Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 7 Next Last  z 8
Aktualności 121 do 140 z 148
Manifestacja przy Pomniku Ofiar Bolszewizmu 10 luty 2012
Dnia 10 lutego 2012 r. o godz. 17.30 przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie, przy licznym udziale Sybirakw, odbya si coroczna manifestacja patriotyczna dla upamitnienia 72 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw w gb ZSRR . W uroczystoci wzili udzia przedstawiciele wadz miasta i powiatu, parlamentarzyci, kombatanci innych zwizkw oraz mieszkacy Koszalina. Obchody zostay uwietnione udziaem kompanii honorowej Wojska Polskiego. Bya te salwa honorowa i apel polegych. Po oficjalnych ceremoniach pod pomnikiem zoono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakoczenie uroczystoci chtni mogli uczestniczy we mszy w. odprawionej w intencji Ojczyzny w koszaliskiej katedrze.
Pozostae zdjcia w galerii.
Walne zebranie miejskiego koa 10 luty 2012
Przed manifestacj przy pomniku, w sali nr 300 Urzdu Miejskiego w Koszalinie odbyo si coroczne walne zebranie czonkw Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie. Omwiono na nim problemy nurtujce nasze rodowisko. W trakcie spotkania przewodniczca komisji rewizyjnej Waleria Krochmal odczytaa sprawozdanie finansowe za rok 2011, ktre zostao przyjte przez obecnych na zebraniu czonkw koa. Wanym punktem zebrania byo przyjcie w poczet honorowych czonkw Zwizku Sybirakw: Sabiny Krupiskiej - pracujcej przy aktualizacji strony internetowej, Bogusawa Wolfa - wspredaktora naszych sybirackich wydawnictw oraz Alfonsa Tomczaka .
Pozostae zdjcia w galerii.
Wana informacja!!! 27 styczen 2012
Prosimy wszystkich czonkw naszego koa o wzicie udziau w uroczystociach upamitniajcych 72 rocznic pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z kresw wschodnich na Sybir.
Zachcamy do udziau rwnie Wasze rodziny oraz znajomych.
Obok zamieszczamy program obchodw.
- Zarzd Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
Nowy Rok 2012 1 stycze 2012
Wszystkim Sybirakom i Gociom odwiedzjcym nasz stron yczymy w nadchodzcym roku 2012: zdrowia, pomylnoci, spenienia marze oraz realizacji planw i zamierze.

Zarzd Odziau Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
Wigilia u Sybirakw. 16 grudzie 2011 rok
Zgodnie z tradycj ubiegych lat, take w tym roku Miejskie Koo Zwizku Sybirakw w Koszalinie zorganizowao spotkanie opatkowe. Odbyo si ono 16 grudnia o godz. 15,30 w restauracji „ Zorza” w Koszalinie. Wzio w nim udzia 80 Sybirakw oraz zaproszeni gocie. Wrd przybyych goci byli przedstawiciele wadz wojewdztwa, miasta , powiatu oraz wojska. Gwnym gociem, a zarazem celebrantem uroczystoci by ksidz biskup Krzysztof Zadarko. W trakcie spotkania, ktre odbyo si w bardzo serdecznej atmosferze , tradycyjnie podzielono si opatkiem skadajc sobie nawzajem yczenia. Przygotowane potrawy wigilijne wszystkim bardzo smakoway a apetyt dopisywa. Wszyscy uczestnicy wytrwale piewali znane i lubiane koldy.
Pozostae zdjcia mona /a nawet trzeba/ obejrze w galerii.
Nasza publikacja. 16 grudzie 2011
Spotkanie opatkowe byo dobr okazj do zaprezentowania naszej najnowszej publikacji pt.:PRZYMUSOWA PODRO W NIEZNANE - Wspomnienia Sybirakw.
Szat graficzn i jej tematyk pokazuj zamieszczone poniej scany.
Spotkanie pokole 10 listopad 2011
W przeddzie obchodw 93 rocznicy odzyskania niepodlegoci, na zaproszenie Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i dowdcy 12 Szczeciskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Tomaszyckiego kombatanci z Koszalina wzili udzia w „Spotkaniu Pokole”. W spotkaniu w Szczecinie uczestniczya rwnie delegacja Zwizku Sybirakw z naszego oddziau.
Informacja! 14. 10. 2011
Prosimy czonkw Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie o potwierdzenie swojego udziau w tegorocznym spotkaniu opatkowym. Szczegowe informacje na zaproszeniu zamieszczonym poniej.
Zgoszenia mona skada u p. Weroniki w kazdy wtorek w godzinach od 10 - 12 w Ratuszu. Zarzd koa.
Dzie Sybiraka w Koszalinie 16 wrzesie 2011
W Koszalinie, podobnie jak w Biaogardzie i w wielu miastach w Polsce, uroczycie by obchodzony Dzie Sybiraka. Dnia 16 wrzenia, w przeddzie napaci ZSRR na Polsk o godz. 17 przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbya si manifestacja patriotyczna z udziaem parlamentarzystw , wadz miasta, pocztw sztandarowych organizacji kombatanckich , sub mundurowych , modziey oraz mieszkacw Koszalina. Odby si apel polegych. Bya te salwa honorowa oraz zoonie kwiatw przed pomnikiem. W Gosie Koszaliskim zamieszczona zostaa z tej okazji notatka, ktr obok zamieszczamy. Po zakoczeniu uroczystoci pod pomnikiem , o godzinie 18 odbya si w katedrze msza wita w intencji zmarych na zesaniu.
Dzie Sybiraka 16 wrzesie 2011
Dnia 16 wrzenia, w przeddzie 72 rocznicy napaci ZSRR na Polsk oraz obchodzonym po raz smy wiatowym Dniem Sybiraka, w Biaogardzie odbya si uroczysto patriotyczna . Uczestniczyli w niej Sybiracy oddziau koszaliskiego oraz mieszkacy i wadze miasta Biaogardu. Obchody rozpoczy si o godz. 10 msz wit w Kociele pw. NNMP. O godz. 11 Sybiracy spotkali si z wadzami i spoeczestwem Biaogardu pod Krzyem Zesacw Sybiru na cmentarzu komunalnym w Pkaninie. Po przemwieniach oficjeli pod pomnikiem zoono wizanki kwiatw. W czci oficjalnej, obok miejscowych wadz, uczestniczyli take senator Grayna Stark oraz wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Miko. Szczeglnie godnym podkrelenia jest fakt znacznego udziau uczniw z Biaogardu, Karlina i Tychowa.
Cz artystyczna odbya si w CKiSE w Biaogardzie. Atrakcj by wystp zespou polonijnego ,,Czerwone Jagody” z Krasnojarskiego Kraju. Kocowym akcentem obchodw by wsplny obiad w restauracji Kowalewski.
Sybiracy serdecznie dzikuj wadzom miasta i dziaaczom Koa Sybirakw z Biaogardu za wzorowe zorganizowanie uroczystoci.
Wicej zdj z uroczystoci w galerii.
Tekst i foto: K. Krupiski
Dzie Sybiraka 17.09.2011
Uwaga Sybiracy!
W tym roku oddziaowe uroczystoci Dnia Sybiraka odbd si 16 wrzenia w Biaoogardzie . Program uroczystoci zamieszczamy poniej.
Zapraszamy wszystkich Sybirakw do wzicia udziau w obchodach naszego wita.
Pogrzeb Sybiraczki 22 czerwca 2011
W yciu tak bywa, e chwile radoci przeplataj si z chwilami smutku. Tak byo i teraz. Jeszcze kilka dni temu bawilimy si z Broni Kowalsk na festynie, a dzi uczestniczylimy w jej pogrzebie na koszaliskim cmentarzu. Odesza tak nagle i niespodziewanie nasza koleanka Sybiraczka. Bdzie nam jej brakowao. Pami o niej zachowamy.
Sybiracy z Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
SYBERIADA 2011 14 czerwiec 2011
14 czerwca br. odby si kolejny festyn rekreacyjny zwany SYBERIAD. Opis tej imprezy znajduje si w koszaliskim tygodniku Miasto. Tytuem uzupenienia informuj, e swoj obecnoci zaszczycili nas gocie: posanka Danuta Olejniczak, przedstawiciele wadz miasta i powiatu oraz Sybiracy z terenowych k naszego oddziau.
Mottem tegorocznej imprezy bya 65 rocznica masowych powrotw z zesania. Znalazo to odbicie w recytowanych przez modzie wierszach. A oto fragment jednego z nich.
Po szeciu latach niewoli,
Po szeciu latach tuaczki i znoju.
Pod obcym niebem i wrd obcej roli,
Gdzie czowiek nie zna wit i spokoju.
Po szeciu latach wracamy do kraju,
A serca nasze jednym bij ttnem,
Wracamy jako te ptaki z wyraju,
A dzie powrotu – dla nas wielkim witem!
Zapraszam do galerii, gdzie mona obejrze wiele moich zdj dokumentujcych to wydarzenie. K. Krupiski
Syberiada 2011 3 czerwca 2011
Zaproszenie
Zarzd Oddziau Zwizku Sybirakw w Koszalinie
serdecznie zaprasza wszystkich czonkw zwizku na
Festyn Rekreacyjny SYBERIADA 2011, ktry odbdzie si
14-go czerwca 2011 roku na terenie Centralnego Orodka
Szkolenia Stray Granicznej w Koszalinie przy ul. J. Pisudskiego.
Pocztek o godzinie 10.
67 rocznica bitwy pod Monte Cassino 18 maj 2011
Dnia 18 maja w 67 rocznic bitwy pod Monte Cassino pod pomnikiem gen. Wadysawa Andersa w Koszalinie odbya si manifestacja patriotyczna, w ktrej udzia wzili: kombatanci, przedstawiciele wadz miejskich i powiatu, suby mundurowe oraz liczne poczty sztandarowe koszaliskich szk. Uczestniczyli w niej rwnie jak zawsze Sybiracy. Z bitw t Sybiracy s bardzo zwizani, gdy onierze walczcy pod Monte Cassino to w przewaajcej mierze byli zesacami. W obchodach bra udzia Sybirak - onierz II Korpusu - Tadeusz Przegaliski / na zdjciu obok/.
Foto i tekst K. Krupiski. Zapraszam do obejrzenia reszty zdj w galerii.
220 rocznica 3 maj 2011
Nasi Sybiracy ze sztandarem uczestniczyli w uroczystociach dla uczczenia 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ktre odbyy si w Koszalinie.
O godzinie 10 w katedrze odprawiona zostaa msza wita w intencji ojczyzny. Po jej zakoczeniu uczestnicy pomaszerowali ulic Zwycistwa na plac przed pomnik Marszaka Jzefa Pisudskiego. Uroczystoci rozpoczy si od wcignicia na maszt flagi narodowej. Nastpnie byo wystpienie Prezydenta Koszalina Piotra Jedliskiego, ktry w zwizy sposb wyjani znaczenie dla Polski uchwalonej 3 maja 1791roku Konstytucji. W obchodach udzia wzili mieszkacy Koszalina, kombatanci, samorzdowcy, suby mundurowe oraz , co jest szczeglnie godne podkrelenia, poczty sztandarowe z wielu koszaliskich szk. Przebieg rocznicy uwietnia orkiestra wojskowa i defilada onierska. Na zakoczenie zostay zoone wizanki kwiatw przed pomnikiem Marszaka. Wrd delegacji skadajcych kwiaty bya te nasza – sybiracka .
Fot. K. Krupiski /Zapraszam do galerii/
yczenia witeczne 24,25 kwiecie
Na stole wicone, a obok baranek, koszyczek peny barwnych pisanek.
I tak znamienne w polskim krajobrazie w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fioki i onkile - barwami stroj uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole niadanie.

Wiosny w sercu, pogody w duchu yczymy wszystkim z caego serca.
Dzie Pioniera 4 marzec 2011
Dnia 4 marca br. byem uczestnikiem spotkania czonkw Klubu Pioniera i kombatantw, ktre odbyo si w sali Urzdu Miejskiego w Koszalinie. Organizatorem byy wadze miasta oraz Pionierzy Koszalina. Uroczysto ta zostaa uwietniona czci artystyczn, w ktrej wystpi zesp muzyczny „ Proscenium” prowadzony przez Mari i Wacawa Dbrowskich. Dyrektor I Liceum Oglnoksztaccego im. Stanisawa Dubois Rafa Janus omwi przygotowywan do druku ksik „ Koszalin w nazwach”. Wygoszono te krtkie referaty na temat wyzwolenia miasta i jego dalszych losw. Kocowym akcentem byo zoenie wiecw przed pomnikiem „Bylimy – Jestemy – Bdziemy”. W spotkaniu tym uczestniczyli rwnie Sybiracy. /Tekst i zdjcia K. Krupiski/
Uroczystoci pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu 10 luty 2011
W ROCZNIC DEPORTACJI - Tadeusz Witos

Usid Sybiraku, wygodnie w fotelu i powspominaj, mj ty drogi przyjacielu.
Jak w mrony luty przed wieloma laty wieziono nas na Sybir, w agry lub za kraty.
Bez sdu i wyroku, daleko od kraju w odlege, niene miejsca sowieckiego „raju”.
Tam pracowae ciko o godzie i chodzie, codziennie i bez przerwy przez dwanacie godzin.
Kopae zoto, wgiel, rud i kamienie, rbae las gdzie w tajdze, w jakim Jakszardenie,
Spawiae drewno rzek, rne je w tartaku na deski, bale, belki. biedny Sybiraku –
Pracowae w kochozach w polu, zwierzt chowie od witu a do nocy, bez wzgldu na zdrowie.
owie w stawach ryby, budynki stawiae chocia na budownictwie niewiele si znae.
Ukadae przez tundr kolejowe szlaki cierpic gd, chd, robactwo i przerne braki.
Sae gsto trupem swych przemarszw drogi, z obozu do obozu, ledwie cignc nogi.
Gdy siy opuciy, wsta nie byo mowy „Streok” skraca ci ycie, strzelajc w ty gowy,
Lub dobija bagnetem. Nie byo pogrzebu, ni grobu, ni tabliczki, ni znaku adnego.
Zdjcia - K. Krupiski /patrz galeria/
Wywiad z Prezesem 9 luty 2011
W ramach obchodw kolejnej rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw z Kresw Wschodnich w gb ZSSR, dziennikarz Gosu Pomorza Cezary Soowij przeprowadzi rozmow z prezesem Koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw Anatolem Gonczarowiczem.
Z treci wywiadu zamieszczonego w gazecie mona zapozna si poniej.
Strona  First Previous 7 Next Last  z 8
Aktualności 121 do 140 z 148
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia