Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 8 Next Last  z 9
Aktualności 141 do 160 z 163
Nasza publikacja. 16 grudzie 2011
Spotkanie opatkowe byo dobr okazj do zaprezentowania naszej najnowszej publikacji pt.:PRZYMUSOWA PODRO W NIEZNANE - Wspomnienia Sybirakw.
Szat graficzn i jej tematyk pokazuj zamieszczone poniej scany.
Spotkanie pokole 10 listopad 2011
W przeddzie obchodw 93 rocznicy odzyskania niepodlegoci, na zaproszenie Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i dowdcy 12 Szczeciskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Tomaszyckiego kombatanci z Koszalina wzili udzia w „Spotkaniu Pokole”. W spotkaniu w Szczecinie uczestniczya rwnie delegacja Zwizku Sybirakw z naszego oddziau.
Informacja! 14. 10. 2011
Prosimy czonkw Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie o potwierdzenie swojego udziau w tegorocznym spotkaniu opatkowym. Szczegowe informacje na zaproszeniu zamieszczonym poniej.
Zgoszenia mona skada u p. Weroniki w kazdy wtorek w godzinach od 10 - 12 w Ratuszu. Zarzd koa.
Dzie Sybiraka w Koszalinie 16 wrzesie 2011
W Koszalinie, podobnie jak w Biaogardzie i w wielu miastach w Polsce, uroczycie by obchodzony Dzie Sybiraka. Dnia 16 wrzenia, w przeddzie napaci ZSRR na Polsk o godz. 17 przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbya si manifestacja patriotyczna z udziaem parlamentarzystw , wadz miasta, pocztw sztandarowych organizacji kombatanckich , sub mundurowych , modziey oraz mieszkacw Koszalina. Odby si apel polegych. Bya te salwa honorowa oraz zoonie kwiatw przed pomnikiem. W Gosie Koszaliskim zamieszczona zostaa z tej okazji notatka, ktr obok zamieszczamy. Po zakoczeniu uroczystoci pod pomnikiem , o godzinie 18 odbya si w katedrze msza wita w intencji zmarych na zesaniu.
Dzie Sybiraka 16 wrzesie 2011
Dnia 16 wrzenia, w przeddzie 72 rocznicy napaci ZSRR na Polsk oraz obchodzonym po raz smy wiatowym Dniem Sybiraka, w Biaogardzie odbya si uroczysto patriotyczna . Uczestniczyli w niej Sybiracy oddziau koszaliskiego oraz mieszkacy i wadze miasta Biaogardu. Obchody rozpoczy si o godz. 10 msz wit w Kociele pw. NNMP. O godz. 11 Sybiracy spotkali si z wadzami i spoeczestwem Biaogardu pod Krzyem Zesacw Sybiru na cmentarzu komunalnym w Pkaninie. Po przemwieniach oficjeli pod pomnikiem zoono wizanki kwiatw. W czci oficjalnej, obok miejscowych wadz, uczestniczyli take senator Grayna Stark oraz wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Miko. Szczeglnie godnym podkrelenia jest fakt znacznego udziau uczniw z Biaogardu, Karlina i Tychowa.
Cz artystyczna odbya si w CKiSE w Biaogardzie. Atrakcj by wystp zespou polonijnego ,,Czerwone Jagody” z Krasnojarskiego Kraju. Kocowym akcentem obchodw by wsplny obiad w restauracji Kowalewski.
Sybiracy serdecznie dzikuj wadzom miasta i dziaaczom Koa Sybirakw z Biaogardu za wzorowe zorganizowanie uroczystoci.
Wicej zdj z uroczystoci w galerii.
Tekst i foto: K. Krupiski
Dzie Sybiraka 17.09.2011
Uwaga Sybiracy!
W tym roku oddziaowe uroczystoci Dnia Sybiraka odbd si 16 wrzenia w Biaoogardzie . Program uroczystoci zamieszczamy poniej.
Zapraszamy wszystkich Sybirakw do wzicia udziau w obchodach naszego wita.
Pogrzeb Sybiraczki 22 czerwca 2011
W yciu tak bywa, e chwile radoci przeplataj si z chwilami smutku. Tak byo i teraz. Jeszcze kilka dni temu bawilimy si z Broni Kowalsk na festynie, a dzi uczestniczylimy w jej pogrzebie na koszaliskim cmentarzu. Odesza tak nagle i niespodziewanie nasza koleanka Sybiraczka. Bdzie nam jej brakowao. Pami o niej zachowamy.
Sybiracy z Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
SYBERIADA 2011 14 czerwiec 2011
14 czerwca br. odby si kolejny festyn rekreacyjny zwany SYBERIAD. Opis tej imprezy znajduje si w koszaliskim tygodniku Miasto. Tytuem uzupenienia informuj, e swoj obecnoci zaszczycili nas gocie: posanka Danuta Olejniczak, przedstawiciele wadz miasta i powiatu oraz Sybiracy z terenowych k naszego oddziau.
Mottem tegorocznej imprezy bya 65 rocznica masowych powrotw z zesania. Znalazo to odbicie w recytowanych przez modzie wierszach. A oto fragment jednego z nich.
Po szeciu latach niewoli,
Po szeciu latach tuaczki i znoju.
Pod obcym niebem i wrd obcej roli,
Gdzie czowiek nie zna wit i spokoju.
Po szeciu latach wracamy do kraju,
A serca nasze jednym bij ttnem,
Wracamy jako te ptaki z wyraju,
A dzie powrotu – dla nas wielkim witem!
Zapraszam do galerii, gdzie mona obejrze wiele moich zdj dokumentujcych to wydarzenie. K. Krupiski
Syberiada 2011 3 czerwca 2011
Zaproszenie
Zarzd Oddziau Zwizku Sybirakw w Koszalinie
serdecznie zaprasza wszystkich czonkw zwizku na
Festyn Rekreacyjny SYBERIADA 2011, ktry odbdzie si
14-go czerwca 2011 roku na terenie Centralnego Orodka
Szkolenia Stray Granicznej w Koszalinie przy ul. J. Pisudskiego.
Pocztek o godzinie 10.
67 rocznica bitwy pod Monte Cassino 18 maj 2011
Dnia 18 maja w 67 rocznic bitwy pod Monte Cassino pod pomnikiem gen. Wadysawa Andersa w Koszalinie odbya si manifestacja patriotyczna, w ktrej udzia wzili: kombatanci, przedstawiciele wadz miejskich i powiatu, suby mundurowe oraz liczne poczty sztandarowe koszaliskich szk. Uczestniczyli w niej rwnie jak zawsze Sybiracy. Z bitw t Sybiracy s bardzo zwizani, gdy onierze walczcy pod Monte Cassino to w przewaajcej mierze byli zesacami. W obchodach bra udzia Sybirak - onierz II Korpusu - Tadeusz Przegaliski / na zdjciu obok/.
Foto i tekst K. Krupiski. Zapraszam do obejrzenia reszty zdj w galerii.
220 rocznica 3 maj 2011
Nasi Sybiracy ze sztandarem uczestniczyli w uroczystociach dla uczczenia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ktre odbyy si w Koszalinie.
O godzinie 10 w katedrze odprawiona zostaa msza wita w intencji ojczyzny. Po jej zakoczeniu uczestnicy pomaszerowali ulic Zwycistwa na plac przed pomnik Marszaka Jzefa Pisudskiego. Uroczystoci rozpoczy si od wcignicia na maszt flagi narodowej. Nastpnie byo wystpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedliskiego, ktry w zwizy sposb wyjani znaczenie dla Polski uchwalonej 3 maja 1791roku Konstytucji. W obchodach udzia wzili mieszkacy Koszalina, kombatanci, samorzdowcy, suby mundurowe oraz , co jest szczeglnie godne podkrelenia, poczty sztandarowe z wielu koszaliskich szk. Przebieg rocznicy uwietnia orkiestra wojskowa i defilada onierska. Na zakoczenie zostay zoone wizanki kwiatw przed pomnikiem Marszaka. Wrd delegacji skadajcych kwiaty bya te nasza – sybiracka .
Fot. K. Krupiski /Zapraszam do galerii/
yczenia witeczne 24,25 kwiecie
Na stole wicone, a obok baranek, koszyczek peny barwnych pisanek.
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fioki i onkile - barwami stroj uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole niadanie.

Wiosny w sercu, pogody w duchu yczymy wszystkim z caego serca.
Dzie Pioniera 4 marzec 2011
Dnia 4 marca br. byem uczestnikiem spotkania czonkw Klubu Pioniera i kombatantw, ktre odbyo si w sali Urzdu Miejskiego w Koszalinie. Organizatorem byy wadze miasta oraz Pionierzy Koszalina. Uroczysto ta zostaa uwietniona czci artystyczn, w ktrej wystpi zesp muzyczny „ Proscenium” prowadzony przez Mari i Wacawa Dbrowskich. Dyrektor I Liceum Oglnoksztaccego im. Stanisawa Dubois Rafa Janus omwi przygotowywan do druku ksik „ Koszalin w nazwach”. Wygoszono te krtkie referaty na temat wyzwolenia miasta i jego dalszych losw. Kocowym akcentem byo zoenie wiecw przed pomnikiem „Bylimy – Jestemy – Bdziemy”. W spotkaniu tym uczestniczyli rwnie Sybiracy. /Tekst i zdjcia K. Krupiski/
Uroczystoci pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu 10 luty 2011
W ROCZNIC DEPORTACJI - Tadeusz Witos

Usid Sybiraku, wygodnie w fotelu i powspominaj, mj ty drogi przyjacielu.
Jak w mrony luty przed wieloma laty wieziono nas na Sybir, w agry lub za kraty.
Bez sdu i wyroku, daleko od kraju w odlege, niene miejsca sowieckiego „raju”.
Tam pracowae ciko o godzie i chodzie, codziennie i bez przerwy przez dwanacie godzin.
Kopae zoto, wgiel, rud i kamienie, rbae las gdzie w tajdze, w jakim Jakszardenie,
Spawiae drewno rzek, rne je w tartaku na deski, bale, belki. biedny Sybiraku –
Pracowae w kochozach w polu, zwierzt chowie od witu a do nocy, bez wzgldu na zdrowie.
owie w stawach ryby, budynki stawiae chocia na budownictwie niewiele si znae.
Ukadae przez tundr kolejowe szlaki cierpic gd, chd, robactwo i przerne braki.
Sae gsto trupem swych przemarszw drogi, z obozu do obozu, ledwie cignc nogi.
Gdy siy opuciy, wsta nie byo mowy „Streok” skraca ci ycie, strzelajc w ty gowy,
Lub dobija bagnetem. Nie byo pogrzebu, ni grobu, ni tabliczki, ni znaku adnego.
Zdjcia - K. Krupiski /patrz galeria/
Wywiad z Prezesem 9 luty 2011
W ramach obchodw kolejnej rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw z Kresw Wschodnich w gb ZSSR, dziennikarz Gosu Pomorza Cezary Soowij przeprowadzi rozmow z prezesem Koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw Anatolem Gonczarowiczem.
Z treci wywiadu zamieszczonego w gazecie mona zapozna si poniej.
Spotkanie z modzie 2 luty 2011rok
Dnia 2 lutego br. w Zespole Szk Zawodowych nr 1 w Koszalinie, na zaproszenie uczniw klasy II hotelarskiej - wychowawczyni dr Alina Kruk, odbyo si spotkanie z Sybirakiem. Emerytowany nauczyciel historii tej szkoy mgr Kazimierz Krupiski podzieli si z modzie swoimi przeyciami na zesaniu w latach 1940-1946. Na wstpie modzie wysuchaa hymnu Sybirakw. Nastpnie odczytany zosta wiersz Mariana Jonkajtisa –,, Polegym, pomordowanym na Wschodzie”.
Modzie wykazaa zainteresowanie t problematyk zadajc prowadzcemu pytania.
Foto: mgr Jan ukszan –nauczyciel tej szkoy.
Zapraszamy na manifestacj ! 10 luty 2011 rok
Polegym, pomordowanym na Wschodzie
Marian Jonkajtis

Przechodniu, przerwij marsz swj i zdejm nakrycie gowy
Przed Pomnikiem-Symbolem Ofiar Anonimowych...
Tych – Co za Polsk, wiar i za honor Narodu
Oddali swoje ycie w czerwonych kaniach wschodu...
Bo dzi z „Ziemi Nieludzkiej”, gdzie spoczywaj w Bogu,
Tylko w naszych modlitwach do Kraju wrci mog...
spotkanie opatkowe 16.12.2010
Dnia 16 grudnia b.r. w Klubie Centrum Szkolenia Si Powietrznych w Koszalinie odbyo si coroczne spotkanie opatkowe Sybirakw, zorganizowane przez Zarzd Koa Miejskiego Zwizku Sybirakw. Uczestniczyo w nim okoo 80 sybirakw oraz czonkw ich rodzin. Spotkanie otworzy prezes Oddziau Zwizku Sybirakw Anatol Gonczarewicz witajc przybyych sybirakw oraz zaproszonych goci. Uroczysto swoj obecnoci zaszczycili: prezydent Koszalina Piotr Jedliski, biskup pomocniczy koszalisko-koobrzeski Pawe Cielik, przewodniczcy Rady Miasta Wadysaw Husejko i przedstawiciele wojska. Ceremonia wigilijny celebrowa biskup Pawe Cielik. Odczyta ewangeli i wygosi homili. Potem wszyscy poamali si opatkiem skadajc sobie wzajemnie yczenia witeczne. Nastpnie wszyscy zasiedli do stow spoywajc bardzo smaczne tradycyjne potrawy wigilijne. Nie mogo te obej si bez wsplnego piewania kold. Podobao si to bardzo ksidzu biskupowi, czemu da wyraz, wrczajc obrazki z autografem najaktywniejszym piewaczkom.
Wicej zdj mona obejrze w galerii
Tekst i foto S. i K. Krupiscy
KOMUNIKAT 26.11.2010
Zarzd Oddziau informuje, e nastpia zmiana lokum naszego zwizku.
Obecnie urzdujemy w pokoju nr 139 przy ulicy Andersa 34. Telefon: 94 3428327

Dyury czonkw zarzdu od godz. 10 do 12
Poniedziaek - Halina Kiozie /w biurze/
Wtorek- Weronika Pietrasiska /w ratuszu/
Czwartek - Kazimierz Krupiski /w biurze/
wita 25 grudzie 2010
Ju jest gwiazdka, ju s wita, izba piknie uprztnita,
a porodku wystrojony stoi liczny go zielony.
Siga prawie do sufitu, zot gwiazd ma u szczytu.
Lasem pachn gazeczki, kolorowe pon wieczki.
Srebrne nitki, barwne szkieka i anielskich wosw mgieka.
Wisz jabka i orzechy, co radoci, co uciechy.
Caa mieni si i wieci zachwycone patrz dzieci.
Patrz wszyscy; starzy, modzi i piewaj: Bg si rodzi...
Strona  First Previous 8 Next Last  z 9
Aktualności 141 do 160 z 163
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia