2015
Dnia 19 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Narada składała się z dwóch części. Pierwsza odbyła się w Archiwum Państwowym w Koszalinie, gdzie starszy kustosz Robert Borucki wyjaśnił na czym polega praca w archiwum. Zasadniczym jednak celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie wzbogacania zasobów archiwalnych dokumentami z zesłania. Druga część odbyła się w Sali 160 Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono tu przygotowania do obchodów 70 rocznicy powrotów z zesłania przypadającą w 2016 r. oraz sprawy bieżące związku. Podczas tego zebrania, z okazji 80 rocznicy urodzin bukiet kwiatów otrzymali przedstawiciele oddziału Irena Rukszta i Jerzy Lewicki.
11 listopad 2015
Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody na uroczyste obchody Święta Niepodległości licznie przybyli mieszkańcy Koszalina pod Pomnik Józefa Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, duchowieństwo, służby mundurowe, szkolne poczty sztandarowe i kombatanci. Zgodnie z programem, było wystąpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, apel poległych, salwa honorowa, kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Podczas uroczystości Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali: Sztark Grażyna-Senator RP, Zientarski Piotr-senator RP, Gawłowski Stanisław-poseł na Sejm, płk dypl. Mentel Andrzej, płk SG Skorupski Grzegorz, Wujek Zygmunt-twórca pomnika Ofiar Bolszewizmu oraz Sybiracy: Brzuszczak Regina, Ciesielska Leokadia, Jóźwiak Anna, Krupiński Kazimierz, Krupińska Sabina. Pietrasińska Weronika, Rukszta Irena, Wolf Boguslaw. Na koniec uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.
Informacja 3 listopad 2015
UWAGA! Członkowie Koszalińskiego Koła Sybiraków.
Zapraszamy na tegoroczne spotkanie wigilijne.
Zaproszenia można otrzymać już teraz u p. Weroniki Pietrasińskiej w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12 w Urzędzie Miejskim.
Szczegółowe informacje znajdziecie na zdjęciu zamieszczonym poniżej.
Święto Zmarłych 1 listopad 2015
SYBIRACY! MIESZKAŃCY KOSZALINA!

Zbliża się dzień, kiedy będziecie odwiedzać groby swoich bliskich. Nie zapomnijcie zatrzymać się przed tym pomnikiem, by chwilą zadumy oddać cześć pamięci tych, którzy spoczywają w nieznanych mogi�ach na „nieludzkiej ziemi” z dala od swojej Ojczyzny.
Gdyż, jak pisała nasza noblistka Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Odznaczenia 15. 10. 2015
Dnia 15 paź�dziernika br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom wyróżniającym w pracy dla naszego regionu. Wśród odznaczonych byli też Sybiracy. Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczony został Tadeusz Arnold, a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Czesław Lenkiewicz z Drawska Pomorskiego. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali przedstawiciele władz województwa i miasta Koszalina.
Dżień Sybiraka 17 wrzesień 2015
Światowy Dzień Sybiraka w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich był uroczyście obchodzony we wszystkich kołach naszego oddziału. W Koszalinie, dnia 17 września o godzinie 15,30 w Sali nr 300 w Ratuszu odbyło się zebranie Koła Miejskiego. Omówione na nim zostały bieżące działania związku oraz zamierzenia na rok następny. Podjęto też wstępne założenia dotyczące obchodów 70 rocznicy powrotu do kraju. Była też dyskusja związana z realizacją uprawnień kombatanckich. Na zakończenie zebrania pani Halina Kuchta /na zdjęciu poniżej/ zadeklamowała tekst piosenki, bo nie mogła zaśpiewać, gdyż głos już odmawia jej posłuszeństwa. Pamięć natomiast, jak wszyscy słyszeliśmy, jeszcze dopisuje.
Nast�pnie, o godz. 17,15 pod pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odby�a si� manifestacja patriotyczna zorganizowana przez w�adze naszego grodu i Zwi�zek Sybirak�w. Udzia� w niej wzi�li przedstawiciele w�adz Koszalina, s�u�by mundurowe, kombatanci, poczty sztandarowe z kilku szk��, kompania honorowa, orkiestra wojskowa oraz mieszka�cy naszego miasta.
Uroczysto�ci otworzy� Prezes Zwi�zku Sybirak�w w Koszalinie Anatol Gonczarewicz przypominaj�c gehenn� zes�a�c�w. Nast�pnie g�os zabra� wiceprezydent Koszalina Przemys�aw Krzy�anowski. Odby� si� te� apel poleg�ych zako�czony salw� honorowa oraz sk�adanie wi�zanek kwiat�w przed pomnikiem. O godz. 18 w katedrze odprawiona zosta�a uroczysta msza �wi�ta.
Pozosta�e zdj�cia w galerii.
tekst i foto S. i K. Krupi�scy
Zebranie Zarzdu Oddziau. 18 czerwiec 2015
W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyo si posiedzenie Zarzdu naszego Oddziau – poczone z promocj kolejnej ju edycji wspomnie naszych Koleanek i Kolegw, pt. „Tych przey czas nie zdoa zatrze w pamici zesacw”.
Prezes – Anatol Gonczarewicz przedstawi informacj o pracach Zarzdu Gwnego Zwizku Sybirakw. Omwiono plan przedsiwzi zwizanych z obchodami tegorocznego Dnia Sybiraka. Dyskutowano rwnie nad organizacj przypadajcych w przyszym roku obchodw 70. rocznicy pierwszych powrotw z Syberii.
Przewidywane jest opracowanie historii Zwizku Sybirakw na Pomorzu rodkowym – zajm si tym pracownicy Wydziau Humanistycznego Politechniki Koszaliskiej przy wsppracy z kolegami z naszego Oddziau.
Zosta zaprezentowany kolejny zbir wspomnie deportowanych na Sybir. Prezes podzikowa naszym Sybirakom, ktrzy spisali swoje wspomnienia. Zoy te podzikowania osobom zaangaowanym w wydawnictwo – Pani Sabinie Krupiskiej, ktra pracowaa nad szat graficzn, jak rwnie przygotowaa do druku wspomnienia jednego z nieyjcych ju naszych Kolegw, ktry pozostawi obszerny pamitnik. Podzikowano te zespoowi redakcyjnemu – Kazimierzowi Krupiskiemu (ktry te przekaza swoje wspomnienia) oraz Bogusawowi Wolfowi.
Autorzy wspomnie oraz czonkowie zespou redakcyjnego otrzymali po pi egzemplarzy wydawnictwa. Pozostaa ilo z pidziesiciu egzemplarzy rozesza si wrd uczestnikw zebrania jak przysowiowe ciepe bueczki – konieczne byo dostarczenie jeszcze jednej paczki ksiek.
W ramach wolnych wnioskw omwiono kilka spraw biecych.
Tekst: Bogusaw Wolf
Ostatnie pożegnanie. 2 czerwiec 2015
W dniu 1 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy Sybiraczkę – Zofię Zasimowską.
Pani Zofia 22 maja 2015roku ukończyła 100 lat. Z tej okazji zaplanowana była uroczystość z udziałem władz miejskich Koszalina, na którą również zaproszeni byli przedstawiciele naszego koła. Niestety, już nie zdążyliśmy z gratulacjami, bowiem stan zdrowia Jubilatki gwałtownie się pogorszył i po przewiezieniu do szpitala zmarła 27maja.
Lekcja historii w Gimnazljum nr 2 12 maj 2015
Po raz drugi zostałem zaproszony do Gimnazjum nr 2 przez nauczycielkę historii p. Martę Jagiełowicz na spotkanie z młodzieżą z okazji odbywających się tam corocznych obchodów Dni Historii. Przebieg tego spotkania opisano na stronie internetowej szkoły, które poniżej zamieszczam.
„12. 05. 2015 gościem Gimnazjum nr 2 w Koszalinie był przedstawiciel Związku Sybiraków Oddział w Koszalinie pan Kazimierz Krupiński. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIc wraz z nauczycielką p. Martą Jagiełowicz. Gość opowiedział zebranym o swoim dzieciństwie i młodości na zesłaniu na dalekiej Syberii. Uczniowie zadawali pytania, które dotyczyły najtrudniejszych etapów życia bohatera, jego rozłąki z matką, śmierci ojca. Niezwykła opowieść pana Krupińskiego była dla naszych uczniów również niebywałą lekcją patriotyzmu, wytrwałości i optymizmu”.
Obok umieszczam również artykuł z tygodnika Miasto komentujący wszystkie przedsięwzięcia szkoły dotyczące obchodów Dni Historii.
Ze swojej strony chciałbym podziękować dyrekcji szkoły za zaproszenie na spotkanie. Uważam, że takie przedsięwzięcia doskonale wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
K. Krupi�ski
2, 3, 18 maj
W miesiącu maju co roku obchodzimy wiele uroczystości o charakterze patriotycznym. W tym roku dnia 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 3maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; 18 maja to 71 rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli Sybiracy naszego koła. W dniu 3 maja podczas uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście czciliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uczestniczyły w niej władze miasta z prezydentem Piotrem Jedlińskim na czele oraz wojsko, kombatanci, poczty sztandarowe szkół, a także mieszkańcy naszego grodu. Wszystkie wymienione wydarzenia miały ogromny wpływ na bieg naszej historii.
Nam Sybirakom, szczególnie bliska jest bitwa pod Monte Cassino, gdyż w niej uczestniczył Korpus Polski składający się w głównej mierze z Sybiraków. Pamiętać też należy , że gen. Władysław Anders był również zesłańcem. Przebywał w więzieniu radzieckim na Łubiance do 5 sierpnia 1941roku..
Uroczystości pod obeliskiem gen. Władysława Andersa zaszczyciły swoja obecnością dwie panie. Jedna była kap. Janina Hofman – pielęgniarka, uczestniczka bitwy pod Monte Cassino, a druga to pani Lucia Pionke – Włoszka, która zakochała się z wzajemnością w polskim żołnierzu Alfredzie i po zakończeniu wojny obydwoje przybyli do Polski. Obecnie obie panie mieszkają w Koszalinie.
Tekst i foto K. Krupiński.
Pozostałe zdjęcia.
Wielkanoc 5 kweicie 2015
Na stole wicone, a obok baranek, koszyczek peny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fioki i onkile - barwami stroj uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole niadanie
Wiosny w sercu, pogody w duchu wszystkim Sybirakom oraz gociom odwiedzajcym nasza stron
yczy Zarzd Oddziau Zwizku Sybirakw.
Spotkanie z modzie 25.03.2015
Na zaproszenie dyrekcji Szkoy Podstawowej w Suchej Koszaliskiej, w dniu 25 marca odbyo si spotkanie przedstawicieli Miejskiego Koa Sybirakw w Koszalinie z uczniami klasy V i VI. Jako wiceprezes naszego koa pojechaem tam w towarzystwie sympatyka zwizku i aktywnego dziaacza – Bogusawa Wolfa. Spotkanie to zostao bardzo starannie przygotowane przez modzie oraz nauczyciela historii Macieja Adamowicza.
A tak opisano je na szkolnej stronie internetowej:
,, ywa lekcja historii: Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu
W dniu 25.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszaliskiej miaa miejsce niecodzienna lekcja historii. Na zaproszenie p. Macieja Adamowicza do szkoy przybyli wyjtkowi gocie: p. Kazimierz Krupiski (Sybirak, Wiceprezes Zwizku Sybirakw Oddzia Koszalin) oraz p. Bogusaw Wolf (mionik historii, Czonek Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Koszalina, przyjaciel Sybirakw).
Wizyta goci bya gwn czci prelekcji pt.: „Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu”. Prelekcja bya skierowana do uczniw klasy V i VI. Spotkanie rozpoczo si wysuchaniem hymnu Sybirakw, a nastpnie prezentacj historyczn przygotowan przez p. Macieja Adamowicza. Kolejn czci prelekcji by wykad p. Kazimierza Krupiskiego na temat historii zesa Polakw na Syberi. Nasz go podzieli si rwnie swoimi przeyciami z Syberii, gdy jako dziecko podczas II wojny wiatowej by tam deportowany. Zebrani z niedowierzaniem wysuchali dramatycznej relacji z „nieludzkiej ziemi”. Szczegowe wtki tragicznej historii wywoyway refleksje i zmuszay do porwna z czasami dzisiejszymi. Uczniowie zadawali duo pyta, ktre dotyczyy m.in.: przyczyn i skutkw masowych deportacji Polakw w latach 1940-1941, warunkw transportu w gb ZSRR, pracy w agrach i sytuacji emocjonalnej najmodszych Polakw. Prelekcja bardzo podobaa si wszystkim uczestnikom, poczya pokolenia. Na zakoczenie tego wzruszajcego spotkania uczennice klasy VI ( Martyna Pietrzak, Ewelina Lichmaska, Wiktoria Lipczyska, Klaudia Kowalczyk) wyrecytoway wiersz Mariana Jonkajtysa „Co to jest Syberia?”. Nastpnie przyszed czas na wzajemne podzikowania oraz pamitkowe zdjcie. Uczniowie maj nadziej, e wiadkowie historii jeszcze odwiedz ich szko i przeka prawd o niezwykych ludziach i dawnych czasach. „ ywa lekcja historii” to nie tylko fakty, ale rwnie silne emocje, ktre najbardziej zapadaj w pami i ksztatuj postawy patriotyczne i prospoeczne."
90 urodziny Sybiraczki 26 luty 2015
W dniu 26 lutego dziaacze koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw odwiedzili swoj Koleank - Pani Jadwig Kazibut - Sybiraczk, ktra wanie ukoczya 90 lat.
Pani Jadwiga (z domu Wachowska) urodzia si w 1925 roku na Woyniu. Po mierci ojca bya wychowywana przez dziadkw. Dziadek Pani Jadwigi by z zawodu gajowym, co stao si powodem deportacji Pani Jadwigi wraz z babci i dziadkiem do obwodu archangielskiego w ramach pierwszej masowej deportacji w lutym 1940 roku. Tam pracowaa przy spawie drewna i karczowaniu lasu. W czasie pobytu na zesaniu - w 1943 roku wysza za m.
W 1946 roku wrcia do Polski. Zamieszkaa na Pomorzu Zachodnim. W 1952 roku wraz z mem, z zawodu wojskowym zamieszkaa w Koszalinie.
Pani Jadwiga cay czas pracowaa w handlu jako sprzedawca. W 1985 roku przesza na emerytur.
Od 1990 roku jest czonkiem naszego Zwizku. Obecnie wraz z mem i z crk mieszka w Koszalinie.
Pani Jadwiga bardzo si ucieszya z wizyty, bya wdziczna za pami o Jej wicie.
Do tej pory dobrze pamita liczne szczegy z czasw pobytu na zesaniu. Opowiedziaa nam o tym w czasie spotkania przy kawie i urodzinowym torcie.
W trakcie spotkania wykonano kilka pamitkowych fotografii.


Tekst: B. Wolf, zdjcia: K. Krupiski
75 rocznica i masowej deportacji 10 luty 2015
Dnia 10 lutego o godz. 15,30 w ratuszu odbyo si zebranie Miejskiego Koa Sybirakw wedug nastpujcego porzdku :
1. Omwienie dziaalnoci naszego koa za ubiegy rok.
2. Sprawozdanie finansowe .
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
4. Omwienie biecych spraw zwizkowych.
5. Zadania do realizacji w 2015 roku.
75 rocznica I masowej deportacji 10 lyty 2015 r.
Po zebraniu, w ramach obchodw 75 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw z Kresw Wschodnich, odbya si uroczysta manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Wziy w niej udzia wadze naszego miasta, powiatu, wojewdztwa, kombatanci, kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa oraz modzie szkolna i mieszkacy Koszalina.
Na pocztku odegrany zosta hymn narodowy a po nim uroczystoci otworzy Prezes Oddziau Sybirakw Anatol Gonczarewicz. Nastpnie przemawia Prezydent Koszalina Piotr Jedliski. Przeprowadzono Apel Polegych i oddano salw honorow.
Na zakoczenie zoono pod pomnikiem wiece i wizanki kwiatw oraz zapalono znicze.
Po uroczystoci o godz. 18 w Katedrze odprawiona zostaa msza wita.
Tekst i foto S.K. Krupiscy Zapraszamy do galerii
Relacja z odwiedzin Sybiraczki - Jubilatki 3luty 2015
W dniu 3 lutego br. delegacja koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw w skadzie: Halina Kozie, Kazimierz Krupiski i Bogusaw Wolf udaa si z wizyt do koleanki-Sybiraczki, ktra niedawno obchodzia 90-t rocznic swoich urodzin.
Pani Maria Kodzis przed wojn mieszkaa w miejscowoci Zalesie, pow. Lida, woj. nowogrdzkie.
Ojciec pani Marii by z zawodu nauczycielem, poza tym rodzice prowadzili 20-hektarowe gospodarstwo rolne. Oprcz pani Marii w rodzinie byy jeszcze dwie modsze siostry – Eleonora i Cezaria. Ponadto w domu zamieszkiwaa te babcia – ze strony matki.
Do wybuchu wojny z Niemcami pani Maria ukoczya szko powszechn w Zalesiu.
Po zajciu Kresw Wschodnich przez wadze radzieckie – w listopadzie 1939 roku ojciec pani Marii jako obszarnik zosta aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD. Przebywa w wizieniu w Lidzie, po kilku miesicach wadze wizienne poinformoway rodzin, e nie trzeba ju dostarcza mu paczek – najprawdopodobniej oznaczao to, e zakoczy ycie w wizieniu, jednak faktu tego nie udao si rodzinie potwierdzi nawet po wojnie.
W dniu 13 kwietnia 1940 roku w ramach drugiej wielkiej deportacji caa rodzina – pani Maria z dwiema siostrami, jej matka oraz babcia – zostaa przez wadze radzieckie wywieziona do Kazachstanu, obwd Pawodar. Wszystkich przywieziono do kochozu Tajlak w powiecie Bajan-Au. Podr kolej w bydlcych wagonach trwaa okoo ptora miesica.
Pani Maria majc 14 lat musiaa wraz z matk wykonywa pomocnicze prace w oborze przy obrzdku siedemnastu krw. Dwie modsze siostry z czasem podjy nauk w radzieckiej szkole.
Racje ywnociowe byy godowe – dorose osoby dostaway 400 g chleba, natomiast dzieci – 200 g.
W 1941 roku zmara babcia pani Marii. Niedugo potem wybucha wojna radziecko-niemiecka. Wtedy pani Maria zostaa skierowana do ciszej pracy przy kopaniu roww.
Po podpisaniu ukadu Sikorski-Majski rodzina moga przenie si do powiatowego miasta Bajan-Au. Tam matka podja prac jako sprztaczka w szkole, natomiast pani Maria pracowaa jako salowa w szpitalu. Potem matk przeniesiono do pracy w kopalni zota nad rzek Irtysz.
Na pocztku 1946 roku rodzinie zezwolono na wyjazd do Polski. Polsko-radzieck granic pani Maria z rodzin przekroczya w Brzeciu, nastpnie wywieziono ich do pow. obez na Pomorzu Zachodnim.
W Polsce modsze siostry pani Marii kontynuoway nauk w szkole. Pani Maria natomiast wysza za m za osadnika wojskowego, ktremu przydzielono gospodarstwo rolne w miejscowoci Drozdowo w powiecie koobrzeskim. Tam mieszkaa do 1963 roku.
Nastpnie z mem i trojgiem dzieci przeprowadzia si do Jamna – obecnie ju w Koszalinie, gdzie mieszka z jedn z crek do chwili obecnej.
Pani Maria pomimo upywu lat cieszy si do dobrym zdrowiem. Ma dobr pami – czego dowodem jest przekazana w szczegach powysza relacja.
Dwie modsze siostry pani Marii ju nie yj – obie byy z zawodu nauczycielkami, tak jak ich ojciec. Najmodsza siostra – Cezaria (po mu Wierzbicka) aktywnie dziaaa w Zarzdzie Oddziau naszego Zwizku.
W trakcie spotkania wykonano kilka pamitkowych fotografii.
Relacj spisa B. Wolf, zdjcia wykona K. Krupiski
Wieczornica historyczna 9 luty 2015
Przygotowujemy się do obchodów ważnej dla nas wszystkich Sybiraków 75 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR.
Pierwszym punktem tych obchodów będzie Wieczornica Historyczna zorganizowana przez Politechnikę Koszalińską.
O szczegółach informują poniżej umieszczone zdjęcia.
Zaproszenie!
UWAGA! CZŁONKOWIE KOŁA MIEJSKIEGO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W KOSZALINIE!

PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE!

PROSIMY O WASZ LICZNY UDZIAL W TEJ TAK WAŻNEJ UROCZYSTOŚCI.
Tegoroczne spotkanie opatkowe czonkw naszego koa odbyo si 17 grudnia w restauracji Zorza przy ulicy Batyckiej 2. Rozpoczo si o godzinie 15, 30.
Uroczysto zaszczycili jak zwykle niezawodni gocie: ks. biskup Edward Dajczak, prezydent naszego miasta Piotr Jedliski, dyrektor Urzdu Marszakowskiego Marek Gutowski oraz przewodniczcy Rady Kombatantw Antoni Burzyski. Czonkw i sympatykw Sybirakw przybyo okoo 60-ciu. Spotkanie rozpoczto od wysuchania Hymnu Sybirakw. Nastpnie, prezes zwizku Anatol Gonczarewicz powita wszystkich uczestnikw, a ks. biskup Edward Dajczak odprawi ceremonia wigilijny. Podniosym punktem tej uroczystoci byo dzielenie si opatkiem i skadanie ycze witeczno-noworocznych, po ktrych uczestnicy ochoczo przystpili do kolacji wigilijnej. Nie obyo si te bez kold, ktre zaintonowa ks. Biskup Edward Dajczak a uczestnicy uroczystoci chtnie w tym uczestniczyli.
Tekst i foto S.K. Krupiscy. Pozostae zdjcia w galerii
Strona  First Previous 3 Next Last  z 7
Aktualności 41 do 60 z 139
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia