Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 3 Next Last  z 8
Aktualności 41 do 60 z 144
16 kwietnia 2016
Dnia 16 kwietnia o godz. 13 na cmentarzu w Koszalinie pod Pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego odbyła się manifestacja patriotyczna poświęcona 76 rocznicy mordu w Katyniu. Uczestniczyli w niej władze województwa, miasta, parlamentarzyści, służby mundurowe, kombatanci oraz mieszkańcy naszego miasta. W uroczystości tej brali również udział Sybiracy z naszego koła - wystawiając poczet sztandarowy i składając wiązankę kwiatów.
Tekst i foto S.K. Krupińscy
Wielkanoc 27 marzec 2016
Na stole święcone, a obok baranek, koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile - barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Wszystkim Sybirakom oraz Gościom odwiedzającym naszą stronę życzymy wesołych i pogodnych Świąt.
76 rocznica pierwszej deportacji 10 luty 2016
Dnia 10 lutego br. o godz. 17,50 przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła się manifestacja patriotyczna upamiętniająca 76 rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz, parlamentarzyści, służby mundurowe, kompania honorowa, harcerze, kombatanci oraz mieszkańcy Koszalina. Odegrany został hymn państwowy i hymn Sybiraków. Odbył się apel poległych oraz oddano salwę honorową. Z przemówieniem wystąpił wiceprezydent Andrzej Kierzek. Na zakończenie złożono kwiaty Po uroczystości przed pomnikiem odbyła się w katedrze msza święta.
Przed manifestacją odbyło się zebranie Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie. Złożono na nim sprawozdanie z rocznej działalności koła oraz przedstawione zostały założenia na 2016.
Zebranie zaszczyciła swoją obecnością Pani Regina Adamowicz - nestorka koszalińskich poetów. Zarecytowała piękny i wzruszający wiersz swojego autorstwa pt „ Las Katyński ‘’, za co otrzymała gromkie brawa.
Uroczystość w Kołobrzegu 10 luty 2016
10 lutego - w 76. rocznicę pierwszej masowej deportacji – kołobrzeskie Koło naszego Związku przy współpracy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta zorganizowało uroczystą premierę filmu pod tytułem „Sybiracki szlak pamięci”.
Poza rzeszą Sybiraków z kołobrzeskiego Koła przybyli szefowie samorządu z prezydentem miasta Kołobrzegu i starosta powiatu kołobrzeskiego. Ponadto - przedstawiciele duchowieństwa, żołnierzy rezerwy, kombatantów, historyków i innych środowisk. Byli też obecni bohaterowie filmu - nasi syberyjscy towarzysze, których bliscy pozostali na zawsze w Miednoje będą w łagrach czy miejscach zsyłki. Duża sala Regionalnego Centrum Kultury ledwie pomieściła wszystkich chętnych.
W filmie tym członkowie Koła w Kołobrzegu podzielili się swoimi wspomnieniami. W pierwszej części przedstawili dramatyczne okoliczności wywózki, następnie to co zapamiętali z wieloletniego pobytu na zesłaniu, wreszcie – powrót do kraju, już w innej niż przed deportacja rzeczywistości.
W dokumencie tym wyst�pili nasi Koledzy-Sybiracy: Maria Czaplicka-Orszt, Władysław Goduński, Jerzy Lewicki, Anna Panocka, Wanda Przybylska, Janina Rozmiarek.
Przed filmem oraz po jego zakończeniu wystąpił chór, który wykonał kilka pieśni o tematyce związanej z filmem’
Koszaliński Oddział Związku na pokazie filmu reprezentowali: Anatol Gonczarewicz, prezes Zarządu Oddziału oraz autor tej notatki.
Warto dodać, że obszerne relacje z pobytu na zesłaniu – wyżej wymienionych bohaterów tego wzruszającego filmu oraz szeregu innych Sybiraków zostały zamieszczone w zbiorach wydanych przez nasz Oddział. Książki te są dostępne w siedzibie koszalińskiego Oddziału Związku Sybiraków.
Na zdjęciu autorzy wspomnień przedstawionych w filmie
Napisał B. Wolf. .
Noworoczne życzenia 31 grudzień 2015
Zbliżający się Nowy Rok niech niesie wszystkim nadzieję na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń. W te piękne i jedyne w roku chwile chcemy złożyć wszystkim Sybirakom oraz ich sympatykom najlepsze życzenia: pogodnych, zdrowych i radosnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2016.
Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie
W dniu 17 grudnia br. jak zawsze w Restauracji „Zorza” Sybiracy z naszego Koła Miejskiego spotkali się na dorocznej Wieczerzy Wigilijnej.
Spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją obecnością:
- ksądz biskup Edward Dajczak – ordynariusz naszej Diecezji,
- Andrzej Kierzek – wiceprezydent miasta Koszalina,
- Marek Gutowski – dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
- Antoni Burzyński – przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- przedstawiciel garnizonu WP w randze podpułkownika.
Na początku spotkania zrezygnowano z tradycyjnego odtwarzania Hymnu Sybiraków z taśmy – zgromadzeni zdecydowali sami zaintonować nasz Hymn, który znamy przecież na pamięć. Nastrój był bardzo podniosły.
Z kolei wszyscy łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
W czasie wieczerzy wigilijnej – oczywiście z dwunastu dań złożonej, śpiewano tradycyjne polskie kolędy.
Kol. Kazimierz Krupiński jak zawsze udokumentował spotkanie zdjęciami oraz nakręcił krótki film z uroczystości, ktra trwała dwie godziny.
Tekst: B. Wolf
19 listopad 2015
Dnia 19 listopada br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Narada składała się z dwóch części. Pierwsza odbyła się w Archiwum Państwowym w Koszalinie, gdzie starszy kustosz Robert Borucki wyjaśnił na czym polega praca w archiwum. Zasadniczym jednak celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie wzbogacania zasobów archiwalnych dokumentami z zesłania. Druga część odbyła się w Sali 160 Delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono tu przygotowania do obchodów 70 rocznicy powrotów z zesłania przypadającą w 2016 r. oraz sprawy bieżące związku. Podczas tego zebrania, z okazji 80 rocznicy urodzin bukiet kwiatów otrzymali przedstawiciele oddziału Irena Rukszta i Jerzy Lewicki.
11 listopad 2015
Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody na uroczyste obchody Święta Niepodległości licznie przybyli mieszkańcy Koszalina pod Pomnik Józefa Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, miasta i powiatu, duchowieństwo, służby mundurowe, szkolne poczty sztandarowe i kombatanci. Zgodnie z programem, było wystąpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, apel poległych, salwa honorowa, kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Podczas uroczystości Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali: Sztark Grażyna-Senator RP, Zientarski Piotr-senator RP, Gawłowski Stanisław-poseł na Sejm, płk dypl. Mentel Andrzej, płk SG Skorupski Grzegorz, Wujek Zygmunt-twórca pomnika Ofiar Bolszewizmu oraz Sybiracy: Brzuszczak Regina, Ciesielska Leokadia, Jóźwiak Anna, Krupiński Kazimierz, Krupińska Sabina. Pietrasińska Weronika, Rukszta Irena, Wolf Boguslaw. Na koniec uroczystości liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.
Informacja 3 listopad 2015
UWAGA! Członkowie Koszalińskiego Koła Sybiraków.
Zapraszamy na tegoroczne spotkanie wigilijne.
Zaproszenia można otrzymać już teraz u p. Weroniki Pietrasińskiej w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12 w Urzędzie Miejskim.
Szczegółowe informacje znajdziecie na zdjęciu zamieszczonym poniżej.
Święto Zmarłych 1 listopad 2015
SYBIRACY! MIESZKAŃCY KOSZALINA!

Zbliża się dzień, kiedy będziecie odwiedzać groby swoich bliskich. Nie zapomnijcie zatrzymać się przed tym pomnikiem, by chwilą zadumy oddać cześć pamięci tych, którzy spoczywają w nieznanych mogi�ach na „nieludzkiej ziemi” z dala od swojej Ojczyzny.
Gdyż, jak pisała nasza noblistka Wisława Szymborska: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Odznaczenia 15. 10. 2015
Dnia 15 paź�dziernika br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom wyróżniającym w pracy dla naszego regionu. Wśród odznaczonych byli też Sybiracy. Krzyżem Zesłańców Sybiru odznaczony został Tadeusz Arnold, a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Czesław Lenkiewicz z Drawska Pomorskiego. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali przedstawiciele władz województwa i miasta Koszalina.
Dżień Sybiraka 17 wrzesień 2015
Światowy Dzień Sybiraka w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich był uroczyście obchodzony we wszystkich kołach naszego oddziału. W Koszalinie, dnia 17 września o godzinie 15,30 w Sali nr 300 w Ratuszu odbyło się zebranie Koła Miejskiego. Omówione na nim zostały bieżące działania związku oraz zamierzenia na rok następny. Podjęto też wstępne założenia dotyczące obchodów 70 rocznicy powrotu do kraju. Była też dyskusja związana z realizacją uprawnień kombatanckich. Na zakończenie zebrania pani Halina Kuchta /na zdjęciu poniżej/ zadeklamowała tekst piosenki, bo nie mogła zaśpiewać, gdyż głos już odmawia jej posłuszeństwa. Pamięć natomiast, jak wszyscy słyszeliśmy, jeszcze dopisuje.
Nast�pnie, o godz. 17,15 pod pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odby�a si� manifestacja patriotyczna zorganizowana przez w�adze naszego grodu i Zwi�zek Sybirak�w. Udzia� w niej wzi�li przedstawiciele w�adz Koszalina, s�u�by mundurowe, kombatanci, poczty sztandarowe z kilku szk��, kompania honorowa, orkiestra wojskowa oraz mieszka�cy naszego miasta.
Uroczysto�ci otworzy� Prezes Zwi�zku Sybirak�w w Koszalinie Anatol Gonczarewicz przypominaj�c gehenn� zes�a�c�w. Nast�pnie g�os zabra� wiceprezydent Koszalina Przemys�aw Krzy�anowski. Odby� si� te� apel poleg�ych zako�czony salw� honorowa oraz sk�adanie wi�zanek kwiat�w przed pomnikiem. O godz. 18 w katedrze odprawiona zosta�a uroczysta msza �wi�ta.
Pozosta�e zdj�cia w galerii.
tekst i foto S. i K. Krupi�scy
Zebranie Zarzdu Oddziau. 18 czerwiec 2015
W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyo si posiedzenie Zarzdu naszego Oddziau – poczone z promocj kolejnej ju edycji wspomnie naszych Koleanek i Kolegw, pt. „Tych przey czas nie zdoa zatrze w pamici zesacw”.
Prezes – Anatol Gonczarewicz przedstawi informacj o pracach Zarzdu Gwnego Zwizku Sybirakw. Omwiono plan przedsiwzi zwizanych z obchodami tegorocznego Dnia Sybiraka. Dyskutowano rwnie nad organizacj przypadajcych w przyszym roku obchodw 70. rocznicy pierwszych powrotw z Syberii.
Przewidywane jest opracowanie historii Zwizku Sybirakw na Pomorzu rodkowym – zajm si tym pracownicy Wydziau Humanistycznego Politechniki Koszaliskiej przy wsppracy z kolegami z naszego Oddziau.
Zosta zaprezentowany kolejny zbir wspomnie deportowanych na Sybir. Prezes podzikowa naszym Sybirakom, ktrzy spisali swoje wspomnienia. Zoy te podzikowania osobom zaangaowanym w wydawnictwo – Pani Sabinie Krupiskiej, ktra pracowaa nad szat graficzn, jak rwnie przygotowaa do druku wspomnienia jednego z nieyjcych ju naszych Kolegw, ktry pozostawi obszerny pamitnik. Podzikowano te zespoowi redakcyjnemu – Kazimierzowi Krupiskiemu (ktry te przekaza swoje wspomnienia) oraz Bogusawowi Wolfowi.
Autorzy wspomnie oraz czonkowie zespou redakcyjnego otrzymali po pi egzemplarzy wydawnictwa. Pozostaa ilo z pidziesiciu egzemplarzy rozesza si wrd uczestnikw zebrania jak przysowiowe ciepe bueczki – konieczne byo dostarczenie jeszcze jednej paczki ksiek.
W ramach wolnych wnioskw omwiono kilka spraw biecych.
Tekst: Bogusaw Wolf
Ostatnie pożegnanie. 2 czerwiec 2015
W dniu 1 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy Sybiraczkę – Zofię Zasimowską.
Pani Zofia 22 maja 2015roku ukończyła 100 lat. Z tej okazji zaplanowana była uroczystość z udziałem władz miejskich Koszalina, na którą również zaproszeni byli przedstawiciele naszego koła. Niestety, już nie zdążyliśmy z gratulacjami, bowiem stan zdrowia Jubilatki gwałtownie się pogorszył i po przewiezieniu do szpitala zmarła 27maja.
Lekcja historii w Gimnazljum nr 2 12 maj 2015
Po raz drugi zostałem zaproszony do Gimnazjum nr 2 przez nauczycielkę historii p. Martę Jagiełowicz na spotkanie z młodzieżą z okazji odbywających się tam corocznych obchodów Dni Historii. Przebieg tego spotkania opisano na stronie internetowej szkoły, które poniżej zamieszczam.
„12. 05. 2015 gościem Gimnazjum nr 2 w Koszalinie był przedstawiciel Związku Sybiraków Oddział w Koszalinie pan Kazimierz Krupiński. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIc wraz z nauczycielką p. Martą Jagiełowicz. Gość opowiedział zebranym o swoim dzieciństwie i młodości na zesłaniu na dalekiej Syberii. Uczniowie zadawali pytania, które dotyczyły najtrudniejszych etapów życia bohatera, jego rozłąki z matką, śmierci ojca. Niezwykła opowieść pana Krupińskiego była dla naszych uczniów również niebywałą lekcją patriotyzmu, wytrwałości i optymizmu”.
Obok umieszczam również artykuł z tygodnika Miasto komentujący wszystkie przedsięwzięcia szkoły dotyczące obchodów Dni Historii.
Ze swojej strony chciałbym podziękować dyrekcji szkoły za zaproszenie na spotkanie. Uważam, że takie przedsięwzięcia doskonale wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
K. Krupi�ski
2, 3, 18 maj
W miesiącu maju co roku obchodzimy wiele uroczystości o charakterze patriotycznym. W tym roku dnia 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 3maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; 18 maja to 71 rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli Sybiracy naszego koła. W dniu 3 maja podczas uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście czciliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uczestniczyły w niej władze miasta z prezydentem Piotrem Jedlińskim na czele oraz wojsko, kombatanci, poczty sztandarowe szkół, a także mieszkańcy naszego grodu. Wszystkie wymienione wydarzenia miały ogromny wpływ na bieg naszej historii.
Nam Sybirakom, szczególnie bliska jest bitwa pod Monte Cassino, gdyż w niej uczestniczył Korpus Polski składający się w głównej mierze z Sybiraków. Pamiętać też należy , że gen. Władysław Anders był również zesłańcem. Przebywał w więzieniu radzieckim na Łubiance do 5 sierpnia 1941roku..
Uroczystości pod obeliskiem gen. Władysława Andersa zaszczyciły swoja obecnością dwie panie. Jedna była kap. Janina Hofman – pielęgniarka, uczestniczka bitwy pod Monte Cassino, a druga to pani Lucia Pionke – Włoszka, która zakochała się z wzajemnością w polskim żołnierzu Alfredzie i po zakończeniu wojny obydwoje przybyli do Polski. Obecnie obie panie mieszkają w Koszalinie.
Tekst i foto K. Krupiński.
Pozostałe zdjęcia.
Wielkanoc 5 kweicie 2015
Na stole wicone, a obok baranek, koszyczek peny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fioki i onkile - barwami stroj uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole niadanie
Wiosny w sercu, pogody w duchu wszystkim Sybirakom oraz gociom odwiedzajcym nasza stron
yczy Zarzd Oddziau Zwizku Sybirakw.
Spotkanie z modzie 25.03.2015
Na zaproszenie dyrekcji Szkoy Podstawowej w Suchej Koszaliskiej, w dniu 25 marca odbyo si spotkanie przedstawicieli Miejskiego Koa Sybirakw w Koszalinie z uczniami klasy V i VI. Jako wiceprezes naszego koa pojechaem tam w towarzystwie sympatyka zwizku i aktywnego dziaacza – Bogusawa Wolfa. Spotkanie to zostao bardzo starannie przygotowane przez modzie oraz nauczyciela historii Macieja Adamowicza.
A tak opisano je na szkolnej stronie internetowej:
,, ywa lekcja historii: Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu
W dniu 25.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszaliskiej miaa miejsce niecodzienna lekcja historii. Na zaproszenie p. Macieja Adamowicza do szkoy przybyli wyjtkowi gocie: p. Kazimierz Krupiski (Sybirak, Wiceprezes Zwizku Sybirakw Oddzia Koszalin) oraz p. Bogusaw Wolf (mionik historii, Czonek Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Koszalina, przyjaciel Sybirakw).
Wizyta goci bya gwn czci prelekcji pt.: „Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu”. Prelekcja bya skierowana do uczniw klasy V i VI. Spotkanie rozpoczo si wysuchaniem hymnu Sybirakw, a nastpnie prezentacj historyczn przygotowan przez p. Macieja Adamowicza. Kolejn czci prelekcji by wykad p. Kazimierza Krupiskiego na temat historii zesa Polakw na Syberi. Nasz go podzieli si rwnie swoimi przeyciami z Syberii, gdy jako dziecko podczas II wojny wiatowej by tam deportowany. Zebrani z niedowierzaniem wysuchali dramatycznej relacji z „nieludzkiej ziemi”. Szczegowe wtki tragicznej historii wywoyway refleksje i zmuszay do porwna z czasami dzisiejszymi. Uczniowie zadawali duo pyta, ktre dotyczyy m.in.: przyczyn i skutkw masowych deportacji Polakw w latach 1940-1941, warunkw transportu w gb ZSRR, pracy w agrach i sytuacji emocjonalnej najmodszych Polakw. Prelekcja bardzo podobaa si wszystkim uczestnikom, poczya pokolenia. Na zakoczenie tego wzruszajcego spotkania uczennice klasy VI ( Martyna Pietrzak, Ewelina Lichmaska, Wiktoria Lipczyska, Klaudia Kowalczyk) wyrecytoway wiersz Mariana Jonkajtysa „Co to jest Syberia?”. Nastpnie przyszed czas na wzajemne podzikowania oraz pamitkowe zdjcie. Uczniowie maj nadziej, e wiadkowie historii jeszcze odwiedz ich szko i przeka prawd o niezwykych ludziach i dawnych czasach. „ ywa lekcja historii” to nie tylko fakty, ale rwnie silne emocje, ktre najbardziej zapadaj w pami i ksztatuj postawy patriotyczne i prospoeczne."
90 urodziny Sybiraczki 26 luty 2015
W dniu 26 lutego dziaacze koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw odwiedzili swoj Koleank - Pani Jadwig Kazibut - Sybiraczk, ktra wanie ukoczya 90 lat.
Pani Jadwiga (z domu Wachowska) urodzia si w 1925 roku na Woyniu. Po mierci ojca bya wychowywana przez dziadkw. Dziadek Pani Jadwigi by z zawodu gajowym, co stao si powodem deportacji Pani Jadwigi wraz z babci i dziadkiem do obwodu archangielskiego w ramach pierwszej masowej deportacji w lutym 1940 roku. Tam pracowaa przy spawie drewna i karczowaniu lasu. W czasie pobytu na zesaniu - w 1943 roku wysza za m.
W 1946 roku wrcia do Polski. Zamieszkaa na Pomorzu Zachodnim. W 1952 roku wraz z mem, z zawodu wojskowym zamieszkaa w Koszalinie.
Pani Jadwiga cay czas pracowaa w handlu jako sprzedawca. W 1985 roku przesza na emerytur.
Od 1990 roku jest czonkiem naszego Zwizku. Obecnie wraz z mem i z crk mieszka w Koszalinie.
Pani Jadwiga bardzo si ucieszya z wizyty, bya wdziczna za pami o Jej wicie.
Do tej pory dobrze pamita liczne szczegy z czasw pobytu na zesaniu. Opowiedziaa nam o tym w czasie spotkania przy kawie i urodzinowym torcie.
W trakcie spotkania wykonano kilka pamitkowych fotografii.


Tekst: B. Wolf, zdjcia: K. Krupiski
75 rocznica i masowej deportacji 10 luty 2015
Dnia 10 lutego o godz. 15,30 w ratuszu odbyo si zebranie Miejskiego Koa Sybirakw wedug nastpujcego porzdku :
1. Omwienie dziaalnoci naszego koa za ubiegy rok.
2. Sprawozdanie finansowe .
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
4. Omwienie biecych spraw zwizkowych.
5. Zadania do realizacji w 2015 roku.
Strona  First Previous 3 Next Last  z 8
Aktualności 41 do 60 z 144
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia