Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 2 Next Last  z 9
Aktualności 21 do 40 z 163
Polska Majówka 3 maj 2018
We czwartek obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli na Plac Zwycięstwa, gdzie podobnie jak w poprzednich latach w Koszalinie manifestacja odbyła się na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dokonano zmiany warty na posterunku honorowym, podniesiono na maszt flagę państwową. Następnie przedstawiciele władz wygłosili przemówienia. Potem pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystości wzięła też udział delegacja naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu Oddziału – Anatol Gonczarewicz w towarzystwie Weroniki Pietrasińskiej i Leokadii Ciesielskiej. W poczcie sztandarowym stanęli: Tadeusz Arnold i Stefan Kamiński.
Po uroczystościach na Placu – odbyła się defilada jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji z koszalińskiego garnizonu.
Tekst i foto – B. Wolf
Stulecie urodzin naszej Sybiraczki 13 marzec 2018 r.
W dniu 13 marca 2018 roku odbyła się, zapowiedziana kilka dni wcześniej w Głosie Koszalińskim, podniosła uroczystość 100-lecia urodzin naszej Sybiraczki – Pani Józefy Nowickiej.
W uroczystości wzięli udział : prezydent Koszalina Piotr Jedliński, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, przedstawicielka ZUS-u. oraz koszalińskie media.
Nie mogło w niej zabraknąć delegacji naszego Koła Sybiraków.
A oto nasze życzenia dla Pani Józefy:

Szanowna Jubilatko - Sybiraczko!
Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu. Dane było Pani przeżyć okrągły wiek naszej historii. Historii trudnej i zawiłej, ale też, mamy nadzieję, w większej mierze radosnej. Pani bogate doświadczenia mogą być kopalnią wiedzy i swoistą skarbnicą wydarzeń, które znamy dziś z kart historii. Jest Pani świadkiem i uczestnikiem historii ciemiężonej wojną Polski, ale także ma Pani udział w jej odbudowie.
Dziś, w imieniu wszystkich członków Koszalińskiego Koła
Związku Sybiraków życzymy, aby każdy kolejny dzień był źródłem szczęścia i upływał w zdrowiu i spokoju.
K. Krupiński
Zebranie wyborcze Oddziału 16 luty 2018 r.
Po upływie czteroletniej kadencji nadszedł czas na wybór Zarządu Oddziału na nową kadencję. W dniu 16 lutego br. zebrali się w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Alfreda Lampego delegaci wszystkich terenowych kół. Gościem był dyrektor delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Paweł Michalak.
Obrady toczyły się wg ustalonego wcześniej porządku. Przedstawiono sprawozdania z czteroletniej działalności ustępującego zarządu. Oceniono jego wykonanie i wyznaczono działania na przyszłość. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych władz: Prezydium Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Krajowy Zjazd Związku Sybiraków.
Na zakończenie uczestnicy zebrania spotkali się na wspólnym poczęstunku.
Cykl spotkań z młodzieżą. 12 i 13 luty 2018r
W cyklu spotkań z młodzieżą, w dniach 12 i 13 lutego zostałem zaproszony na lekcje historii do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Tematy lekcji dotyczyły losów Polaków zesłanych w głąb ZSRR w czasie II wojny światowej.
Opis spotkania, który cytuję poniżej, można znaleźć na stronie internetowej szkoły, pod adresem:
http://www.ekonom.koszalin.pl/ct-menu-item-1/z-zycia-szkoly/74-deportacja-kresow-wschodnich
,, W lutym obchodziliśmy 78. rocznicę pierwszej zorganizowanej deportacji ludności polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. Efektem zsyłek Polaków na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940-1941 było wysiedlenie około jednego miliona Polaków z ich rodzinnych domów.
Jednym z naocznych świadków tych wydarzeń jest pan Kazimierz Krupiński, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Na zaproszenie nauczycieli historii naszej szkoły odbyło się kilka spotkań z uczniami klas pierwszych, którzy wysłuchali opowieści o tamtych wydarzeniach widzianych wtedy oczami mniejszego i większego już dziecka. Podzielenie się swoimi doświadczeniami życiowymi z młodym pokoleniem jest jednym z najbardziej ciekawych i trwałych doświadczeń w nauczaniu i rozumieniu historii swojego państwa i narodu”.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 9 luty 2018r.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 9 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszalińskiego koła. Przed zebraniem Sybiracy uczestniczyli we mszy św. oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu z okazji 78 rocznicy pierwszej deportacji. W tym roku, w porównaniu z poprzednimi laty, uroczystość pod pomnikiem była mniej okazała. Nie było kompanii reprezentacyjnej, orkiestry wojskowej ani apelu poległych. Zostały złożone wiązanki kwiatów z udziałem prezydenta Piotra Jedlińskiego i Sybiraków.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10,30 wysłuchaniem naszego hymnu. Obrady toczyły się według porządku podanego wcześniej w notatce z 19 stycznia 2018 r. na naszej stronie internetowej. Po sprawozdaniach: prezesa Gonczarewicza, finansowym skarbnika Weroniki Pietrasińskiej oraz przewodniczącej komisji rewizyjnej Krystyny Strauchmann odbyła się dyskusja.
Zgodnie z wolą uczestników zebrania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy /foto3/. Prezesem koła został ponownie Anatol Gonczarewicz. Wybrano też komisję rewizyjną /foto4/. Dokonano również wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału, które odbędzie się 16 lutego br.
Odwiedziny 25 styczeń 2018r.
Delegacja naszego Koła Związku Sybiraków złożyła wizytę koledze – Sybirakowi - Januszowi Jurkowskiemu. Janusz (rocznik 1931) zamieszkiwał przed wojną na wschodnich Kresach w województwie tarnopolskim. W 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony przez władze radzieckie do Kazachstanu, skąd wrócił dopiero po sześciu latach. Przez wiele lat był aktywnym działaczem naszego Koła. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych i związkowych jako członek naszego pocztu sztandarowego. Niestety, choroba uniemożliwiła mu dalszą aktywność w działalności na rzecz związku. Musi przebywać w domu i dlatego z radością wita odwiedzających go przyjaciół. Tak też było w naszym przypadku. Obiecaliśmy koledze, że jeszcze nieraz go odwiedzimy.
Zebranie 19 styczeń 2018r.
UWAGA! Członkowie Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie!
Zarząd Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie serdecznie zaprasza członków naszego koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 9 lutego 2018 roku, o godzinie 10.15, w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego w Ratuszu.
Obok zamieszczamy proponowany porządek obrad.
Przed zebraniem, o godzinie 9, z okazji 78 rocznicy pierwszej masowej deportacji na Syberię, zostanie odprawiona msza św. w Katedrze pw. NP NMP.
Ostatnie pożegnanie 11 styczeń 2018
Dnia 5 stycznia br. zmarł nasz kolega Prezes Koła Związku Sybiraków z Połczyna-Zdroju. Zarząd Oddziału w Koszalinie składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
Spotkanie koszalińskich kombatantów 22 grudzien 2017
Dnia 22 grudnia br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich z naszego grodu. Organizatorem tego spotkania był Dyrektor Delegatury Paweł Michalak. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili: wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Wśród kombatantów była również liczna reprezentacja Sybiraków naszego koła. Spotkanie to uświetnił występ znanego w Koszalinie chóru Frontowe Drogi pod batutą Franciszka Huruka. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy kilku kolęd. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się opłatkiem i składanie życzeń na Nowy Rok. Głównym celebrantem tej części uroczystości był ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Był też przygotowany poczęstunek ze smacznymi wigilijnymi potrawami.
Zapraszam do galerii.
Odznaczenie 22grudzień 2017
Przed uroczystością opłatkową wicewojewoda Marek Subocz pośmiertnie odznaczył Krzyżem Zesłańca Sybiru Władysława Goduńskiego. Odznaczenie odebrała jego córka Teresa Kwirant.
Spotkanie opłatkowe. 14 grudzień 2017.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na kilka dni przed wigilią, członkowie naszego koła spotkali się na uroczystości opłatkowej. W restauracji Zorza wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi zasiedli wszyscy przy pięknie nakrytym wigilijnym stole.
Naszą uroczystość swa obecnością zaszczycili: Główny celebrant - ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk,
dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Michalak, Prezydent Koszalina - Piotr Jedliński, przedstawiciele garnizonu Wojska Polskiego oraz przewodniczący Rady Kombatantów – Antoni Burzyński.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie, prezes Anatol Gonczarewicz powitał wszystkich uczestników, a ksiądz biskup odprawił ceremoniał wigilijny.
Podniosłym punktem tej uroczystości było dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń świąteczno-noworocznych, po których uczestnicy ochoczo przystąpili do konsumowania przygotowanych potraw wigilijnych. Nie obyło się tez beż wspólnego kolędowania.
Zapraszam do galerii.
Spotkanie w szkole 30 listopad 2017
Do naszego biura przyszło zaproszenie na kolejne spotkanie z młodzieżą. Zorganizowała je współpracująca z nami nauczycielka historii p. Marta Jagiełowicz.
Bardzo chętnie wziąłem w nim udział, ponieważ poprzednie spotkania przyniosły mi wiele satysfakcji. Tym razem młodzież również była bardzo zainteresowana tą tematyką, a szczególnie moimi osobistymi przeżyciami z tamtych czasów. Uczniowie domagali się nawet następnej lekcji, ponieważ nie zdążyli zadać wszystkich pytań.
K. Krupiński
Zebranie zarządu odziału. 23 listopad 2017
Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowanie tegorocznej działalności. Wobec tego zebrał się zarząd naszego oddziału na naradzie w dniu 23 listopada. Obrady toczyły się według następującego porządku:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2017 roku.
3. Informacja na temat sprawozdań rocznych.
4. Ustalenie terminów zebrań w poszczególnych kołach oraz wybór delegatów na VIII Zgromadzenie.
5. Informacja o pomocy finansowej dla kombatantów.
6. Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.
7. Sprawy różne.
8. Propozycje zadań do realizacji w przyszłym roku.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopad 2017
Narodowe Święto Niepodległości, jak co roku, obchodzone było również w naszym mieście. W uroczystościach nie mogło zabraknąć Sybiraków z miejskiego koła. Nasza delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ważnym dla nas momentem było wręczanie odznaczeń. Wśród odznaczonych znaleźli się bowiem nauczyciele historii aktywnie działający w swoich szkołach na rzecz popularyzacji wiedzy na temat: Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali: Marta Jagiełowicz z Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz Maciej Adamowicz z Gimnazjum w Mielnie.
Narodowe Święto Niepodległosci 10 listopad 2017
Burmistrz Miasta, Dyrekcja Szkoły oraz Centrum Kultury Mielnie zaprosili Sybiraków z Koszalina na uroczystość obchodu Święta Niepodległości. Nasza delegacja przybyła w następującym składzie: prezes Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński, członek prezydium Bogusław Wolf oraz Tadeusz Arnold.
Pod wymownym hasłem: „Wolność kocham i rozumiem” uczczono 99 rocznicę odzyskania wolności.
Spotkanie rozpoczęło Szkolne Święto Pieśni Patriotycznej. Uczniowie z zaangażowaniem wykonali piosenki i pieśni z żołnierskiego i legionowego repertuaru.
Ze szczególnym przesłaniem do dzieci i młodzieży wystąpił nasz prezes Anatol Gonczarewicz, który zaapelował o pielęgnowanie wolności jako najwyższej wartości.
Drugą część uroczystości wypełnił przygotowany przez Centrum Kultury w Mielnie spektakl teatralny pt.: „Podaj dłoń”. Aktorzy - Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak w niezwykle wzruszający sposób przedstawili historię syberyjskich zesłańców.
Scenariusz spektaklu stał się tematem przygotowanego przez nauczyciela historii p. Macieja Adamowicza panelu dyskusyjnego.
Rozmowy rozpoczął p. Kazimierz Krupiński. Jego świadectwo wojennej historii wywołało wśród uczniów bardzo wiele emocji.
Cykl spotkań z młodzieżą 29 wrzesień 2017
Kolejne moje spotkanie z młodzieżą odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois w Koszalinie. Zostałem zaproszony przez dyrektora Rafała Janusa na lekcję do dwóch klas. Przebieg spotkania trafnie opisała młodzież na stronie internetowej szkoły, który wpis poniżej zamieszczam.
,, W ubiegły piątek (29.09) uczniowie klasy 2A i 2D mieli okazję uczestniczyć w „żywej” lekcji historii. Poprowadził ją dziadek naszego szkolnego kolegi - Tomka Krupińskiego z kl. 2A.
Pan Kazimierz Krupiński jest członkiem Związku Sybiraków i jako żywy świadek okrutnych wydarzeń z przeszłości, przybliżył młodzieży losy zesłańców na podstawie własnych doświadczeń. Podczas spotkania uroczyście odśpiewano również hymn Związku oraz przedstawiono cele jego działalności.
Był to wyjątkowy moment, osnuty głęboką zadumą. Dziękujemy więc za to wspaniałe świadectwo, które wywarło niemałe wrażenie na naszych licealistach”.
Światowy Dzien Sybiraka część l 15 wrzesień 2017
W tym roku uroczystości z okazji Dnia Sybiraka odbyły się 15 września. Przed manifestacją patriotyczną odbyło się zebranie członków Koła Miejskiego Związku Sybiraków, na którym omówiono sprawy związkowe. Wiceprezes Halina Kozieł zdała sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego, w którym uczestniczyła jako przedstawiciel Koszalińskiego Oddziału. Następnie Weronika Pietrasińska – skarbnik naszego koła i oddziału – przedstawiła sprawozdanie finansowe.
Odbyła się tez dyskusja dotycząca naszych sybirackich spraw.
Na zakończenie tej części uroczystości prezes Anatol Gonczarewicz odznaczył troje Sybiraków Odznaką Honorową Sybiraka nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
Otrzymali ją: Danielewicz Janina, Wietecha Maria i Potoczny Jan.
Światowy Dzień Sybiraka część ll oficjalna. 15 wrzesień 2017
O godzinie 17,15 pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbyła uroczystość z udziałem władz miasta, wojska, kombatantów , pocztów sztandarowych szkół oraz mieszkańców naszego grodu.
Uroczystości przebiegały według rytuału z poprzednich lat.
Po uroczystości pod pomnikiem w Koszalińskiej Katedrze odprawiono mszę św. w intencji zesłańców.
Święto Wojska Polskiego 15 sierpień 2017
Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia jak co roku odbyły się obchody Dnia Wojska Polskiego. Uroczystość zorganizowano tradycyjnie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, instytucji, wszystkich służb mundurowych. Wyjątkowo licznie stawili się kombatanci ze swoimi sztandarami. Przybyły pododdziały jednostek wojskowych i straży granicznej z orkiestrą. Był też poczet sztandarowy naszego Koła Związku Sybiraków w składzie: Tadeusz Arnold i Stefan Kozłowski.
Po uroczystej zmianie wart i okolicznościowych przemówieniach odznaczono zasłużonych żołnierzy. Następnie Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem marszałka. W imieniu Związku Sybiraków wiązankę złożyli: Dwie siostry Sybiraczki - Weronika Pietrasińska i Janina Stankiewicz oraz Zygmunt Łuszczewski.
Uroczystość zakończyła defilada wojskowa – w tym roku bez sprzętu.
Trzeba dodać, że w tym roku program obchodów był bogatszy niż zwykle – poza manifestacją patriotyczną w Muzeum Sił Powietrznych zorganizowano wystawę sprzętu, pamiątek historycznych, dokumentów, natomiast w Filharmonii Koszalińskiej odbył się siedmiogodzinny koncert pieśni oraz piosenek patriotycznych i wojskowych
Tekst i foto: Bogusław Wolf
Spotkania z młodzieżą Maj 2017
Na zaproszenie nauczycieli odbyłem kolejne spotkania z uczniami na lekcjach historii.
Jedno z nich odbyło się 24 kwietnia w trzech klasach Zespołu Szkól nr 1.
Następne, już kolejny raz, w Gimnazjum nr 2. Nauczycielka historii w tej szkole mgr Marta Jagiełowicz organizuje coroczne Dni Historii, w ramach których odbywają się tzw. ,,Żywe lekcje historii". Uczestniczą w nich kombatanci, między innymi ja jako przedstawiciel Związku Sybiraków.
K. Krupiński
Strona  First Previous 2 Next Last  z 9
Aktualności 21 do 40 z 163
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia