Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 7 Next Last  z 9
Aktualności 121 do 140 z 163
73 rocznica 1 deportacji. 10 luty 2013
Dnia 10 lutego br. zebrali si Sybiracy z Koszalina aby uczci 73 rocznic pierwszej masowej deportacji Polakw w gb ZSRR. Zoyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Uroczysto t zaszczyci sw obecnoci Prezydent Koszalina Piotr Jedliski. Wczeniej wszyscy uczestniczyli we mszy w. odprawionej w katedrze w intencji zmarych i yjcych Sybirakw.
Na zakoczenie mi niespodziank sprawi nam ks. proboszcz, zapraszajc obecnych na uroczystoci Sybirakw na plebani, gdzie czeka na nich poczstunek : kawa oraz smaczne ciasta domowego wypieku.
Foto i tekst K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
Zaproszenie. 10 luty 2013
Uwaga Sybiracy !

W tym roku obchody zwizane z pierwsz masow deportacj Polakw na Wschd odbd si dnia 10 lutego /niedziela/ przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu /przed katedr/.
O godzinie 10 odprawiona bdzie msza wita w intencji zmarych na zesaniu, a o godzinie 11 zostan zoone kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem.

Wszystkich Sybirakw z rodzinami, oraz mieszkacw Koszalina serdecznie zapraszamy.
Spotkanie opatkowe 20 grudzie 2012
Ju pierwsza gwiazdka zabysa, ju biay obrus na stole, choinka barwami si mieni
rodzinka zebrana wok…

I wanie dzi w restauracji Zorza zebraa si – jak w swoim krtkim wystpieniu okreli ksidz biskup – koszaliska rodzina sybiracka, aby wsplnie przey rado ze spotkania przy wigilijnym stole.
Na rozpoczcie wszyscy w skupieniu wysuchali Hymnu Sybirakw.
Uroczysto otworzy prezes naszego koa A.Gonczarewicz. Powita zaproszonych goci: przedstawicieli wojewody, miasta, powiatu i wojska oraz Sybirakw z rodzinami, skadajc wszystkim yczenia witeczne i noworoczne.
Nastpnie go honorowy ks. bp. Edward Dajczak poprowadzi wspln modlitw zakoczon zapiewaniem najbardziej znanej koldy ,,Bg si rodzi”.
Nastpnie wszyscy poamali si opatkiem skadajc sobie wzajemnie yczenia.
A co byo potem, wida na zaczonych zdjciach w galerii.
Tekst i fofo S. i K. Krupiscy
Pogrzeb Tadeusza Przegaliskiego 22 listopad 2012
W Alei Zasuonych Cmentarza Komunalnego w Koszalinie poegnalimy Sybiraka i ostatniego mieszkajcego w Koszalinie uczestnika bitwy pod Monte Cassino – Tadeusza Przegaliskiego.
Uroczysto pogrzebowa odbya si z udziaem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Zmarego poegnali: rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Synowie i wnuk zoyli do grobu woreczek z ziemi przywiezion spod Monte Cassino.
Ze wzgldu na zasugi zmarego pogrzeb by szeroko komentowany w koszaliskich mediach.

Tekst i foto K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
wito Niepodlegoci. 11 listopad 2012r.
Dnia 11 listopada przy piknej sonecznej pogodzie pod pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego odbya si manifestacja patriotyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Udzia w niej wzili onierze, policjanci, politycy, poczty sztandarowe kombatantw, poczty z koszaliskich szk oraz licznie mieszkacy naszego miasta. Godnym podkrelenia jest fakt udziau w manifestacji ludzi modych, ktrzy caymi rodzinami uczestniczyli w obchodach.
Odwiedziny 28 padziernik 2012
Dnia 28 padziernika br., w dniu imienin Tadeusza, Sybiracy z Koa Miejskiego w Koszalinie odwiedzili Pana Tadeusza Przegaliskiego - jedynego yjcego w Koszalinie Sybiraka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Solenizantowi zoono yczenia, wrczono kwiaty oraz ksik Bartosza Kruszyskiego p.t.: ,,To, co po Tobie mam najdroszego, a co jest nasze. Biografia ppk. Zbigniewa Stanisawa Kiedacza (1911–1944)”. Ksika ta zainteresuje pana Tadeusza poniewa jej bohater - ppk Zbigniew Kiedacz by jego dowdc w bitwie pod Monte Cassino.
W czasie spotkania wzniesiono rwnie toast za zdrowie solenizanta.
Wigilia 2012 12 padziernik 2012
Wzorem ubiegych lat, w tym roku rwnie, organizujemy wsplne spotkanie opatkowe, na ktre serdecznie zapraszamy wszystkich czonkw naszego zwizku wraz z osobami towarzyszcymi.
Opaty naley dokona do 30 listopada w kwocie: Sybiracy 20 z, osoby towarzyszce 45z. w kady wtorek, w godzinach od 10 do 12 w ratuszu.
U w a g a S y b i r ac y ! 7 padziernik 2012
W Gosie Koszaliskim z dnia 6-7 padziernika br. ukaza si artyku pt: ,,Chcesz skorzysta z pomocy specjalisty?’ Tam moesz si dowiedzie o swoich uprawnieniach odnonie wizyt u lekarzy specjalistw.
Niej zamieszczam fragmenty artykuu dotyczce tych uprawnie. Celem dokadniejszego zapoznania si z tym problemem, lepiej przeczyta cay artyku.
P a m i t a naley o okazaniu podczas rejestracji dokumentu potwierdzajcego te uprawnienia.
wiatowy Dzie Sybiraka 17 wrzesie
Dnia 17 wrzenia przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbya si uroczysto zwizana z 73 rocznic napaci Zwizku Radzieckiego na Polsk.
Dzie ten jest szczeglnie wany dla nas - Sybirakw, poniewa od 2004 roku jest on rwnoczenie wiatowym Dniem Sybiraka. Dlatego w tym dniu zbieramy si my – Sybiracy z naszym pocztem sztandarowym i z innymi kombatantami we wsplnej manifestacji przeciw wszelkiej przemocy midzy narodami wiata.
W uroczystoci udzia wzili: wadze miasta, parlamentarzyci, duchowiestwo , wojsko, modzie szkolna, oraz mieszkacy naszego miasta.
wito Wojska Polskiego 15 sierpie 2012
Dnia 15 sierpnia na placu przed pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego, z okazji wita Wojska Polskiego odbya si manifestacja patriotyczna. Wzili w niej udzia parlamentarzyci, wadze miasta i powiatu , wojsko , kombatanci oraz mieszkacy Koszalina. Przy piknej sonecznej pogodzie uczestnicy wysuchali przemwie oficjeli, orkiestry wojskowej, obejrzeli parad wojskow. Na koniec zoone zostay wiece i wizanki kwiatw .
W uroczystoci jak zwykle uczestniczyli Sybiracy. Nasz, niezawodny poczet sztandarowy: Weronika, Janusz i Stefan, nalea do nielicznych. By moe wynikao to z pory wakacyjnej, ale take nie wykluczone , e udzia dla wielu ludzi w naszym wieku moze by ju bardzo uciliwy.
Tekst i foto K. Krupiski
Odwiedziny u Sybiraka 19 czerwca 2012
W siedemdziesit rocznic wyprowadzenia Armii generaa Andersa do Iranu - przedstawiciele koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw zoyli wizyt swojemu koledze, ostatniemu yjcemu w Koszalinie uczestnikowi Bitwy o Monte Cassino, porucznikowi WP w stanie spoczynku - panu Tadeuszowi Przegaliskiemu.
Tadeusz Przegaliski urodzi si 13 maja 1924 roku w niewielkiej miejscowoci Biereciszki w wojewdztwie nowogrdzkim w kilkuosobowej rodzinie. Jego ojciec - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, by technikiem, specjalist od budowy gorzelni.
W okresie nauki szkolnej, w sidmej klasie - Tadeusz przeszed programowe szkolenie sanitarne. Nie wiedzia wwczas, jak bardzo posiadane kwalifikacje przydadz mu si w praktyce.
W czerwcu 1941 roku, krtko przed wybuchem wojny z Niemcami - decyzj wadz radzieckich w ramach czwartej masowej deportacji - wraz z ca rodzin zostaje wywieziony do Kraju Atajskiego, w poblie granicy z Mongoli. Majc ukoczone 17 lat jest traktowany jako dorosy i skierowany do cikiej pracy fizycznej w sowchozie. Pocztkowo pracuje w warsztatach remontowych, nastpnie jako traktorzysta.
Na wie o utworzeniu w Zwizku Radzieckim polskiego wojska - w kwietniu 1942 roku pan Tadeusz wraz z czterema kolegami podejmuje ucieczk z sowchozu. Przedostaj si do jednego z orodkw stacjonowania polskiej armii w miejscowoci Jangi-Jul w Uzbekistanie.
Pocztkowo nie zostaje przyjty do polskiego wojska, wadze wojskowe uzasadniaj decyzj odmown jego modym wiekiem.
Pan Tadeusz nie poddaje si. Kolejny raz stawia si do komisji rekrutacyjnej, stajc przed tym samym sierantem, ktry odmwi wcielenia go do armii - podaje zawyon o dwa lata dat urodzenia: 1922 rok. Zapytany w jakiej formacji chciaby sub peni - owiadcza, e chce suy w kawalerii.
Armia Andersa wkrtce zostaje wyprowadzona na teren Iranu. Po kilku miesicach suby - ju w Iraku pan Tadeusz zostaje skierowany do nowo sformowanego 15 Puku Uanw Poznaskich. Kolejno stacjonuje w Palestynie, Libanie i Egipcie. W pocztku 1944 roku puk przerzucono do Woch.
13 maja 1944 roku, w dniu swych dwudziestych urodzin - uan Tadeusz Przegaliski rozpoczyna udzia w walkach o Monte Cassino. Wykazuje si tam niezwyk odwag. Jego czyn opisa Melchior Wakowicz w swojej ksice Bitwa o Monte Cassino.
Z wniosku dowdztwa puku: „Tadeusz Przegaliski, goniec motocyklowy - sanitariusz funkcyjny plutonu cznoci 15 Puku Uanw - na wzgrzu 912 wykaza si odwag i powiceniem, wynoszc pod bezporednim ostrzaem rannego koleg. Za ten czyn zostaje podany do odznaczenia Krzyem Walecznych po raz pierwszy.
Miejsce postoju, 21 maja 1944 r.”
Po zakoczeniu walk o klasztor - pan Tadeusz przeszed z 15 Pukiem cay szlak bojowy. Wiosn 1946 roku znalaz si w Anglii, blisko Londynu, wojn koczy w stopniu starszego uana. Po demobilizacji jaki czas pracuje fizycznie, przeprowadza si do Szkocji. Zastanawia si nad powrotem do kraju. Jego starszy stopniem kolega, ppk Biliski - do sceptycznie odnosi si do jego zamiaru:
„Bye ju na Sybirze, wiesz dobrze jak tam jest. Czy chcesz po powrocie do komunistycznej Polski drugi raz tam si znale?”
Pan Tadeusz chciaby jednak spotka si z rodzin, ktra z dalekiego Ataju wrcia do kraju. Dowiedzia si wwczas, e jego ojciec pozosta tam na zawsze, zmar po 8 miesicach pracy w bardzo trudnych warunkach.
Pan Tadeusz przyjecha do Polski 25 lutego 1948 roku. Uda si do miejscowoci agw, w wojewdztwie zielonogrskim. Wkrtce potem przeprowadzi si do rodziny w Sawnie, a nastpnie do Koszalina. Podejmuje prac w banku. Wskutek pobytu na Syberii oraz dziaa wojennych powanie zachorowa i przebywa na leczeniu w Szczecinie.
Nastpnie podj prac w PCK w Koszalinie, gdzie przepracowa 30 lat - a do przejcia na emerytur.
Jest czonkiem Zwizku Sybirakw w Koszalinie. Bierze czynny udzia w licznych uroczystociach kombatanckich. Przez wadze Zwizku Sybirakw zosta odznaczony Krzyem Zesacw Sybiru, Honorow Odznak Sybiraka oraz Orderem Mczestwa i Zwycistwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 roku za Walk o Polsk Woln i Sprawiedliw.
Pan Tadeusz zosta uhonorowany ponadto licznymi wojskowymi odznaczeniami polskimi oraz angielskimi. Poza wyej wymienionym Krzyem Walecznych - wrd nich jest Krzy Pamitkowy Monte Cassino, Gwiazda Italii, Gwiazda za Wojn 1939-1945, Medal Obrony i szereg innych. Zosta awansowany na stopie oficerski, obecnie jest porucznikiem WP w stanie spoczynku.
Dwie siostry Pana Tadeusza rwnie byy czonkiniami Zwizku Sybirakw - jedna siostra w Sawnie, druga w Koszalinie. Obie ju nie yj.
Pan Tadeusz Przegaliski jest obecnie ostatnim yjcym w Koszalinie uczestnikiem Bitwy o Monte Cassino. Blisko trzydziestu jego towarzyszy broni - uczestnikw tych historycznych walk z naszego miasta jest ju po drugiej stronie gr czasu. Nie spoczywaj w jednej kwaterze, lecz ich groby s rozsiane pord tysicy mogi na koszaliskim cmentarzu.
Obecnie pan Tadeusz zamieszkuje w niewielkim dwupokojowym koszaliskim mieszkaniu. Mimo ukoczenia ju 88 lat pami mu jednak wietnie dopisuje - dzieli si z kolegami-Sybirakami licznymi szczegami ze swego bogatego yciorysu.
Sybiracy przekazali panu Tadeuszowi dwa tomy wydanych wspomnie z nieludzkiej ziemi, opracowanych w koszaliskim Oddziale Zwizku. Wykonano te na pamitk spotkania kilka wsplnych fotografii.

Tekst-B. Wolf. Foto-K. Krupiski
Poegnania 5, 30 maj 2012
Miesic maj w tym roku okaza si dla nas, Sybirakw miesicem wyjtkowo smutnym. Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie poegnalimy bowiem trzech naszych kolegw.
- Dnia 5 maja Kazimierza Ostrowskiego ur. 1930r., pierwszego chorego pocztu sztandarowego.
- 30 maja Czesawa Szuszkiewicza ur. 1932r., czonka Prezydium Zarzdu Oddziau w Koszalinie.
- Tego samego dnia Jerzego Rokickiego ur. 1938r., czonka Prezydium Zarzdu Oddziau w Koszalinie.
W kadym pogrzebie uczestniczy nasz poczet sztandarowy oraz koleanki i koledzy Sybiracy. Nad grobami zmarych odegrano Hymn Sybirakw.
Tekst i foto K. Krupiski
Lekcja wychowania obywatelskiego Coroczne spotkania z modzie.
W tym roku spotkaem si z uczniami trzeciej klasy gimnazum Zespou Szk nr 11 przy ul. Jaboniowej w Koszalinie.
Podczas tego spotkania przedstawiem modziey losy Polakw na zesaniu ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci. Najbardziej uczniw interesoway moje osobiste przeycia.
K. Krupiski
Pami o Katyniu 16 kwiecien 2012
Dnia 16 kwietnia o godz. 14 na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie przed Pomnikiem „Martyrologii Narodu Polskiego” odbya si manifestacja patriotyczna dla uczczenia 72 rocznicy mordu na oficerach polskich w Katyniu. Wzili w niej udzia przedstawiciele wadz miasta i powiatu, organizacje kombatanckie, suby mundurowe oraz harcerze i modzie szkolna. W uroczystoci uczestniczy te bp Edward Dajczak, ktry odmwi modlitw za pomordowanych. Odby si rwnie apel polegych. Bya te salwa honorowa. Na zakoczenie uroczystoci uczestnicy zoyli pod pomnikiem wiece i wizanki kwiatw oraz zapalili znicze. Tekst i foto K. Krupiski /Pozostae zdjcia w galerii/
Wielkanoc 8 i 9 kwiecie
Z okazji wit Wielkiej Nocy yczymy z caego serca
by czas przynis ukojenie od codziennych trosk...
By radoci byy dni wszystkie a szczcie zawsze byo w zasigu rki... ot tak sign i je mie!
By czas si czasami zatrzyma w naszej pogoni bymy mogli dostrzec i zrozumie co w yciu najwaniejsze....
Manifestacja przy Pomniku Ofiar Bolszewizmu 10 luty 2012
Dnia 10 lutego 2012 r. o godz. 17.30 przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie, przy licznym udziale Sybirakw, odbya si coroczna manifestacja patriotyczna dla upamitnienia 72 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polakw w gb ZSRR . W uroczystoci wzili udzia przedstawiciele wadz miasta i powiatu, parlamentarzyci, kombatanci innych zwizkw oraz mieszkacy Koszalina. Obchody zostay uwietnione udziaem kompanii honorowej Wojska Polskiego. Bya te salwa honorowa i apel polegych. Po oficjalnych ceremoniach pod pomnikiem zoono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakoczenie uroczystoci chtni mogli uczestniczy we mszy w. odprawionej w intencji Ojczyzny w koszaliskiej katedrze.
Pozostae zdjcia w galerii.
Walne zebranie miejskiego koa 10 luty 2012
Przed manifestacj przy pomniku, w sali nr 300 Urzdu Miejskiego w Koszalinie odbyo si coroczne walne zebranie czonkw Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie. Omwiono na nim problemy nurtujce nasze rodowisko. W trakcie spotkania przewodniczca komisji rewizyjnej Waleria Krochmal odczytaa sprawozdanie finansowe za rok 2011, ktre zostao przyjte przez obecnych na zebraniu czonkw koa. Wanym punktem zebrania byo przyjcie w poczet honorowych czonkw Zwizku Sybirakw: Sabiny Krupiskiej - pracujcej przy aktualizacji strony internetowej, Bogusawa Wolfa - wspredaktora naszych sybirackich wydawnictw oraz Alfonsa Tomczaka .
Pozostae zdjcia w galerii.
Wana informacja!!! 27 styczen 2012
Prosimy wszystkich czonkw naszego koa o wzicie udziau w uroczystociach upamitniajcych 72 rocznic pierwszej masowej deportacji rodzin polskich z kresw wschodnich na Sybir.
Zachcamy do udziau rwnie Wasze rodziny oraz znajomych.
Obok zamieszczamy program obchodw.
- Zarzd Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
Nowy Rok 2012 1 stycze 2012
Wszystkim Sybirakom i Gociom odwiedzjcym nasz stron yczymy w nadchodzcym roku 2012: zdrowia, pomylnoci, spenienia marze oraz realizacji planw i zamierze.

Zarzd Odziau Zwizku Sybirakw w Koszalinie.
Wigilia u Sybirakw. 16 grudzie 2011 rok
Zgodnie z tradycj ubiegych lat, take w tym roku Miejskie Koo Zwizku Sybirakw w Koszalinie zorganizowao spotkanie opatkowe. Odbyo si ono 16 grudnia o godz. 15,30 w restauracji „ Zorza” w Koszalinie. Wzio w nim udzia 80 Sybirakw oraz zaproszeni gocie. Wrd przybyych goci byli przedstawiciele wadz wojewdztwa, miasta , powiatu oraz wojska. Gwnym gociem, a zarazem celebrantem uroczystoci by ksidz biskup Krzysztof Zadarko. W trakcie spotkania, ktre odbyo si w bardzo serdecznej atmosferze , tradycyjnie podzielono si opatkiem skadajc sobie nawzajem yczenia. Przygotowane potrawy wigilijne wszystkim bardzo smakoway a apetyt dopisywa. Wszyscy uczestnicy wytrwale piewali znane i lubiane koldy.
Pozostae zdjcia mona /a nawet trzeba/ obejrze w galerii.
Strona  First Previous 7 Next Last  z 9
Aktualności 121 do 140 z 163
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia