Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 6 Next Last  z 8
Aktualności 101 do 120 z 150
Obchody Dnia Sybirakw 17 wrzesie 2013
Zblia si wany dla nas Sybirakw dzie 17wrzesnia, ktry zosta uznany jako wiatowy Dzie Sybiraka. Jest uroczycie obchodzony od 10 lat w kraju i za granic.
W tym roku centralne uroczystoci odbd si w Szymbarku. Informacje na ten temat zamieszczamy na skanach poniej.
A jak bdzie obchodzony w Koszalinie, poinformujemy w najbliszym czasie.
Dzie Wojska Polskiego 15 sierpie 2013
Dnia 16 sierpnia br. o godzinie 10, przed pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego odbyy si uroczystoci z okazji wita Wojska Polskiego. Wzili w niej udzia parlamentarzyci, wadze wojewdztwa, miasta i powiatu, suby mundurowe, kombatanci i mieszkacy Koszalina. Podczas uroczystoci odbya si uroczysta odprawa wart, ktr przygotowali onierze Koszaliskiego Puku Przeciwlotniczego i Centrum Szkolenia Si Powietrznych . Zasueni onierze oraz kombatanci otrzymali odznaczenia wojskowe i kombatanckie. Wrd odznaczonych by Sybirak z naszego koa Stanisaw Krtki. Nastpnie uczestnicy zoyli pod pomnikiem wiece i kwiaty. Ostatnim punktem obchodw bya defilada wojskowa. Pomimo piknej pogody, uroczysto bya skromna. Nielicznie stawili si mieszkacy naszego miasta. Byy tylko cztery poczty sztandarowe kombatantw - w tym jak zwykle niezawodny poczet naszego Koa Miejskiego Sybirakw w skadzie: W. Pietrasiska, St. Kamiski i J. Jurkowski.
Foto i tekst K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
Rocznica bitwy pod Monta Cassino 18 maj 2013
W sobot, 18 maja o godzinie 12 odbya si uroczysto upamitniajca zwycistwo II Korpusu pod Monte Cassino. Obchody odbyy si pod pomnikiem gen. Wadysawa Andersa. Informuj, e ten pomnik jest pierwszym pomnikiem generaa w naszym kraju.
W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele wadz miasta i delegatury urzdu wojewdzkiego, kombatanci, oraz wojsko. Wrd uczestnikw nie zauwayem jednak miejscowych parlamentarzystw. By moe przed kolejnymi wyborami bd bardziej aktywni. Ta sama uwaga dotyczy rwnie wielu radnych. W manifestacji natomiast uczestniczyli mieszkacy naszego grodu z caymi rodzinami. Nie zabrako te, jak zwykle, Sybirakw. Zesp artystyczny odpiewa pie ,,Czerwone Maki", co uwietnio uroczysto.
Pogoda w tym dniu dopisaa, atmosfera bya uroczysta, podniosa i zarazem radosna.
Foto i tekst K. Krupiski. Wicej zdj umieciem w galerii.
Koszaliska majwka. 1,3,8 maj 2013
Miesic maj obfituje w uroczystoci, ktre obchodzimy kadego roku w naszym kraju. Niedawno mieszkacy Koszalina przy piknej sonecznej pogodzie wylegli na ulice aby uczci: 1 Maja, 3 Maja oraz Dzie Zwycistwa.
W dniu 1 maja o godzinie 11 ponad 100 osobowa grupa mieszkacw naszego miasta uczestniczya w manifestacji zorganizowanej przez dziaaczy lewicowych przed miejskim ratuszem.
Natomiast 3 maja, na placu przed pomnikiem marszaka J. Pisudskiego, odbya si uroczysto upamitniajca uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Dzie zwycistwa uczcilimy 8 maja o godzinie 17 rwnie pod pomnikiem Marszalka. Ze smutkiem musz przyzna, e w tym roku na tej uroczystoci frekwencja nie dopisaa. Gdyby nie wojsko i kilka pocztw sztandarowych ze szk, plac wyglda by bardzo aonie.
Uwaam, e spoeczestwo polskie nie nauczyo si jeszcze radowa ze zwycistw . Dobrze by byo aby nasze przyzwyczajenia, wzorem innych narodw, ulegy w tym zakresie zmianie.
We wszystkich tych uroczystociach uczestniczyli Sybiracy. Podczas uroczystoci 3 maja i 8 maja wystpili z pocztem sztandarowym.
Zdjcia z poszczeglnych wit zamieszczam w aktualnociach, a pozostae - znacznie wicej - w galerii. K. Krupiski.
Spotkania z modzie Luty-maj 2013
W biecym roku, w ramach wsppracy z modzie Miejskiego Koa Sybirakw w Koszalinie , odbyy si spotkania w nastpujcych szkoach:
- 21 lutego w Gimnazjum nr 3, 15 marca
- 15 marca, 19 marca oraz 26 kwietnia w Zespole Szk Zawodowych nr 1,
- 7 maja w Gimnazjum nr 5.

Na tych spotkaniach przedstawiem modziey losy Polakw deportowanych w gb Zwizku Radzieckiego w czasie II wojny wiatowej. Musz przyzna, e uczniowie z zaciekawieniem suchali moich informacji. Zadawane byy pytania, ktre dotyczyy w gwniej mierze moich osobistych przey. Zachcaem te modzie do opisania pobytu swoich przodkw /prababcie i pradziadkowie/z pobytu na zesaniu
Pamitkowe zdjcia z tych spotka zamieszczam w zakadkach aktualnoci i w galerii.
Kazimierz Krupiski
W 73 rocznice zbrodni katyskiej 9 kwiecie 2013r.
Dnia 9 kwietnia, we wtorek, o godzinie 17,30 odbyy si obchody upamitniajce 73 rocznic zbrodni katyskiej. Najpierw w pobliu cmentarza komunalnego mona byo obejrze inscenizacj pt. „Marsz Cieni”, przygotowana przez Batyckie Stowarzyszenie Mionikw Historii ,,Perun”, przedstawiajc polskich oficerw przywiezionych na miejsce strace. Nastpnie o godz. 18 na cmentarzu pod pomnikiem „Martyrologii Narodu Polskiego” odbya si uroczysto z udziaem licznie przybyych mieszkacw Koszalina, wadz miasta, kombatantw, wojska, oraz co jest godne podkrelenia pocztw sztandarowych modziey szkolnej. W obchodach tych jak zwykle uczestniczy rwnie poczet sztandarowy Miejskiego Koa Zwizku Sybirakw w Koszalinie w staym skadzie: chory Stefan Kamiski oraz Weronika Pietrasiska i Janusz Jurkowski.
Tekst i foto K. Krupiski
Pozostae zdjcia w galerii
ZAWIADOMIENIE 3 marzec
SYBIRACZKO! SYBIRAKU!

Kliknij obok i przeczytaj uwanie!
73 rocznica 1 deportacji. 10 luty 2013
Dnia 10 lutego br. zebrali si Sybiracy z Koszalina aby uczci 73 rocznic pierwszej masowej deportacji Polakw w gb ZSRR. Zoyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu. Uroczysto t zaszczyci sw obecnoci Prezydent Koszalina Piotr Jedliski. Wczeniej wszyscy uczestniczyli we mszy w. odprawionej w katedrze w intencji zmarych i yjcych Sybirakw.
Na zakoczenie mi niespodziank sprawi nam ks. proboszcz, zapraszajc obecnych na uroczystoci Sybirakw na plebani, gdzie czeka na nich poczstunek : kawa oraz smaczne ciasta domowego wypieku.
Foto i tekst K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
Zaproszenie. 10 luty 2013
Uwaga Sybiracy !

W tym roku obchody zwizane z pierwsz masow deportacj Polakw na Wschd odbd si dnia 10 lutego /niedziela/ przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu /przed katedr/.
O godzinie 10 odprawiona bdzie msza wita w intencji zmarych na zesaniu, a o godzinie 11 zostan zoone kwiaty i zapalone znicze przed pomnikiem.

Wszystkich Sybirakw z rodzinami, oraz mieszkacw Koszalina serdecznie zapraszamy.
Spotkanie opatkowe 20 grudzie 2012
Ju pierwsza gwiazdka zabysa, ju biay obrus na stole, choinka barwami si mieni
rodzinka zebrana wok…

I wanie dzi w restauracji Zorza zebraa si – jak w swoim krtkim wystpieniu okreli ksidz biskup – koszaliska rodzina sybiracka, aby wsplnie przey rado ze spotkania przy wigilijnym stole.
Na rozpoczcie wszyscy w skupieniu wysuchali Hymnu Sybirakw.
Uroczysto otworzy prezes naszego koa A.Gonczarewicz. Powita zaproszonych goci: przedstawicieli wojewody, miasta, powiatu i wojska oraz Sybirakw z rodzinami, skadajc wszystkim yczenia witeczne i noworoczne.
Nastpnie go honorowy ks. bp. Edward Dajczak poprowadzi wspln modlitw zakoczon zapiewaniem najbardziej znanej koldy ,,Bg si rodzi”.
Nastpnie wszyscy poamali si opatkiem skadajc sobie wzajemnie yczenia.
A co byo potem, wida na zaczonych zdjciach w galerii.
Tekst i fofo S. i K. Krupiscy
Pogrzeb Tadeusza Przegaliskiego 22 listopad 2012
W Alei Zasuonych Cmentarza Komunalnego w Koszalinie poegnalimy Sybiraka i ostatniego mieszkajcego w Koszalinie uczestnika bitwy pod Monte Cassino – Tadeusza Przegaliskiego.
Uroczysto pogrzebowa odbya si z udziaem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Zmarego poegnali: rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Synowie i wnuk zoyli do grobu woreczek z ziemi przywiezion spod Monte Cassino.
Ze wzgldu na zasugi zmarego pogrzeb by szeroko komentowany w koszaliskich mediach.

Tekst i foto K. Krupiski. Pozostae zdjcia w galerii.
wito Niepodlegoci. 11 listopad 2012r.
Dnia 11 listopada przy piknej sonecznej pogodzie pod pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego odbya si manifestacja patriotyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Udzia w niej wzili onierze, policjanci, politycy, poczty sztandarowe kombatantw, poczty z koszaliskich szk oraz licznie mieszkacy naszego miasta. Godnym podkrelenia jest fakt udziau w manifestacji ludzi modych, ktrzy caymi rodzinami uczestniczyli w obchodach.
Odwiedziny 28 padziernik 2012
Dnia 28 padziernika br., w dniu imienin Tadeusza, Sybiracy z Koa Miejskiego w Koszalinie odwiedzili Pana Tadeusza Przegaliskiego - jedynego yjcego w Koszalinie Sybiraka, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Solenizantowi zoono yczenia, wrczono kwiaty oraz ksik Bartosza Kruszyskiego p.t.: ,,To, co po Tobie mam najdroszego, a co jest nasze. Biografia ppk. Zbigniewa Stanisawa Kiedacza (1911–1944)”. Ksika ta zainteresuje pana Tadeusza poniewa jej bohater - ppk Zbigniew Kiedacz by jego dowdc w bitwie pod Monte Cassino.
W czasie spotkania wzniesiono rwnie toast za zdrowie solenizanta.
Wigilia 2012 12 padziernik 2012
Wzorem ubiegych lat, w tym roku rwnie, organizujemy wsplne spotkanie opatkowe, na ktre serdecznie zapraszamy wszystkich czonkw naszego zwizku wraz z osobami towarzyszcymi.
Opaty naley dokona do 30 listopada w kwocie: Sybiracy 20 z, osoby towarzyszce 45z. w kady wtorek, w godzinach od 10 do 12 w ratuszu.
U w a g a S y b i r ac y ! 7 padziernik 2012
W Gosie Koszaliskim z dnia 6-7 padziernika br. ukaza si artyku pt: ,,Chcesz skorzysta z pomocy specjalisty?’ Tam moesz si dowiedzie o swoich uprawnieniach odnonie wizyt u lekarzy specjalistw.
Niej zamieszczam fragmenty artykuu dotyczce tych uprawnie. Celem dokadniejszego zapoznania si z tym problemem, lepiej przeczyta cay artyku.
P a m i t a naley o okazaniu podczas rejestracji dokumentu potwierdzajcego te uprawnienia.
wiatowy Dzie Sybiraka 17 wrzesie
Dnia 17 wrzenia przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu odbya si uroczysto zwizana z 73 rocznic napaci Zwizku Radzieckiego na Polsk.
Dzie ten jest szczeglnie wany dla nas - Sybirakw, poniewa od 2004 roku jest on rwnoczenie wiatowym Dniem Sybiraka. Dlatego w tym dniu zbieramy si my – Sybiracy z naszym pocztem sztandarowym i z innymi kombatantami we wsplnej manifestacji przeciw wszelkiej przemocy midzy narodami wiata.
W uroczystoci udzia wzili: wadze miasta, parlamentarzyci, duchowiestwo , wojsko, modzie szkolna, oraz mieszkacy naszego miasta.
wito Wojska Polskiego 15 sierpie 2012
Dnia 15 sierpnia na placu przed pomnikiem marszaka Jzefa Pisudskiego, z okazji wita Wojska Polskiego odbya si manifestacja patriotyczna. Wzili w niej udzia parlamentarzyci, wadze miasta i powiatu , wojsko , kombatanci oraz mieszkacy Koszalina. Przy piknej sonecznej pogodzie uczestnicy wysuchali przemwie oficjeli, orkiestry wojskowej, obejrzeli parad wojskow. Na koniec zoone zostay wiece i wizanki kwiatw .
W uroczystoci jak zwykle uczestniczyli Sybiracy. Nasz, niezawodny poczet sztandarowy: Weronika, Janusz i Stefan, nalea do nielicznych. By moe wynikao to z pory wakacyjnej, ale take nie wykluczone , e udzia dla wielu ludzi w naszym wieku moze by ju bardzo uciliwy.
Tekst i foto K. Krupiski
Odwiedziny u Sybiraka 19 czerwca 2012
W siedemdziesit rocznic wyprowadzenia Armii generaa Andersa do Iranu - przedstawiciele koszaliskiego Oddziau Zwizku Sybirakw zoyli wizyt swojemu koledze, ostatniemu yjcemu w Koszalinie uczestnikowi Bitwy o Monte Cassino, porucznikowi WP w stanie spoczynku - panu Tadeuszowi Przegaliskiemu.
Tadeusz Przegaliski urodzi si 13 maja 1924 roku w niewielkiej miejscowoci Biereciszki w wojewdztwie nowogrdzkim w kilkuosobowej rodzinie. Jego ojciec - uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, by technikiem, specjalist od budowy gorzelni.
W okresie nauki szkolnej, w sidmej klasie - Tadeusz przeszed programowe szkolenie sanitarne. Nie wiedzia wwczas, jak bardzo posiadane kwalifikacje przydadz mu si w praktyce.
W czerwcu 1941 roku, krtko przed wybuchem wojny z Niemcami - decyzj wadz radzieckich w ramach czwartej masowej deportacji - wraz z ca rodzin zostaje wywieziony do Kraju Atajskiego, w poblie granicy z Mongoli. Majc ukoczone 17 lat jest traktowany jako dorosy i skierowany do cikiej pracy fizycznej w sowchozie. Pocztkowo pracuje w warsztatach remontowych, nastpnie jako traktorzysta.
Na wie o utworzeniu w Zwizku Radzieckim polskiego wojska - w kwietniu 1942 roku pan Tadeusz wraz z czterema kolegami podejmuje ucieczk z sowchozu. Przedostaj si do jednego z orodkw stacjonowania polskiej armii w miejscowoci Jangi-Jul w Uzbekistanie.
Pocztkowo nie zostaje przyjty do polskiego wojska, wadze wojskowe uzasadniaj decyzj odmown jego modym wiekiem.
Pan Tadeusz nie poddaje si. Kolejny raz stawia si do komisji rekrutacyjnej, stajc przed tym samym sierantem, ktry odmwi wcielenia go do armii - podaje zawyon o dwa lata dat urodzenia: 1922 rok. Zapytany w jakiej formacji chciaby sub peni - owiadcza, e chce suy w kawalerii.
Armia Andersa wkrtce zostaje wyprowadzona na teren Iranu. Po kilku miesicach suby - ju w Iraku pan Tadeusz zostaje skierowany do nowo sformowanego 15 Puku Uanw Poznaskich. Kolejno stacjonuje w Palestynie, Libanie i Egipcie. W pocztku 1944 roku puk przerzucono do Woch.
13 maja 1944 roku, w dniu swych dwudziestych urodzin - uan Tadeusz Przegaliski rozpoczyna udzia w walkach o Monte Cassino. Wykazuje si tam niezwyk odwag. Jego czyn opisa Melchior Wakowicz w swojej ksice Bitwa o Monte Cassino.
Z wniosku dowdztwa puku: „Tadeusz Przegaliski, goniec motocyklowy - sanitariusz funkcyjny plutonu cznoci 15 Puku Uanw - na wzgrzu 912 wykaza si odwag i powiceniem, wynoszc pod bezporednim ostrzaem rannego koleg. Za ten czyn zostaje podany do odznaczenia Krzyem Walecznych po raz pierwszy.
Miejsce postoju, 21 maja 1944 r.”
Po zakoczeniu walk o klasztor - pan Tadeusz przeszed z 15 Pukiem cay szlak bojowy. Wiosn 1946 roku znalaz si w Anglii, blisko Londynu, wojn koczy w stopniu starszego uana. Po demobilizacji jaki czas pracuje fizycznie, przeprowadza si do Szkocji. Zastanawia si nad powrotem do kraju. Jego starszy stopniem kolega, ppk Biliski - do sceptycznie odnosi si do jego zamiaru:
„Bye ju na Sybirze, wiesz dobrze jak tam jest. Czy chcesz po powrocie do komunistycznej Polski drugi raz tam si znale?”
Pan Tadeusz chciaby jednak spotka si z rodzin, ktra z dalekiego Ataju wrcia do kraju. Dowiedzia si wwczas, e jego ojciec pozosta tam na zawsze, zmar po 8 miesicach pracy w bardzo trudnych warunkach.
Pan Tadeusz przyjecha do Polski 25 lutego 1948 roku. Uda si do miejscowoci agw, w wojewdztwie zielonogrskim. Wkrtce potem przeprowadzi si do rodziny w Sawnie, a nastpnie do Koszalina. Podejmuje prac w banku. Wskutek pobytu na Syberii oraz dziaa wojennych powanie zachorowa i przebywa na leczeniu w Szczecinie.
Nastpnie podj prac w PCK w Koszalinie, gdzie przepracowa 30 lat - a do przejcia na emerytur.
Jest czonkiem Zwizku Sybirakw w Koszalinie. Bierze czynny udzia w licznych uroczystociach kombatanckich. Przez wadze Zwizku Sybirakw zosta odznaczony Krzyem Zesacw Sybiru, Honorow Odznak Sybiraka oraz Orderem Mczestwa i Zwycistwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 roku za Walk o Polsk Woln i Sprawiedliw.
Pan Tadeusz zosta uhonorowany ponadto licznymi wojskowymi odznaczeniami polskimi oraz angielskimi. Poza wyej wymienionym Krzyem Walecznych - wrd nich jest Krzy Pamitkowy Monte Cassino, Gwiazda Italii, Gwiazda za Wojn 1939-1945, Medal Obrony i szereg innych. Zosta awansowany na stopie oficerski, obecnie jest porucznikiem WP w stanie spoczynku.
Dwie siostry Pana Tadeusza rwnie byy czonkiniami Zwizku Sybirakw - jedna siostra w Sawnie, druga w Koszalinie. Obie ju nie yj.
Pan Tadeusz Przegaliski jest obecnie ostatnim yjcym w Koszalinie uczestnikiem Bitwy o Monte Cassino. Blisko trzydziestu jego towarzyszy broni - uczestnikw tych historycznych walk z naszego miasta jest ju po drugiej stronie gr czasu. Nie spoczywaj w jednej kwaterze, lecz ich groby s rozsiane pord tysicy mogi na koszaliskim cmentarzu.
Obecnie pan Tadeusz zamieszkuje w niewielkim dwupokojowym koszaliskim mieszkaniu. Mimo ukoczenia ju 88 lat pami mu jednak wietnie dopisuje - dzieli si z kolegami-Sybirakami licznymi szczegami ze swego bogatego yciorysu.
Sybiracy przekazali panu Tadeuszowi dwa tomy wydanych wspomnie z nieludzkiej ziemi, opracowanych w koszaliskim Oddziale Zwizku. Wykonano te na pamitk spotkania kilka wsplnych fotografii.

Tekst-B. Wolf. Foto-K. Krupiski
Poegnania 5, 30 maj 2012
Miesic maj w tym roku okaza si dla nas, Sybirakw miesicem wyjtkowo smutnym. Na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie poegnalimy bowiem trzech naszych kolegw.
- Dnia 5 maja Kazimierza Ostrowskiego ur. 1930r., pierwszego chorego pocztu sztandarowego.
- 30 maja Czesawa Szuszkiewicza ur. 1932r., czonka Prezydium Zarzdu Oddziau w Koszalinie.
- Tego samego dnia Jerzego Rokickiego ur. 1938r., czonka Prezydium Zarzdu Oddziau w Koszalinie.
W kadym pogrzebie uczestniczy nasz poczet sztandarowy oraz koleanki i koledzy Sybiracy. Nad grobami zmarych odegrano Hymn Sybirakw.
Tekst i foto K. Krupiski
Lekcja wychowania obywatelskiego Coroczne spotkania z modzie.
W tym roku spotkaem si z uczniami trzeciej klasy gimnazum Zespou Szk nr 11 przy ul. Jaboniowej w Koszalinie.
Podczas tego spotkania przedstawiem modziey losy Polakw na zesaniu ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci. Najbardziej uczniw interesoway moje osobiste przeycia.
K. Krupiski
Strona  First Previous 6 Next Last  z 8
Aktualności 101 do 120 z 150
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia