Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 3 Next Last  z 7
Aktualności 41 do 60 z 130
Lekcja historii w Gimnazljum nr 2 12 maj 2015
Po raz drugi zostałem zaproszony do Gimnazjum nr 2 przez nauczycielkę historii p. Martę Jagiełowicz na spotkanie z młodzieżą z okazji odbywających się tam corocznych obchodów Dni Historii. Przebieg tego spotkania opisano na stronie internetowej szkoły, które poniżej zamieszczam.
„12. 05. 2015 gościem Gimnazjum nr 2 w Koszalinie był przedstawiciel Związku Sybiraków Oddział w Koszalinie pan Kazimierz Krupiński. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IIc wraz z nauczycielką p. Martą Jagiełowicz. Gość opowiedział zebranym o swoim dzieciństwie i młodości na zesłaniu na dalekiej Syberii. Uczniowie zadawali pytania, które dotyczyły najtrudniejszych etapów życia bohatera, jego rozłąki z matką, śmierci ojca. Niezwykła opowieść pana Krupińskiego była dla naszych uczniów również niebywałą lekcją patriotyzmu, wytrwałości i optymizmu”.
Obok umieszczam również artykuł z tygodnika Miasto komentujący wszystkie przedsięwzięcia szkoły dotyczące obchodów Dni Historii.
Ze swojej strony chciałbym podziękować dyrekcji szkoły za zaproszenie na spotkanie. Uważam, że takie przedsięwzięcia doskonale wpływają na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
K. Krupi�ski
2, 3, 18 maj
W miesiącu maju co roku obchodzimy wiele uroczystości o charakterze patriotycznym. W tym roku dnia 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 3maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; 18 maja to 71 rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. We wszystkich tych uroczystościach uczestniczyli Sybiracy naszego koła. W dniu 3 maja podczas uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczyście czciliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Uczestniczyły w niej władze miasta z prezydentem Piotrem Jedlińskim na czele oraz wojsko, kombatanci, poczty sztandarowe szkół, a także mieszkańcy naszego grodu. Wszystkie wymienione wydarzenia miały ogromny wpływ na bieg naszej historii.
Nam Sybirakom, szczególnie bliska jest bitwa pod Monte Cassino, gdyż w niej uczestniczył Korpus Polski składający się w głównej mierze z Sybiraków. Pamiętać też należy , że gen. Władysław Anders był również zesłańcem. Przebywał w więzieniu radzieckim na Łubiance do 5 sierpnia 1941roku..
Uroczystości pod obeliskiem gen. Władysława Andersa zaszczyciły swoja obecnością dwie panie. Jedna była kap. Janina Hofman – pielęgniarka, uczestniczka bitwy pod Monte Cassino, a druga to pani Lucia Pionke – Włoszka, która zakochała się z wzajemnością w polskim żołnierzu Alfredzie i po zakończeniu wojny obydwoje przybyli do Polski. Obecnie obie panie mieszkają w Koszalinie.
Tekst i foto K. Krupiński.
Pozostałe zdjęcia.
Wielkanoc 5 kweicie 2015
Na stole wicone, a obok baranek, koszyczek peny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fioki i onkile - barwami stroj uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole niadanie
Wiosny w sercu, pogody w duchu wszystkim Sybirakom oraz gociom odwiedzajcym nasza stron
yczy Zarzd Oddziau Zwizku Sybirakw.
Spotkanie z modzie 25.03.2015
Na zaproszenie dyrekcji Szkoy Podstawowej w Suchej Koszaliskiej, w dniu 25 marca odbyo si spotkanie przedstawicieli Miejskiego Koa Sybirakw w Koszalinie z uczniami klasy V i VI. Jako wiceprezes naszego koa pojechaem tam w towarzystwie sympatyka zwizku i aktywnego dziaacza – Bogusawa Wolfa. Spotkanie to zostao bardzo starannie przygotowane przez modzie oraz nauczyciela historii Macieja Adamowicza.
A tak opisano je na szkolnej stronie internetowej:
,, ywa lekcja historii: Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu
W dniu 25.03.2015 r. w Szkole Podstawowej w Suchej Koszaliskiej miaa miejsce niecodzienna lekcja historii. Na zaproszenie p. Macieja Adamowicza do szkoy przybyli wyjtkowi gocie: p. Kazimierz Krupiski (Sybirak, Wiceprezes Zwizku Sybirakw Oddzia Koszalin) oraz p. Bogusaw Wolf (mionik historii, Czonek Zarzdu Stowarzyszenia Przyjaci Koszalina, przyjaciel Sybirakw).
Wizyta goci bya gwn czci prelekcji pt.: „Sybir i Syberia w dziejach polskiego narodu”. Prelekcja bya skierowana do uczniw klasy V i VI. Spotkanie rozpoczo si wysuchaniem hymnu Sybirakw, a nastpnie prezentacj historyczn przygotowan przez p. Macieja Adamowicza. Kolejn czci prelekcji by wykad p. Kazimierza Krupiskiego na temat historii zesa Polakw na Syberi. Nasz go podzieli si rwnie swoimi przeyciami z Syberii, gdy jako dziecko podczas II wojny wiatowej by tam deportowany. Zebrani z niedowierzaniem wysuchali dramatycznej relacji z „nieludzkiej ziemi”. Szczegowe wtki tragicznej historii wywoyway refleksje i zmuszay do porwna z czasami dzisiejszymi. Uczniowie zadawali duo pyta, ktre dotyczyy m.in.: przyczyn i skutkw masowych deportacji Polakw w latach 1940-1941, warunkw transportu w gb ZSRR, pracy w agrach i sytuacji emocjonalnej najmodszych Polakw. Prelekcja bardzo podobaa si wszystkim uczestnikom, poczya pokolenia. Na zakoczenie tego wzruszajcego spotkania uczennice klasy VI ( Martyna Pietrzak, Ewelina Lichmaska, Wiktoria Lipczyska, Klaudia Kowalczyk) wyrecytoway wiersz Mariana Jonkajtysa „Co to jest Syberia?”. Nastpnie przyszed czas na wzajemne podzikowania oraz pamitkowe zdjcie. Uczniowie maj nadziej, e wiadkowie historii jeszcze odwiedz ich szko i przeka prawd o niezwykych ludziach i dawnych czasach. „ ywa lekcja historii” to nie tylko fakty, ale rwnie silne emocje, ktre najbardziej zapadaj w pami i ksztatuj postawy patriotyczne i prospoeczne."
90 urodziny Sybiraczki 26 luty 2015
W dniu 26 lutego dziaacze koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw odwiedzili swoj Koleank - Pani Jadwig Kazibut - Sybiraczk, ktra wanie ukoczya 90 lat.
Pani Jadwiga (z domu Wachowska) urodzia si w 1925 roku na Woyniu. Po mierci ojca bya wychowywana przez dziadkw. Dziadek Pani Jadwigi by z zawodu gajowym, co stao si powodem deportacji Pani Jadwigi wraz z babci i dziadkiem do obwodu archangielskiego w ramach pierwszej masowej deportacji w lutym 1940 roku. Tam pracowaa przy spawie drewna i karczowaniu lasu. W czasie pobytu na zesaniu - w 1943 roku wysza za m.
W 1946 roku wrcia do Polski. Zamieszkaa na Pomorzu Zachodnim. W 1952 roku wraz z mem, z zawodu wojskowym zamieszkaa w Koszalinie.
Pani Jadwiga cay czas pracowaa w handlu jako sprzedawca. W 1985 roku przesza na emerytur.
Od 1990 roku jest czonkiem naszego Zwizku. Obecnie wraz z mem i z crk mieszka w Koszalinie.
Pani Jadwiga bardzo si ucieszya z wizyty, bya wdziczna za pami o Jej wicie.
Do tej pory dobrze pamita liczne szczegy z czasw pobytu na zesaniu. Opowiedziaa nam o tym w czasie spotkania przy kawie i urodzinowym torcie.
W trakcie spotkania wykonano kilka pamitkowych fotografii.


Tekst: B. Wolf, zdjcia: K. Krupiski
75 rocznica i masowej deportacji 10 luty 2015
Dnia 10 lutego o godz. 15,30 w ratuszu odbyo si zebranie Miejskiego Koa Sybirakw wedug nastpujcego porzdku :
1. Omwienie dziaalnoci naszego koa za ubiegy rok.
2. Sprawozdanie finansowe .
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
4. Omwienie biecych spraw zwizkowych.
5. Zadania do realizacji w 2015 roku.
75 rocznica I masowej deportacji 10 lyty 2015 r.
Po zebraniu, w ramach obchodw 75 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw z Kresw Wschodnich, odbya si uroczysta manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Wziy w niej udzia wadze naszego miasta, powiatu, wojewdztwa, kombatanci, kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa oraz modzie szkolna i mieszkacy Koszalina.
Na pocztku odegrany zosta hymn narodowy a po nim uroczystoci otworzy Prezes Oddziau Sybirakw Anatol Gonczarewicz. Nastpnie przemawia Prezydent Koszalina Piotr Jedliski. Przeprowadzono Apel Polegych i oddano salw honorow.
Na zakoczenie zoono pod pomnikiem wiece i wizanki kwiatw oraz zapalono znicze.
Po uroczystoci o godz. 18 w Katedrze odprawiona zostaa msza wita.
Tekst i foto S.K. Krupiscy Zapraszamy do galerii
Relacja z odwiedzin Sybiraczki - Jubilatki 3luty 2015
W dniu 3 lutego br. delegacja koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw w skadzie: Halina Kozie, Kazimierz Krupiski i Bogusaw Wolf udaa si z wizyt do koleanki-Sybiraczki, ktra niedawno obchodzia 90-t rocznic swoich urodzin.
Pani Maria Kodzis przed wojn mieszkaa w miejscowoci Zalesie, pow. Lida, woj. nowogrdzkie.
Ojciec pani Marii by z zawodu nauczycielem, poza tym rodzice prowadzili 20-hektarowe gospodarstwo rolne. Oprcz pani Marii w rodzinie byy jeszcze dwie modsze siostry – Eleonora i Cezaria. Ponadto w domu zamieszkiwaa te babcia – ze strony matki.
Do wybuchu wojny z Niemcami pani Maria ukoczya szko powszechn w Zalesiu.
Po zajciu Kresw Wschodnich przez wadze radzieckie – w listopadzie 1939 roku ojciec pani Marii jako obszarnik zosta aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD. Przebywa w wizieniu w Lidzie, po kilku miesicach wadze wizienne poinformoway rodzin, e nie trzeba ju dostarcza mu paczek – najprawdopodobniej oznaczao to, e zakoczy ycie w wizieniu, jednak faktu tego nie udao si rodzinie potwierdzi nawet po wojnie.
W dniu 13 kwietnia 1940 roku w ramach drugiej wielkiej deportacji caa rodzina – pani Maria z dwiema siostrami, jej matka oraz babcia – zostaa przez wadze radzieckie wywieziona do Kazachstanu, obwd Pawodar. Wszystkich przywieziono do kochozu Tajlak w powiecie Bajan-Au. Podr kolej w bydlcych wagonach trwaa okoo ptora miesica.
Pani Maria majc 14 lat musiaa wraz z matk wykonywa pomocnicze prace w oborze przy obrzdku siedemnastu krw. Dwie modsze siostry z czasem podjy nauk w radzieckiej szkole.
Racje ywnociowe byy godowe – dorose osoby dostaway 400 g chleba, natomiast dzieci – 200 g.
W 1941 roku zmara babcia pani Marii. Niedugo potem wybucha wojna radziecko-niemiecka. Wtedy pani Maria zostaa skierowana do ciszej pracy przy kopaniu roww.
Po podpisaniu ukadu Sikorski-Majski rodzina moga przenie si do powiatowego miasta Bajan-Au. Tam matka podja prac jako sprztaczka w szkole, natomiast pani Maria pracowaa jako salowa w szpitalu. Potem matk przeniesiono do pracy w kopalni zota nad rzek Irtysz.
Na pocztku 1946 roku rodzinie zezwolono na wyjazd do Polski. Polsko-radzieck granic pani Maria z rodzin przekroczya w Brzeciu, nastpnie wywieziono ich do pow. obez na Pomorzu Zachodnim.
W Polsce modsze siostry pani Marii kontynuoway nauk w szkole. Pani Maria natomiast wysza za m za osadnika wojskowego, ktremu przydzielono gospodarstwo rolne w miejscowoci Drozdowo w powiecie koobrzeskim. Tam mieszkaa do 1963 roku.
Nastpnie z mem i trojgiem dzieci przeprowadzia si do Jamna – obecnie ju w Koszalinie, gdzie mieszka z jedn z crek do chwili obecnej.
Pani Maria pomimo upywu lat cieszy si do dobrym zdrowiem. Ma dobr pami – czego dowodem jest przekazana w szczegach powysza relacja.
Dwie modsze siostry pani Marii ju nie yj – obie byy z zawodu nauczycielkami, tak jak ich ojciec. Najmodsza siostra – Cezaria (po mu Wierzbicka) aktywnie dziaaa w Zarzdzie Oddziau naszego Zwizku.
W trakcie spotkania wykonano kilka pamitkowych fotografii.
Relacj spisa B. Wolf, zdjcia wykona K. Krupiski
Wieczornica historyczna 9 luty 2015
Przygotowujemy się do obchodów ważnej dla nas wszystkich Sybiraków 75 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR.
Pierwszym punktem tych obchodów będzie Wieczornica Historyczna zorganizowana przez Politechnikę Koszalińską.
O szczegółach informują poniżej umieszczone zdjęcia.
Zaproszenie!
UWAGA! CZŁONKOWIE KOŁA MIEJSKIEGO ZWIĄZKU SYBIRAKÓW W KOSZALINIE!

PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE!

PROSIMY O WASZ LICZNY UDZIAL W TEJ TAK WAŻNEJ UROCZYSTOŚCI.
Tegoroczne spotkanie opatkowe czonkw naszego koa odbyo si 17 grudnia w restauracji Zorza przy ulicy Batyckiej 2. Rozpoczo si o godzinie 15, 30.
Uroczysto zaszczycili jak zwykle niezawodni gocie: ks. biskup Edward Dajczak, prezydent naszego miasta Piotr Jedliski, dyrektor Urzdu Marszakowskiego Marek Gutowski oraz przewodniczcy Rady Kombatantw Antoni Burzyski. Czonkw i sympatykw Sybirakw przybyo okoo 60-ciu. Spotkanie rozpoczto od wysuchania Hymnu Sybirakw. Nastpnie, prezes zwizku Anatol Gonczarewicz powita wszystkich uczestnikw, a ks. biskup Edward Dajczak odprawi ceremonia wigilijny. Podniosym punktem tej uroczystoci byo dzielenie si opatkiem i skadanie ycze witeczno-noworocznych, po ktrych uczestnicy ochoczo przystpili do kolacji wigilijnej. Nie obyo si te bez kold, ktre zaintonowa ks. Biskup Edward Dajczak a uczestnicy uroczystoci chtnie w tym uczestniczyli.
Tekst i foto S.K. Krupiscy. Pozostae zdjcia w galerii
Zebranie Zarzdu Oddziau 11 grudzie 2014
Dnia11 grudnia w sali 160 Urzdu Marszakowskiego w Koszalinie odbyo si ostatnie w tym roku zebranie Zarzdu Oddziau Zwizku Sybirakw, na ktre przybyli przedstawiciele k terenowych.
W pierwszym punkcie zebrania wystpi przedstawiciel firmy: Unia Sp. z o. o. Przedstawi on ofert usug profesjonalnej opieki pielgnacyjnej skierowanej do osb starszych, ktrej z zainteresowaniem wysuchalimy. Byy zadawane pytania, a prowadzcy udziela wyczerpujcych odpowiedzi.
Nastpnie wiceprezes i skarbnik Halina Kozie poinformowaa o sprawach finansowych, a wiceprezes Kazimierz Krupiski przedstawi stan przygotowa do kolejnego wydania wspomnie Sybirakw.
Potem wystpi Jerzy Lewicki z Koobrzegu - czonek Zarzdu Gwnego, ktry zapozna nas z gwnymi dziaaniami Zarzdu Gwnego naszego zwizku. Zachci te do obejrzenia wystawki ,,Syberia w obrazach”. By to zbir fotografii zrobionych z okazji odwiedzin miejsc z jego pobytu na zesaniu.
Na zakoczenie obecni zoyli sobie yczenia witeczne i noworoczne.
Spotkanie w Ratuszu 21 listopad
Dnia 21 listopada, w sali gwnej Urzdu Miejskiego w Koszalinie odbyo si spotkanie kombatantw z Szefem Urzdu do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych Janem Stanisawem Ciechanowskim. W trakcie spotkania kombatanci koszaliscy wypowiadali si na temat nurtujcych ich problemw. Dotyczyy one gownie spraw zwizanych z realizacj uprawnie kombatanckich. W tej tez kwestii byy zadawane pytania , na ktre minister udziela wyczerpujcych ale nie zawsze zadawalajcych pytajcego odpowiedzi.
Zaproszenie 17.11.2014
UWAGA SYBIRACY!

Zarzd Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie zaprasza swoich czonkw na doroczne spotkanie opatkowe, ktre odbdzie si 17-go grudnia 2014 roku o godz. 15:30 w restauracji ,,Zorza" w Koszalinie przy ul. Batyckiej 2.
Zgoszenia naley skada u p. Weroniki, w kady wtorek w godzinach od 10 - 12 w Ratuszu.
wito Niepodlegoci 11.11.2014
Obchody Dnia Niepodlegoci w naszym miecie w tym roku odbyy si bardzo uroczycie. Przy piknej sonecznej pogodzie przed pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego o godz. 11,15 zorganizowana bya z tej okazji manifestacja patriotyczna. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wadz wojewdztwa, miasta, powiatu, parlamentarzyci, suby mundurowe, kombatanci, mieszkacy naszego grodu oraz liczne szkolne poczty sztandarowe. Sybiracy, jak zwykle swj udzia podkrelili wystawiajc poczet sztandarowy w skadzie: Stefan Kamiskiego i Janusz Jurkowski. Uroczysto pod pomnikiem i imprezy towarzyszce trway przez cay dzie. Zakoczyy si wieczorem pod pomnikiem ,,Ponce Ptaki” W.Hasiora.
Odzyskanie niepodlegoci to najwaniejsze wydarzenie w yciu kadego narodu. My, Polacy powinnimy to wydarzenie czci i ceni w sposb szczeglny, gdy wrd ujarzmionych pastw najczciej zrywalimy si do jej odzyskania w wyniku czego ponielimy najwicej ofiar.
Dla nas Sybirakw, ten dzie jest szczeglnie wany, poniewa po kadej prbie wyzwoleczej setki tysicy Polakw byo zsyane na katorg w gb Rosji.
S. i K. Krupiscy
Zapraszamy do galerii
W wito Zmarych 1,2 listopad
Przechodniu, przerwij marsz swj i zdejm nakrycie gowy
Przed Pomnikiem-Symbolem Ofiar Anonimowych...
Tych - Co za Polsk, wiar i za honor Narodu
Oddali swoje ycie w czerwonych kaniach wschodu...
Bo dzi z ,,Ziemi Nieludzkiej", gdzie spoczywaj w Bogu,
Tylko w naszych modlitwach do Kraju wrci mog...
Marian Jonkajtys


W dniu Wszystkich witych uczcilimy pami tych, ktrym nie dane byo spocz w rodzinnej ziemi, skadajc kwiaty i zapalajc znicze.
S. i K. Krupiscy
Jubileusz 25-lecia naszego oddziau. 17 wrzenia 2014
W tym roku Sybiracy zrzeszeni w Koszaliskim Oddziale Zwizku bardzo uroczycie obchodzili jubileusz 25-lecia swojej dziaalnoci.
Dnia 17 wrzenia br. w katedrze odprawiona bya Msza w. Nastpnie pod pomnikiem Marszaka Jzefa Pisudskiego odbya si wielka manifestacja patriotyczna powicona 75 rocznicy napaci Zwizku Radzieckiego na Polsk oraz ustawowego wita – Dnia Sybiraka. Podczas uroczystoci odegrano hymn narodowy i hymn Sybirakw. Byy okolicznociowe przemwienia, salwa honorowa, Apel Polegych. Orkiestra wojskowa uwietniaa przebieg manifestacji. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele wadz wojewdztwa, miasta i powiatu, suby mundurowe, poczty sztandarowe szk, liczni Sybiracy oraz mieszkacy naszego miasta. Na ten jubileusz do Koszalina przybyli Sybiracy z pocztami sztandarowymi ze wszystkich 9-ciu k terenowych naszego oddziau. Sybirakom, pamitajcym bardzo mrone i dugie zimy natura odwdziczya si w tym dniu pikn soneczn pogod. Na zakoczenie uczestnicy manifestacji zoyli pod pomnikiem marszaka wizanki kwiatw.
Jubileusz 25-lecia 17 wrzenia 2014
Po manifestacji pod pomnikiem, uczestnicy uroczystoci przeszli do gmachu Urzdu Marszakowskiego, gdzie w auli gwnej odbya dalsza cz uroczystoci. Zasueni Sybiracy i sympatycy Sybirakw odznaczeni zostali Krzyami Zesaca Sybiru, Medalami ,,Pro Patria” oraz Odznakami Honorowymi za Zasugi dla Zwizku Sybirakw./Wykaz odznaczonych poniej/. Uroczysto uwietni chr ,, Jedno „ z Koobrzegu, wykonujc szereg pieni o tematyce patriotycznej, zwizanych gwnie z zesaniem Polakw. Sybiracy przygotowali na holu plansze ilustrujce dziaalno zwizku. Bya te tematyczna wystawka ksiek z wasnych zbiorw Sybiraka K. Krupiskiego oraz publikacji naszego oddziau. Na zakoczenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskow grochwk.
Sybiracy s bardzo wdziczni wszystkim, ktrzy pomagali w przygotowaniach obchodu jubileuszu. Szczeglnie za Dyrektorowi Wojewdzkiego Urzdu Marszakowskiemu w Koszalinie Panu Markowi Gutowskiemu oraz pracownikom administracji i obsugi.
Jubileusz 25-lecia - Odznaczenia 17 wrzenia
Krzy Zesacw Sybiru otrzymali:
Amelia Filus, Zofia Gudaniec, Jzef Krawczyk i Weronika Leszczyska.
Medal ,,Pro Patria” za kultywowanie pamici w walce o niepodlego Ojczyzny otrzymali:
Maria Orszt-Czaplicka, Stefan Kamiski, Kazimierz Krupiski, Janina Rozmiarek.
Zot Odznak Honorow za Zasugi dla Zwizku Sybirakw otrzymali:
Halina Kozie, Wanda Indyk, Marianna Czarnecka-Jursa, Jadwiga Lenarczyk, Janina Stankiewicz, Wadysaw Szpindor, Ryszard Wojtkiewicz, Stanisaw Gawowski, Czesaw Hoc, Grayna Anna-Stark, Piotr Zientarski, Piotr Jedliski, Andrzej Jakubowski, Marek Gutowski, pk dypl. Zbigniew Zalewski, pk dypl.Dariusz Sienkiewicz, Roman Szewczyk, Ryszard Tarnowski, prof. Bogusaw Polak, Antoni Burzyski, Pawe Michalak, Elbieta Korczyska-Sachs, Zygmunt Wujek, Zbigniew Ptak, Stanisaw Cybula, Arkadiusz Klimowicz, Waldemar Wodarczyk, Zygmunt Czapla.
Srebrn Odznak Honorow za Zasugi dla Zwizku Sybirakw otrzymali:
Bogdan Goacki, Anna Jaszczyk, Krystyna Pakulska, Jerzy Surowiec, Robert Grabowski, Andrzej Leniewicz kpt. Zbigniew Izraelski.
Odznak Honorow Sybiraka otrzymali:
Leopold Ostrowski, Stefan Turowski, Jzef Borkowski, prof. Tadeusz Bohdal, Micha Grski, Marek Grka, Zenon Kachnicz, Micha Polak, Zbigniew Obrocki, Wawrzyniec Wierzejewski, Marcin Waszkiewicz, Jerzy Rudzik, Andrzej witek oraz Instytut Polityki Spoecznej i Stosunkw Midzynarodowych Politechniki Koszaliskiej i Telewizja Kablowa Koszalin.
Tekst i Foto S. i K. Krupiscy. Wicej zdj w galerii.
Wieczornica historyczna 16 wrzenia 2014
W przeddzie obchodw 25. rocznicy reaktywowania naszego Zwizku Sybirakw odbya si na Politechnice Koszaliskiej Wieczornica Historyczna "Syberyjskie losy Polakw". W duej sali audytoryjnej pojawio si kilkaset osb zainteresowanych t tematyk. Poza profesorami oraz innymi pracownikami naukowymi Politechniki – cznie z Rektorem, JM prof. Tadeuszem Bohdalem byli obecni radni Rady Miejskiej, wiceprezydent miasta, troje byych senatorw – no i oczywicie liczna grupa Sybirakw.
Na pocztku uroczystej Wieczornicy – rektor Politechniki Koszaliskiej, prof. Tadeusz Bohdal zosta odznaczony Odznak Honorow Zwizku Sybirakw. Odznak wrczy prezes Zarzdu naszego Oddziau, Anatol Gonczarewicz. Jego Magnificencja wyranie wzruszony, serdecznie podzikowa za odznaczenie. Natomiast obecni profesorowie: wymieniony ju Rektor, prof. Albin Gowacki z Uniwersytetu dzkiego oraz prof. Bogusaw Polak - otrzymali opracowane przez nas i wydane niedawno wspomnienia Sybirakw z naszego Oddziau.
Pierwszy referat, powicony deportacjom Polakw w latach 1940-41 wygosi dyrektor Instytutu Polityki Spoecznej i Stosunkw Midzynarodowych Politechniki, prof. Bogusaw Polak. Nastpnie gos zabra przybyy specjalnie z odzi na t Wieczornic specjalista od tematyki losw Sybirakw, profesor Uniwersytetu dzkiego, Albin Gowacki, ktry omwi stan bada nad przebiegiem deportacji oraz pojawiajce si liczne problemy, stwarzane przez stron rosyjsk.
Kolejny referat wygosi wiceprezes Zarzdu Oddziau naszego Zwizku - Kazimierz Krupiski, wieloletni nauczyciel historii w koszaliskich szkoach rednich. Omwi losy dzieci polskich deportowanych do Zwizku Radzieckiego, odwoujc si czsto do wasnych osobistych przey z okresu deportacji. Zaproponowa podjcie prac naukowych nad histori koszaliskich Sybirakw, z wykorzystaniem bogatych naszych materiaw archiwalnych.
Z kolei gos zabra prezes Zarzdu Oddziau naszego Zwizku, Anatol Gonczarewicz. Zaprezentowa zarys 25-letniej historii naszego Oddziau od 1989 roku. Przypomnia zebranym sylwetki osb, ktre aktywnie dziaay w naszym Zwizku.
Na zakoczenie profesor Bogusaw Polak podzikowa zebranym za liczny udzia oraz zaprezentowa plan kolejnych comiesicznych wieczornic historycznych.
Tekst B. Wolf
Strona  First Previous 3 Next Last  z 7
Aktualności 41 do 60 z 130
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia