Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 6 Next Last  z 8
Aktualności 101 do 120 z 157
Sesja naukowa w II LO 8 listopad 2013
W tym roku wito Niepodlegoci byo obchodzone przez kilka dni. Ju w pitek, 8 listopada, na zaproszenie dyrekcji II LO, przedstawiciel naszego koa uczestniczy w sesji naukowej zorganizowanej przez uczniw tej szkoy na temat: „Polskie drogi do niepodlegoci”. Tematyka poszczeglnych referatw bya dobrana niezwykle trafnie i obejmowaa najistotniejsze problemy spoeczestwa polskiego, dcego rnymi drogami do niepodlegoci. Wystpienia uczniw i nauczycieli zyskay due uznanie wrd uczestnikw sesji.
Na koniec modzie szkoy udaa si pod pomnik marszaka Pisudskiego gdzie zoono kwiaty.
Spotkanie pokole 9 listopad 2013
W sobot 9 listopada delegacja koszaliskich Sybirakw wraz z przedstawicielami innych zwizkw kombatanckich pojechaa do Szczecina aby uczestniczy w ,,Spotkaniu pokole” organizowanego corocznie przez Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego i Dowdc 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Spotkanie odbyo si wedug podanego niej programu:
- okolicznociowe przemwienia
- wrczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego
- program artystyczny w wykonaniu aktorw Teatru Polskiego w Szczecinie
- poczstunek.
wito Niepodlegoci 11 listopad 2013
W poniedziaek 11 listopada odbya si manifestacja mieszkacw Koszalina, w ktrej udzia wzili kombatanci - w tym nasi Sybiracy z niezawodnym jak dotd pocztem sztandarowym.
Mimo padajcego deszczu pod pomnikiem marszaka Pisudskiego zgromadzio si wielu koszalinian z wadzami naszego miasta na czele. Stawili si te onierze oraz modzie szkolna.
Spotkanie opatkowe 6.11.2013
Zarzd Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie zaprasza swoich czonkw na doroczne spotkanie opatkowe, ktre odbdzie si 17-go grudnia 2013 roku o godz. 15:30 w restauracji ,,Zorza" w Koszalinie przy ul. Batyckiej 2.
Zgoszenia mona skada u p. Weroniki w kazdy wtorek w godzinach od 10 - 12 w Ratuszu.
Dzie Sybiraka 17.09.2013
Dzie Sybiraka, obchodzony 17 wrzenia, w rocznic napaci ZSRR na Polsk uczcilimy manifestacj pod pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. W uroczystoci uczestniczyli przedstawcie wadz miasta i powiatu, kombatanci, suby mundurowe, poczty sztandarowe szk oraz mieszkacy naszego grodu. Obchody uwietnia kompania honorowa, apel polegych oraz salwa honorowa. Na zakoczenie zoono wiece, wizanki kwiatw i zapalono znicze.
Pozostae zdjcia w galerii
Foto i tekst S i K Krupiscy
Wystawa 16.09.2013
W trakcie sesji naukowej mana byo oglda wystaw wydawnictw dotyczcych zesa na Syberi w dziejach narodu polskiego oraz plansze obrazujce dziaalno naszego koa.
Zdjcia kilku plansz zamieszczamy poniej.
Sesja naukowa - ,,Sybir i Syberia..." 16 wrzesie 2013
W przeddzie obchodw Dnia Sybiraka, 16 wrzenia, w sali dawnego Urzdu Wojewdzkiego odbya si sesja popularno-naukowa pt.” Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego” Zorganizowali j uczniowie nastpujcych koszaliskich szk: II LO im. W. Broniewskiego, Gimnazjum nr 3, Zesp Szkl nr 2 im. Stanisawa Lema, Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945, Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja, Gimnazjum nr 9 im Polskich Noblistw oraz Gimnazjum nr 11 im. Lotnikw Polskich. Piecz nad przygotowaniem i przebiegiem sesji trzyma dyrektor II LO Wiktor Kamieniarz. Uczniowie wymienionych szk starannie przygotowali i z wielk ekspresj wygosili swoje referaty. Otrzymywali za to wielkie brawa. Obecni Sybiracy, modzie oraz zaproszeni gocie byli bardzo zadowoleni, wzruszeni i wdziczni uczniom za przygotowanie sesji. Przed rozpoczciem konferencji zasueni Sybiracy oraz sympatycy Zwizku Sybirakw otrzymali odznaczenia za zasugi dla zwizku.
Foto i tekst S i K Krupiscy.
Pozostae zdjcia w galerii.
Dodatkowo mona obejrze zdjcia i film wykonane przez redaktora gazety internetowej KOSZALIN.PRO , otwierajc podane niej linki.
https://picasaweb.google.com/104264455652234730994/17WrzesniaRocznicaNapasciZwiazkuSowieckiegoPolske#
http://www.youtube.com/watch?v=y1dhxYxtUrg&feature=youtu.be
Obchody Dnia Sybirakw 17 wrzesie 2013
Zblia si wany dla nas Sybirakw dzie 17wrzesnia, ktry zosta uznany jako wiatowy Dzie Sybiraka. Jest uroczycie obchodzony od 10 lat w kraju i za granic.
W tym roku centralne uroczystoci odbd si w Szymbarku. Informacje na ten temat zamieszczamy na skanach poniej.
A jak bdzie obchodzony w Koszalinie, poinformujemy w najbliszym czasie.
Dzie Wojska Polskiego 15 sierpie 2013
Dnia 16 sierpnia br. o godzinie 10, przed pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego odbyy si uroczystoci z okazji wita Wojska Polskiego. Wzili w niej udzia parlamentarzyci, wadze wojewdztwa, miasta i powiatu, suby mundurowe, kombatanci i mieszkacy Koszalina. Podczas uroczystoci odbya si uroczysta odprawa wart, ktr przygotowali onierze Koszaliskiego Puku Przeciwlotniczego i Centrum Szkolenia Si Powietrznych . Zasueni onierze oraz kombatanci otrzymali odznaczenia wojskowe i kombatanckie. Wrd odznaczonych by Sybirak z naszego koa Stanisaw Krtki. Nastpnie uczestnicy zoyli pod pomnikiem wiece i kwiaty. Ostatnim punktem obchodw bya defilada wojskowa. Pomimo piknej pogody, uroczysto bya skromna. Nielicznie stawili si mieszkacy naszego miasta. Byy tylko cztery poczty sztandarowe kombatantw - w tym jak zwykle niezawodny poczet naszego Koa Miejskiego Sybirakw w skadzie: W. Pietrasiska, St. Kamiski i J. Jurkowski.
Foto i tekst K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
Rocznica bitwy pod Monta Cassino 18 maj 2013
W sobot, 18 maja o godzinie 12 odbya si uroczysto upamitniajca zwycistwo II Korpusu pod Monte Cassino. Obchody odbyy si pod pomnikiem gen. Wadysawa Andersa. Informuj, e ten pomnik jest pierwszym pomnikiem generaa w naszym kraju.
W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele wadz miasta i delegatury urzdu wojewdzkiego, kombatanci, oraz wojsko. Wrd uczestnikw nie zauwayem jednak miejscowych parlamentarzystw. By moe przed kolejnymi wyborami bd bardziej aktywni. Ta sama uwaga dotyczy rwnie wielu radnych. W manifestacji natomiast uczestniczyli mieszkacy naszego grodu z caymi rodzinami. Nie zabrako te, jak zwykle, Sybirakw. Zesp artystyczny odpiewa pie ,,Czerwone Maki", co uwietnio uroczysto.
Pogoda w tym dniu dopisaa, atmosfera bya uroczysta, podniosa i zarazem radosna.
Foto i tekst K. Krupiski. Wicej zdj umieciem w galerii.
Koszaliska majwka. 1,3,8 maj 2013
Miesic maj obfituje w uroczystoci, ktre obchodzimy kadego roku w naszym kraju. Niedawno mieszkacy Koszalina przy piknej sonecznej pogodzie wylegli na ulice aby uczci: 1 Maja, 3 Maja oraz Dzie Zwycistwa.
W dniu 1 maja o godzinie 11 ponad 100 osobowa grupa mieszkacw naszego miasta uczestniczya w manifestacji zorganizowanej przez dziaaczy lewicowych przed miejskim ratuszem.
Natomiast 3 maja, na placu przed pomnikiem marszaka J. Pisudskiego, odbya si uroczysto upamitniajca uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Dzie zwycistwa uczcilimy 8 maja o godzinie 17 rwnie pod pomnikiem Marszalka. Ze smutkiem musz przyzna, e w tym roku na tej uroczystoci frekwencja nie dopisaa. Gdyby nie wojsko i kilka pocztw sztandarowych ze szk, plac wyglda by bardzo aonie.
Uwaam, e spoeczestwo polskie nie nauczyo si jeszcze radowa ze zwycistw . Dobrze by byo aby nasze przyzwyczajenia, wzorem innych narodw, ulegy w tym zakresie zmianie.
We wszystkich tych uroczystociach uczestniczyli Sybiracy. Podczas uroczystoci 3 maja i 8 maja wystpili z pocztem sztandarowym.
Zdjcia z poszczeglnych wit zamieszczam w aktualnociach, a pozostae - znacznie wicej - w galerii. K. Krupiski.
Spotkania z modzie Luty-maj 2013
W biecym roku, w ramach wsppracy z modzie Miejskiego Koa Sybirakw w Koszalinie , odbyy si spotkania w nastpujcych szkoach:
- 21 lutego w Gimnazjum nr 3, 15 marca
- 15 marca, 19 marca oraz 26 kwietnia w Zespole Szk Zawodowych nr 1,
- 7 maja w Gimnazjum nr 5.

Na tych spotkaniach przedstawiem modziey losy Polakw deportowanych w gb Zwizku Radzieckiego w czasie II wojny wiatowej. Musz przyzna, e uczniowie z zaciekawieniem suchali moich informacji. Zadawane byy pytania, ktre dotyczyy w gwniej mierze moich osobistych przey. Zachcaem te modzie do opisania pobytu swoich przodkw /prababcie i pradziadkowie/z pobytu na zesaniu
Pamitkowe zdjcia z tych spotka zamieszczam w zakadkach aktualnoci i w galerii.
Kazimierz Krupiski
W 73 rocznice zbrodni katyskiej 9 kwiecie 2013r.
Dnia 9 kwietnia, we wtorek, o godzinie 17,30 odbyy si obchody upamitniajce 73 rocznic zbrodni katyskiej. Najpierw w pobliu cmentarza komunalnego mona byo obejrze inscenizacj pt. „Marsz Cieni”, przygotowana przez Batyckie Stowarzyszenie Mionikw Historii ,,Perun”, przedstawiajc polskich oficerw przywiezionych na miejsce strace. Nastpnie o godz. 18 na cmentarzu pod pomnikiem „Martyrologii Narodu Polskiego” odbya si uroczysto z udziaem licznie przybyych mieszkacw Koszalina, wadz miasta, kombatantw, wojska, oraz co jest godne podkrelenia pocztw sztandarowych modziey szkolnej. W obchodach tych jak zwykle uczestniczy rwnie poczet sztandarowy Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie w staym skadzie: chory Stefan Kamiski oraz Weronika Pietrasiska i Janusz Jurkowski.
Tekst i foto K. Krupiski
Pozostae zdjcia w galerii
ZAWIADOMIENIE 3 marzec
SYBIRACZKO! SYBIRAKU!

Kliknij obok i przeczytaj uwanie!
73 rocznica 1 deportacji. 10 luty 2013
Dnia 10 lutego br. zebrali si Sybiracy z Koszalina aby uczci 73 rocznic pierwszej masowej deportacji Polakw w gb ZSRR. Zoyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Uroczysto t zaszczyci sw obecnoci Prezydent Koszalina Piotr Jedliski. Wczeniej wszyscy uczestniczyli we mszy w. odprawionej w katedrze w intencji zmarych i yjcych Sybirakw.
Na zakoczenie mi niespodziank sprawi nam ks. proboszcz, zapraszajc obecnych na uroczystoci Sybirakw na plebani, gdzie czeka na nich poczstunek : kawa oraz smaczne ciasta domowego wypieku.
Foto i tekst K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
Zaproszenie. 10 luty 2013
Uwaga Sybiracy !

W tym roku obchody zwizane z pierwsz masow deportacj Polakw na Wschd odbd si dnia 10 lutego /niedziela/ przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu /przed katedr/.
O godzinie 10 odprawiona bdzie msza wita w intencji zmarych na zesaniu, a o godzinie 11 zostan zoone kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem.

Wszystkich Sybirakw z rodzinami, oraz mieszkacw Koszalina serdecznie zapraszamy.
Spotkanie opatkowe 20 grudzie 2012
Ju pierwsza gwiazdka zabysa, ju biay obrus na stole, choinka barwami si mieni
rodzinka zebrana wok…

I wanie dzi w restauracji Zorza zebraa si – jak w swoim krtkim wystpieniu okreli ksidz biskup – koszaliska rodzina sybiracka, aby wsplnie przey rado ze spotkania przy wigilijnym stole.
Na rozpoczcie wszyscy w skupieniu wysuchali Hymnu Sybirakw.
Uroczysto otworzy prezes naszego koa A.Gonczarewicz. Powita zaproszonych goci: przedstawicieli wojewody, miasta, powiatu i wojska oraz Sybirakw z rodzinami, skadajc wszystkim yczenia witeczne i noworoczne.
Nastpnie go honorowy ks. bp. Edward Dajczak poprowadzi wspln modlitw zakoczon zapiewaniem najbardziej znanej koldy ,,Bg si rodzi”.
Nastpnie wszyscy poamali si opatkiem skadajc sobie wzajemnie yczenia.
A co byo potem, wida na zaczonych zdjciach w galerii.
Tekst i fofo S. i K. Krupiscy
Pogrzeb Tadeusza Przegaliskiego 22 listopad 2012
W Alei Zasuonych Cmentarza Komunalnego w Koszalinie poegnalimy Sybiraka i ostatniego mieszkajcego w Koszalinie uczestnika bitwy pod Monte Cassino – Tadeusza Przegaliskiego.
Uroczysto pogrzebowa odbya si z udziaem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Zmarego poegnali: rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Synowie i wnuk zoyli do grobu woreczek z ziemi przywiezion spod Monte Cassino.
Ze wzgldu na zasugi zmarego pogrzeb by szeroko komentowany w koszaliskich mediach.

Tekst i foto K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
wito Niepodlegoci. 11 listopad 2012r.
Dnia 11 listopada przy piknej sonecznej pogodzie pod pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego odbya si manifestacja patriotyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Udzia w niej wzili onierze, policjanci, politycy, poczty sztandarowe kombatantw, poczty z koszaliskich szk oraz licznie mieszkacy naszego miasta. Godnym podkrelenia jest fakt udziau w manifestacji ludzi modych, ktrzy caymi rodzinami uczestniczyli w obchodach.
Odwiedziny 28 padziernik 2012
Dnia 28 padziernika br., w dniu imienin Tadeusza, Sybiracy z Koa Miejskiego w Koszalinie odwiedzili Pana Tadeusza Przegaliskiego - jedynego yjcego w Koszalinie Sybiraka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Solenizantowi zoono yczenia, wrczono kwiaty oraz ksik Bartosza Kruszyskiego p.t.: ,,To, co po Tobie mam najdroszego, a co jest nasze. Biografia ppk. Zbigniewa Stanisawa Kiedacza (1911–1944)”. Ksika ta zainteresuje pana Tadeusza poniewa jej bohater - ppk Zbigniew Kiedacz by jego dowdc w bitwie pod Monte Cassino.
W czasie spotkania wzniesiono rwnie toast za zdrowie solenizanta.
Strona  First Previous 6 Next Last  z 8
Aktualności 101 do 120 z 157
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia