Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 1 Next Last  z 8
Aktualności 1 do 20 z 150
Odznaczenia 26 września 2018
Dnia 26 września br. w koszalińskiej delegaturze urzędu wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Na tę uroczystość przybył do Koszalina wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, który wręczył krzyże i medale. Wśród odznaczonych byli też nasi Sybiracy. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała wiceprezes koła miejskiego Weronika Pietrusińska, srebrny - prezes oddziału Anatol Gonczarewicz, a medal Pro Patria otrzymała wiceprezes oddziału Halina Kozieł.
W imieniu odznaczonych podziękował Anatol Gonczarewicz.
Foto i tekst K.Krupiński
Obchody Dnia Sybiraka 17 wrzesień 2018
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich 17 września w Międzynarodowym Dniu Sybiraka odbyło się zebranie członków Miejskiego Koła Związku Sybiraków. Zebranie zaszczycili swą obecnością: prezydent miasta Piotr Jedliński z wiceprezydentem Przemysławem Krzyżanowskim. Po otwarciu zebrania przez prezesa koła Anatola Gonczarewicza głos zabrał prezydent. Następnie korzystając z obecności tak znamienitych gości odbyła się krótka dyskusja. Między innymi i ja zwróciłem się do włodarzy miasta z propozycją, aby w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w szkołach koszalińskich zorganizować konkurs pt. „Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego „ , ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego stulecia. Nasi mili goście zapewnili, że nic nie stoi na przeszkodzie aby taka impreza się odbędzie. Ze względu na liczne obowiązki goście opuścili nasze zebranie, my natomiast omawialiśmy nasze sprawy związkowe. Poruszono problem składek, wieczerzy wigilijnej i obchodów 30 rocznicy utworzenia Związku Sybiraków na Pomorzu Środkowym. Po zebraniu odbyła się manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu, z udziałem władz miasta, parlamentarzystów, służb mundurowych, duchowieństwa, oraz coraz mniej licznej grupy kombatantów. Szkoda, że był tylko jeden szkolny poczet sztandarowy, w poprzednich latach bywało ich więcej. W manifestacji uczestniczyli także mieszkańcy naszego miasta , w tym przypadkowi przechodnie. Uczestniczył nasz poczet sztandarowy w stałym, niezawodnym składzie: Stefan Kamiński i Tadeusz Arnold. Po uroczystości pod pomnikiem o godz. 18 w katedrze odprawiono mszę święta w intencji Sybiraków.
S. i K.Krupińscy
Krajowy Zjazd Sybiraków 27 - 30 2018
W dniach 27-30 czerwca 2018r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Rembertowie odbył się VIII Krajowy Zjazd Związku Sybiraków. Zjazd uczcił 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz 90 rocznicę utworzenia Związku Sybiraków. Z naszego oddziału w zjeździe uczestniczyła reprezentacja w następującym składzie: Jerzy Lewicki-członek zarządu głównego z Kołobrzegu , Anatol Gonczarewicz - prezes oddziału, Halina Kozieł-wiceprezes, Weronika Pietrasińska –skarbik, Stanisław Styczyński –prezes koła z Białogardu.
W zjeździe uczestniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, przedstawiciele: ZUS-u, władz województwa mazowieckiego oraz wojska. Obrady otworzył Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Podczas zjazdu najbardziej zasłużonym Sybirakom zostały wręczone odznaczenia. Wzmiankowano też o materialnym zadośćuczynieniu Sybirakom za poniesione krzywdy.
Podczas obrad dyskutowano nad kierunkami prac Związku na następną kadencję. Toczyła się również dyskusja na tematy bieżące nurtujące Sybiraków.
W ostatnim dniu zjazdu dokonano wyboru nowych władz. Wybrano 21 – osobowy Zarząd Główny , a prezesem ponownie został Kordian Borejko. Miło donieść , że do Zarządu Głównego została wybrana nasza koleżanka Halina Kozieł wiceprezes Zarządu Oddziału.
Spotkanie w Szkole w Biesiekierzu 28 maj 2018
Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w Biesiekierzu, w dniu 28 maja uczestniczyłem jako przedstawiciel Związku Sybiraków w spotkaniu z uczniami tej placówki. Przedstawiłem młodzieży losy polskich zesłańców podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem trudnych przeżyć dzieci polskich.
Uczniowie wysłuchali moich relacji w skupieniu i z zainteresowaniem. Na zakończenie zadawano pytania, na które starałem się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.
Spotkanie z przedszkolakami w Biesiekierzu. 13 kwiecień 2018
13 kwietnia 2018 r odbyłem spotkanie z dziećmi w Gminnym Przedszkolu w Biesiekierzu. Poniżej cytuję opis tego wydarzenia zamieszczony na stronie internetowej placówki.
,, Dzieci przyjęły niezwykłego gościa, był nim Pan Kazimierz Krupiński wiceprezes Związku Sybiraków w Koszalinie, wieloletni nauczyciel historii, który swoją otwartą postawą pozyskał uwagę najmłodszych przedstawicieli naszego przedszkola.
Pan Kazimierz opowiedział dzieciom w bardzo przystępny sposób historię swojego trudnego dzieciństwa, kiedy jako mały chłopiec musiał uporać się z trudami życia w okresie wojny i podczas zesłania jego rodziny na Sybir. Dzieci wysłuchały historii z wielkim przejęciem, wykazały się dużym zrozumieniem tematu wojny.
W spotkaniu uczestniczył również Pan Andrzej Leśniewicz Wójt gminy Biesiekierz, który jako pasjonat historii wspólnie z dziećmi wysłuchał historii Pana Kazimierza Krupińskiego.
Dziękując Panu Kazimierzowi Krupińskiemu za przybycie, uczcił słowami pamięć poległych w czasie wojny oraz pamięć ofiar zbrodni Katyńskiej, którym poświęcony jest dzień 13 kwietnia.
Po wysłuchaniu naszych gości, dzieci podziękowały Panu Kazimierzowi Krupińskiemu wierszem i pisemnym aktem za wspólne odkrywanie kart historii naszego kraju.
Wszyscy razem wyruszyliśmy również na Cmentarz Komunalny w Biesiekierzu, gdzie pod tablicą upamiętniającą życie i śmierć wszystkich bohaterów polskiej historii, złożyliśmy przygotowane przez dzieci kwiaty”.
Zebranie Zarządu Oddziału 20 maj 2018
Dnia 17 maja 2018 roku o godz. 10,00 w Sali 160 w gmachu Delegatury ZUWw przy ul. Andersa w Koszalinie odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich kół naszego oddziału. Na zebraniu tym omówiono realizację założeń poprzedniej kadencji oraz założenia na lata 2018-2020. Na wstępie ukonstytuował się skład prezydium oddziału. Podczas zebrania omówiono przygotowania do obchodów Dnia Sybiraka we wrzesień br. Dyskutowano też na temat udziału naszej delegacji na VIII Krajowy Zjazd Związku Sybiraków 27-28-29 czerwca 2018. Ważnym punktem obrad była dyskusja na temat przygotowań do obchodów 30-lecia powstania Związku Sybiraków naszego oddziału luty-marzec 2019. Ponadto, omówione zostały sprawy bieżące .
Ze względu na osoby przyjezdne, zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem.
Tekst i foto K. Krupiński.
,,Dni Historii w Dwójce" 9 maj 2018
Odbyłem kolejne spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 2. z okazji organizowanych co roku tzw. "Dni historii w Dwójce".
Poniżej cytuję opis tego spotkania ze szkolnej strony internetowej.
,,Gościem 9 maja 2018 r. w Gimnazjum nr 2 w Koszalinie był pan Kazimierz Krupiński, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie, wieloletni przyjaciel naszej szkoły.
Spotkania z panem Kazimierzem to podróż sentymentalna do lat dzieciństwa naszego gościa, czasu trudów, głodu, rozstań z najbliższymi i przygód małego chłopca. Historia Jego życia wzrusza, zaskakuje ale przede wszystkim skłania do myślenia nad tym w jakim świecie my żyjemy.
Wizyta Pana Kazimierza jest dla naszych uczniów spotkaniem z „żywą historią” , z człowiekiem, który w pełni zapału przytacza anegdoty z lat młodości. W ten sposób propaguje On wiedzę o Syberii, losach Polaków na wygnaniu i tragicznej historii dzieci zesłańców".
K. Krupiński
Polska Majówka 3 maj 2018
We czwartek obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli na Plac Zwycięstwa, gdzie podobnie jak w poprzednich latach w Koszalinie manifestacja odbyła się na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dokonano zmiany warty na posterunku honorowym, podniesiono na maszt flagę państwową. Następnie przedstawiciele władz wygłosili przemówienia. Potem pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystości wzięła też udział delegacja naszego Koła. Wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu Oddziału – Anatol Gonczarewicz w towarzystwie Weroniki Pietrasińskiej i Leokadii Ciesielskiej. W poczcie sztandarowym stanęli: Tadeusz Arnold i Stefan Kamiński.
Po uroczystościach na Placu – odbyła się defilada jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji z koszalińskiego garnizonu.
Tekst i foto – B. Wolf
Stulecie urodzin naszej Sybiraczki 13 marzec 2017 r.
W dniu 13 marca 2018 roku odbyła się, zapowiedziana kilka dni wcześniej w Głosie Koszalińskim, podniosła uroczystość 100-lecia urodzin naszej Sybiraczki – Pani Józefy Nowickiej.
W uroczystości wzięli udział : prezydent Koszalina Piotr Jedliński, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego, przedstawicielka ZUS-u. oraz koszalińskie media.
Nie mogło w niej zabraknąć delegacji naszego Koła Sybiraków.
A oto nasze życzenia dla Pani Józefy:

Szanowna Jubilatko - Sybiraczko!
Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu. Dane było Pani przeżyć okrągły wiek naszej historii. Historii trudnej i zawiłej, ale też, mamy nadzieję, w większej mierze radosnej. Pani bogate doświadczenia mogą być kopalnią wiedzy i swoistą skarbnicą wydarzeń, które znamy dziś z kart historii. Jest Pani świadkiem i uczestnikiem historii ciemiężonej wojną Polski, ale także ma Pani udział w jej odbudowie.
Dziś, w imieniu wszystkich członków Koszalińskiego Koła
Związku Sybiraków życzymy, aby każdy kolejny dzień był źródłem szczęścia i upływał w zdrowiu i spokoju.
K. Krupiński
Zebranie wyborcze Oddziału 16 luty 2018 r.
Po upływie czteroletniej kadencji nadszedł czas na wybór Zarządu Oddziału na nową kadencję. W dniu 16 lutego br. zebrali się w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Alfreda Lampego delegaci wszystkich terenowych kół. Gościem był dyrektor delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Paweł Michalak.
Obrady toczyły się wg ustalonego wcześniej porządku. Przedstawiono sprawozdania z czteroletniej działalności ustępującego zarządu. Oceniono jego wykonanie i wyznaczono działania na przyszłość. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych władz: Prezydium Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Krajowy Zjazd Związku Sybiraków.
Na zakończenie uczestnicy zebrania spotkali się na wspólnym poczęstunku.
Cykl spotkań z młodzieżą. 12 i 13 luty 2018r
W cyklu spotkań z młodzieżą, w dniach 12 i 13 lutego zostałem zaproszony na lekcje historii do Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Tematy lekcji dotyczyły losów Polaków zesłanych w głąb ZSRR w czasie II wojny światowej.
Opis spotkania, który cytuję poniżej, można znaleźć na stronie internetowej szkoły, pod adresem:
http://www.ekonom.koszalin.pl/ct-menu-item-1/z-zycia-szkoly/74-deportacja-kresow-wschodnich
,, W lutym obchodziliśmy 78. rocznicę pierwszej zorganizowanej deportacji ludności polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. Efektem zsyłek Polaków na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940-1941 było wysiedlenie około jednego miliona Polaków z ich rodzinnych domów.
Jednym z naocznych świadków tych wydarzeń jest pan Kazimierz Krupiński, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Na zaproszenie nauczycieli historii naszej szkoły odbyło się kilka spotkań z uczniami klas pierwszych, którzy wysłuchali opowieści o tamtych wydarzeniach widzianych wtedy oczami mniejszego i większego już dziecka. Podzielenie się swoimi doświadczeniami życiowymi z młodym pokoleniem jest jednym z najbardziej ciekawych i trwałych doświadczeń w nauczaniu i rozumieniu historii swojego państwa i narodu”.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 9 luty 2018r.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 9 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszalińskiego koła. Przed zebraniem Sybiracy uczestniczyli we mszy św. oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu z okazji 78 rocznicy pierwszej deportacji. W tym roku, w porównaniu z poprzednimi laty, uroczystość pod pomnikiem była mniej okazała. Nie było kompanii reprezentacyjnej, orkiestry wojskowej ani apelu poległych. Zostały złożone wiązanki kwiatów z udziałem prezydenta Piotra Jedlińskiego i Sybiraków.
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10,30 wysłuchaniem naszego hymnu. Obrady toczyły się według porządku podanego wcześniej w notatce z 19 stycznia 2018 r. na naszej stronie internetowej. Po sprawozdaniach: prezesa Gonczarewicza, finansowym skarbnika Weroniki Pietrasińskiej oraz przewodniczącej komisji rewizyjnej Krystyny Strauchmann odbyła się dyskusja.
Zgodnie z wolą uczestników zebrania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy /foto3/. Prezesem koła został ponownie Anatol Gonczarewicz. Wybrano też komisję rewizyjną /foto4/. Dokonano również wyboru delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału, które odbędzie się 16 lutego br.
Odwiedziny 25 styczeń 2018r.
Delegacja naszego Koła Związku Sybiraków złożyła wizytę koledze – Sybirakowi - Januszowi Jurkowskiemu. Janusz (rocznik 1931) zamieszkiwał przed wojną na wschodnich Kresach w województwie tarnopolskim. W 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony przez władze radzieckie do Kazachstanu, skąd wrócił dopiero po sześciu latach. Przez wiele lat był aktywnym działaczem naszego Koła. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach patriotycznych i związkowych jako członek naszego pocztu sztandarowego. Niestety, choroba uniemożliwiła mu dalszą aktywność w działalności na rzecz związku. Musi przebywać w domu i dlatego z radością wita odwiedzających go przyjaciół. Tak też było w naszym przypadku. Obiecaliśmy koledze, że jeszcze nieraz go odwiedzimy.
Zebranie 19 styczeń 2018r.
UWAGA! Członkowie Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie!
Zarząd Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie serdecznie zaprasza członków naszego koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 9 lutego 2018 roku, o godzinie 10.15, w sali konferencyjnej nr 300 Urzędu Miejskiego w Ratuszu.
Obok zamieszczamy proponowany porządek obrad.
Przed zebraniem, o godzinie 9, z okazji 78 rocznicy pierwszej masowej deportacji na Syberię, zostanie odprawiona msza św. w Katedrze pw. NP NMP.
Ostatnie pożegnanie 11 styczeń 2018
Dnia 5 stycznia br. zmarł nasz kolega Prezes Koła Związku Sybiraków z Połczyna-Zdroju. Zarząd Oddziału w Koszalinie składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
Spotkanie koszalińskich kombatantów 22 grudzien 2018
Dnia 22 grudnia br. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich z naszego grodu. Organizatorem tego spotkania był Dyrektor Delegatury Paweł Michalak. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili: wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Wśród kombatantów była również liczna reprezentacja Sybiraków naszego koła. Spotkanie to uświetnił występ znanego w Koszalinie chóru Frontowe Drogi pod batutą Franciszka Huruka. W jego wykonaniu wysłuchaliśmy kilku kolęd. Następnie odbyła się ceremonia dzielenia się opłatkiem i składanie życzeń na Nowy Rok. Głównym celebrantem tej części uroczystości był ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Był też przygotowany poczęstunek ze smacznymi wigilijnymi potrawami.
Zapraszam do galerii.
Odznaczenie 22grudzień 2017
Przed uroczystością opłatkową wicewojewoda Marek Subocz pośmiertnie odznaczył Krzyżem Zesłańca Sybiru Władysława Goduńskiego. Odznaczenie odebrała jego córka Teresa Kwirant.
Spotkanie opłatkowe. 14 grudzień 2017.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, na kilka dni przed wigilią, członkowie naszego koła spotkali się na uroczystości opłatkowej. W restauracji Zorza wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi zasiedli wszyscy przy pięknie nakrytym wigilijnym stole.
Naszą uroczystość swa obecnością zaszczycili: Główny celebrant - ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk,
dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Michalak, Prezydent Koszalina - Piotr Jedliński, przedstawiciele garnizonu Wojska Polskiego oraz przewodniczący Rady Kombatantów – Antoni Burzyński.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie, prezes Anatol Gonczarewicz powitał wszystkich uczestników, a ksiądz biskup odprawił ceremoniał wigilijny.
Podniosłym punktem tej uroczystości było dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń świąteczno-noworocznych, po których uczestnicy ochoczo przystąpili do konsumowania przygotowanych potraw wigilijnych. Nie obyło się tez beż wspólnego kolędowania.
Zapraszam do galerii.
Spotkanie w szkole 30 listopad 2017
Do naszego biura przyszło zaproszenie na kolejne spotkanie z młodzieżą. Zorganizowała je współpracująca z nami nauczycielka historii p. Marta Jagiełowicz.
Bardzo chętnie wziąłem w nim udział, ponieważ poprzednie spotkania przyniosły mi wiele satysfakcji. Tym razem młodzież również była bardzo zainteresowana tą tematyką, a szczególnie moimi osobistymi przeżyciami z tamtych czasów. Uczniowie domagali się nawet następnej lekcji, ponieważ nie zdążyli zadać wszystkich pytań.
K. Krupiński
Zebranie zarządu odziału. 23 listopad 2017
Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowanie tegorocznej działalności. Wobec tego zebrał się zarząd naszego oddziału na naradzie w dniu 23 listopada. Obrady toczyły się według następującego porządku:
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2017 roku.
3. Informacja na temat sprawozdań rocznych.
4. Ustalenie terminów zebrań w poszczególnych kołach oraz wybór delegatów na VIII Zgromadzenie.
5. Informacja o pomocy finansowej dla kombatantów.
6. Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.
7. Sprawy różne.
8. Propozycje zadań do realizacji w przyszłym roku.
Strona  First Previous 1 Next Last  z 8
Aktualności 1 do 20 z 150
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia