Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 2 Next Last  z 8
Aktualności 21 do 40 z 155
Spotkanie koszalińskich kombatantów 22 grudzien 2017
Dnia 22 grudnia br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich z naszego grodu. Organizatorem tego spotkania był Dyrektor Delegatury Paweł Michalak. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili: wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Wśród kombatantów była również liczna reprezentacja Sybiraków naszego koła. Spotkanie to uświetnił występ znanego w Koszalinie chóru Frontowe Drogi pod batutą Franciszka Huruka. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy kilku kolęd. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się opłatkiem i składanie życzeń na Nowy Rok. Głównym celebrantem tej części uroczystości był ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Był też przygotowany poczęstunek ze smacznymi wigilijnymi potrawami.
Zapraszam do galerii.
Odznaczenie 22grudzień 2017
Przed uroczystością opłatkową wicewojewoda Marek Subocz pośmiertnie odznaczył Krzyżem Zesłańca Sybiru Władysława Goduńskiego. Odznaczenie odebrała jego córka Teresa Kwirant.
Spotkanie opłatkowe. 14 grudzień 2017.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na kilka dni przed wigilią, członkowie naszego koła spotkali się na uroczystości opłatkowej. W restauracji Zorza wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi zasiedli wszyscy przy pięknie nakrytym wigilijnym stole.
Naszą uroczystość swa obecnością zaszczycili: Główny celebrant - ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk,
dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Michalak, Prezydent Koszalina - Piotr Jedliński, przedstawiciele garnizonu Wojska Polskiego oraz przewodniczący Rady Kombatantów – Antoni Burzyński.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie, prezes Anatol Gonczarewicz powitał wszystkich uczestników, a ksiądz biskup odprawił ceremoniał wigilijny.
Podniosłym punktem tej uroczystości było dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń świąteczno-noworocznych, po których uczestnicy ochoczo przystąpili do konsumowania przygotowanych potraw wigilijnych. Nie obyło się tez beż wspólnego kolędowania.
Zapraszam do galerii.
Spotkanie w szkole 30 listopad 2017
Do naszego biura przyszło zaproszenie na kolejne spotkanie z młodzieżą. Zorganizowała je współpracująca z nami nauczycielka historii p. Marta Jagiełowicz.
Bardzo chętnie wziąłem w nim udział, ponieważ poprzednie spotkania przyniosły mi wiele satysfakcji. Tym razem młodzież również była bardzo zainteresowana tą tematyką, a szczególnie moimi osobistymi przeżyciami z tamtych czasów. Uczniowie domagali się nawet następnej lekcji, ponieważ nie zdążyli zadać wszystkich pytań.
K. Krupiński
Zebranie zarządu odziału. 23 listopad 2017
Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowanie tegorocznej działalności. Wobec tego zebrał się zarząd naszego oddziału na naradzie w dniu 23 listopada. Obrady toczyły się według następującego porządku:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2017 roku.
3. Informacja na temat sprawozdań rocznych.
4. Ustalenie terminów zebrań w poszczególnych kołach oraz wybór delegatów na VIII Zgromadzenie.
5. Informacja o pomocy finansowej dla kombatantów.
6. Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.
7. Sprawy różne.
8. Propozycje zadań do realizacji w przyszłym roku.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopad 2017
Narodowe Święto Niepodległości, jak co roku, obchodzone było również w naszym mieście. W uroczystościach nie mogło zabraknąć Sybiraków z miejskiego koła. Nasza delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważnym dla nas momentem było wręczanie odznaczeń. Wśród odznaczonych znaleźli się bowiem nauczyciele historii aktywnie działający w swoich szkołach na rzecz popularyzacji wiedzy na temat: Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: Marta Jagiełowicz z Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz Maciej Adamowicz z Gimnazjum w Mielnie.
Narodowe Święto Niepodległosci 10 listopad 2017
Burmistrz Miasta, Dyrekcja Szkoły oraz Centrum Kultury Mielnie zaprosili Sybiraków z Koszalina na uroczystość obchodu Święta Niepodległości. Nasza delegacja przybyła w następującym składzie: prezes Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński, członek prezydium Bogusław Wolf oraz Tadeusz Arnold.
Pod wymownym hasłem: „Wolność kocham i rozumiem” uczczono 99 rocznicę odzyskania wolności.
Spotkanie rozpoczęło Szkolne Święto Pieśni Patriotycznej. Uczniowie z zaangażowaniem wykonali piosenki i pieśni z żołnierskiego i legionowego repertuaru.
Ze szczególnym przesłaniem do dzieci i młodzieży wystąpił nasz prezes Anatol Gonczarewicz, który zaapelował o pielęgnowanie wolności jako najwyższej wartości.
Drugą część uroczystości wypełnił przygotowany przez Centrum Kultury w Mielnie spektakl teatralny pt.: „Podaj dłoń”. Aktorzy - Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak w niezwykle wzruszający sposób przedstawili historię syberyjskich zesłańców.
Scenariusz spektaklu stał się tematem przygotowanego przez nauczyciela historii p. Macieja Adamowicza panelu dyskusyjnego.
Rozmowy rozpoczął p. Kazimierz Krupiński. Jego świadectwo wojennej historii wywołało wśród uczniów bardzo wiele emocji.
Cykl spotkań z młodzieżą 29 wrzesień 2017
Kolejne moje spotkanie z młodzieżą odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Zostałem zaproszony przez dyrektora Rafała Janusa na lekcję do dwóch klas. Przebieg spotkania trafnie opisała młodzież na stronie internetowej szkoły, który wpis poniżej zamieszczam.
,, W ubiegły piątek (29.09) uczniowie klasy 2A i 2D mieli okazję uczestniczyć w „żywej” lekcji historii. Poprowadził ją dziadek naszego szkolnego kolegi - Tomka Krupińskiego z kl. 2A.
Pan Kazimierz Krupiński jest członkiem Związku Sybiraków i jako żywy świadek okrutnych wydarzeń z przeszłości, przybliżył młodzieży losy zesłańców na podstawie własnych doświadczeń. Podczas spotkania uroczyście odśpiewano również hymn Związku oraz przedstawiono cele jego działalności.
Był to wyjątkowy moment, osnuty głęboką zadumą. Dziękujemy więc za to wspaniałe świadectwo, które wywarło niemałe wrażenie na naszych licealistach”.
Światowy Dzien Sybiraka część l 15 wrzesień 2017
W tym roku uroczystości z okazji Dnia Sybiraka odbyły się 15 września. Przed manifestacją patriotyczną odbyło się zebranie członków Koła Miejskiego Związku Sybiraków, na którym omówiono sprawy związkowe. Wiceprezes Halina Kozieł zdała sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego, w którym uczestniczyła jako przedstawiciel Koszalińskiego Oddziału. Następnie Weronika Pietrasińska – skarbnik naszego koła i oddziału – przedstawiła sprawozdanie finansowe.
Odbyła się tez dyskusja dotycząca naszych sybirackich spraw.
Na zakończenie tej części uroczystości prezes Anatol Gonczarewicz odznaczył troje Sybiraków Odznaką Honorową Sybiraka nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Otrzymali ją: Danielewicz Janina, Wietecha Maria i Potoczny Jan.
Światowy Dzień Sybiraka część ll oficjalna. 15 wrzesień 2017
O godzinie 17,15 pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła uroczystość z udziałem władz miasta, wojska, kombatantów , pocztów sztandarowych szkół oraz mieszkańców naszego grodu.
Uroczystości przebiegały według rytuału z poprzednich lat.
Po uroczystości pod pomnikiem w Koszalińskiej Katedrze odprawiono mszę św. w intencji zesłańców.
Święto Wojska Polskiego 15 sierpień 2017
Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia jak co roku odbyły się obchody Dnia Wojska Polskiego. Uroczystość zorganizowano tradycyjnie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, instytucji, wszystkich służb mundurowych. Wyjątkowo licznie stawili się kombatanci ze swoimi sztandarami. Przybyły pododdziały jednostek wojskowych i straży granicznej z orkiestrą. Był też poczet sztandarowy naszego Koła Związku Sybiraków w składzie: Tadeusz Arnold i Stefan Kozłowski.
Po uroczystej zmianie wart i okolicznościowych przemówieniach odznaczono zasłużonych żołnierzy. Następnie Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem marszałka. W imieniu Związku Sybiraków wiązankę złożyli: Dwie siostry Sybiraczki - Weronika Pietrasińska i Janina Stankiewicz oraz Zygmunt Łuszczewski.
Uroczystość zakończyła defilada wojskowa – w tym roku bez sprzętu.
Trzeba dodać, że w tym roku program obchodów był bogatszy niż zwykle – poza manifestacją patriotyczną w Muzeum Sił Powietrznych zorganizowano wystawę sprzętu, pamiątek historycznych, dokumentów, natomiast w Filharmonii Koszalińskiej odbył się siedmiogodzinny koncert pieśni oraz piosenek patriotycznych i wojskowych
Tekst i foto: Bogusław Wolf
Spotkania z młodzieżą Maj 2017
Na zaproszenie nauczycieli odbyłem kolejne spotkania z uczniami na lekcjach historii.
Jedno z nich odbyło się 24 kwietnia w trzech klasach Zespołu Szkól nr 1.
Następne, już kolejny raz, w Gimnazjum nr 2. Nauczycielka historii w tej szkole mgr Marta Jagiełowicz organizuje coroczne Dni Historii, w ramach których odbywają się tzw. ,,Żywe lekcje historii". Uczestniczą w nich kombatanci, między innymi ja jako przedstawiciel Związku Sybiraków.
K. Krupiński
77 rocznica Zbrodni Katyskiej 3.04.2017
9 marzec 2017
Informujemy, że dnia 4 marca br. zmarł najstarszy Sybirak naszego oddziału Mikołaj Cyngiel.
Mimo trudnych lat zsyłki pan Mikołaj przeżył sto jeden lat.
Kondolencje rodzinie składają Sybiracy z Koszalińskiego Oddziału Związku Sybiraków.
6 marzec 2017
Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się na zaproszenie pani psycholog - mgr Marty Kasprzyk z Zespołu Szkół w Tymieniu.
Przebieg spotkania opisano na stronie internetowej szkoły, który poniżej cytuję:
,,Dnia 06.03.2017r. odbyła się ,,Żywa lekcja historii: Losy Polaków deportowanych na Syberię". Odwiedzili nas pan Kazimierz Krupiński (Sybirak, Wiceprezes Związku Sybiraków Oddział Koszalin) oraz p. Bogusław Wolf (znawca historii, Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, przyjaciel Sybiraków). Pan Kazimierz Krupiński opowiedział losy swoje oraz swojej rodziny, którzy zostali zesłani na daleką Syberię w czasie II wojny Światowej. Pan Kazimierz mówił o trudach dnia codziennego oraz o miłych chwilach, które zapamiętał z tego okresu. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wspomnień Sybiraka. Pojawiło się mnóstwo interesujących pytań i ciekawych refleksji".
Rocznica pierwszej deportacji 10 luty 2017
Dnia 10 lutego br. o godz. 15,30 w Sali Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się coroczne zebranie Miejskiego Koła Sybiraków. Zebranie, jak zwykle rozpoczęło się od wysłuchania Hymnu Sybiraków. Następnie prezes koła Anatol Gonczarewicz przestawił program spotkania. Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu realizacji założeń za 2016 rok oraz planu na 2017. Kol. Weronika Pietrasińska poinformowała o stanie finansów koła. Natomiast Halina Kozieł poinformowała o poczynaniach Zarz±du Głównego Związku Sybiraków odnosnie naszych problemów. Miłym akcentem było odznaczenie Weroniki Pietrasińskiej, Anatola Gonczarewicza i Kazimierza Krupińskiego odznaką pamiątkową „ Akcja Burza”. Aktu dekoracji dokonał kpt. w st. sp. mgr inż. Zbigniew Perzyński. Po zebraniu odbyła się uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu z udziałem władz województwa, miasta, wojska, kombatantów i mieszkańców naszego grodu. Obchody uświetniła kompania honorowa. Po uroczystości pod pomnikiem o godz. 18 odbyła się w katedrze msza św. w intencji tych, którzy nie powrócili z zesłania.
Tekst i foto S. i K. Krupińscy.
Niech płyną życzenia przez świat.
Niech dotrą do wszystkich, gdzie tylko się da.
W językach tylu przeróżnych niech brzmią
-By wszędzie szczęśliwy był ten Nowy Rok!

Wszystkim Sybirakom i ich rodzinom oraz odwiedzającym nasza stronę internetowa życzymy wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku.
Spotkanie Wigilijne
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, spotkanie wigilijne koszalińskich Sybiraków odbyło się 15 grudnia w restauracji „Zorza” . Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kościoła, władz województwa, miasta, wojska oraz Sybiracy. Przybyli też przedstawiciele koszalińskich mediów: telewizji MAX oraz tygodnika Miasto, którym bardzo dziękujemy za relację propagujsącą wśród koszalinian ideę naszej działalności. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Sybiraków. Następnie Anatol Gonczarewicz - prezes naszego koła, powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Głównym celebrantem wigilii był ks. Biskup Edward Dajczak . W trakcie wieczerzy wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem, składaj±c sobie serdeczne życzenia. Dania wigilijne wszystkim smakowały. Tradycyjnie też odbyło się wspólne kolędowanie.
Wazna informacja 23 listopad 2016
UWAGA! Członkowie Koszalińskiego Koła Sybiraków.
Zapraszamy na tegoroczne spotkanie wigilijne.
Zaproszenia można otrzymać już teraz u p. Weroniki Pietrasińskiej w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12 w Urzędzie Miejskim.
Szczegółowe informacje znajdziecie na zdjęciu zamieszczonym poniżej.
Święto Niepodległości 11 listopad 2016
W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszym mieście, podobnie jak w latach poprzednich odbyły się z tej okazji uroczystości. Główna manifestacja patriotyczna zorganizowana była na placu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość wypadła bardzo okazale. Wyjątkowo licznie uczestniczyli mieszkańcy Koszalina, którzy przyszli z całymi rodzinami. Oczywiście nie zabrakło na uroczystościach Sybiraków, dla których to święto jest wyjątkowo ważne. Stawili się ze swoim Pocztem Sztandarowym i wiązanką kwiatów.
Po głównych uroczystościach odbyło się wiele imprez towarzyszących między innymi Bieg Niepodległości.
Było podniośle, radośnie i sportowo!
Strona  First Previous 2 Next Last  z 8
Aktualności 21 do 40 z 155
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia