Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.1

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.2

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.3

Wręczenie Krzyży Zesłańców Sybiru cz.4

Oddali hołd Sybirakom
Materiał TKK MAX

Otwarcie ulicy Sybiraków w Koszalinie
Strona  First Previous 1 Next Last  z 9
Aktualności 1 do 20 z 163
Smutna wiadomość ze Świdwina 10 sierpień 2019
Z głębokim żalem zawiadamiamy , że 7 sierpnia br.zmarł Seweryn Goszczyński – Wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Świdwinie.
Urodził się 28 maja 1936 roku w Huliszczach woj.Nowogródzkie. Zesłany na Syberię wraz z rodziną 10 lutego 1940 roku do Obwodu Jarosławskiego. Do Polski powrócił w marcu 1946 roku.
Był aktywnym członkiem Związku Sybiraków. Od 20 lat pozostawał w składzie pocztu sztandarowego naszego Koła. Brał udział w organizacji pielgrzymek sybirackich.Za swoją działalność organizacyjną został odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.
Odszedł zaangażowany i ofiarny Członek Rodziny Sybirackiej .
Tekst: Wł. Mikitiuk
Odwiedziny 18 czerwiec
Dnia 18 maja br. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie Anatol Gonczarewicz wraz z wiceprezesem Kazimierzem Krupińskim złożyli koleżeńską wizytę Sybirakowi - Janowi Bandurze zamieszkałemu w Złocieńcu. Nasz kolega jest wielce zasłużonym Sybirakiem. W pierwszych latach transformacji ustrojowej w Polsce założył Koło Sybiraków w Złocieńcu i nieprzerwanie przez kilka kadencji był jego prezesem. Obecnie, mimo podeszłego wieku i pogarszającego się stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnie tej funkcji, w dalszym ciągu pomaga w pracy koła. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy kawie i ciastku w towarzystwie jego żony – emerytowanej nauczycielki i działaczki Sybiraków ze Złocieńca. Goście wręczyli koledze upominek i wiązankę kwiatów.
Oto krótki biogram Janka:
Urodził się 15 września 1927roku w miejscowości Michalcze, powiat Horodenka, województwo tarnopolskie. Przed wojną ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Simkowicach. Zachowało się świadectwo ukończenia tej szkoły świadczące o tym, że był bardzo dobrym uczniem. Na dowód tego publikujemy je poniżej.
10 lutego 1940 roku został deportowany wraz z rodziną do Kazachstanu w rejon Pawłodaru, gdzie do 1946 r. pracował w budownictwie. Do kraju powrócił 5 maja 1946. Od grudnia do dnia dzisiejszego wraz żoną emerytowaną nauczycielką mieszka w Złocieńcu. Pracował w Spółdzielni Samopomoc Chłopska w charakterze ekonomisty aż do przejścia na emeryturę. Jest szczęśliwy mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem . Obecnie należy do bardzo nielicznego grona Sybiraków 90 + .
Pożegnanie Sybiraczki 20 kwiecień 2019
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia br. zmarła Halina Karaś z d. Ziółkowska - wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Białogardzie. Halina urodziła się 23 marca 1940 w Waliszkach woj. nowogródzkie. W czasie II deportacji, 13 kwietnia 1940 roku została wywieziona do Kazachstanu. Do kraju powróciła w 1946r.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Malborku, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie jako nauczycielka fizyki. Była aktywną działaczką naszego Związku.
CZEŚĆ JEJ PAMIECI!
Spotkanie z autorem książki 3 kwiecień 2019
Dnia 3 kwietnia br. w sali edukacyjnej czytelni koszalińskiej biblioteki publicznej przy placu Polonii 1 odbyło się spotkanie z Piotrem Słomskim autorem książki „ Do zobaczenia kasztanku”. W pozycji tej autor opisał losy kilkunastu Polaków obecnie mieszkających na terenie Pomorza Zachodniego, deportowanych z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. W spotkaniu tym Koszalińskie Koło Związku Sybiraków reprezentowali: Prezes związku Anatol Gonczarewicz, wiceprezes Kazimierz Krupiński praz członek zarządu Bogusław Wolf. W trakcie spotkania Kazimierz Krupiński wręczył Piotrowi Słomskiemu dwie pozycje ze wspomnieniami Sybiraków naszego koła. Podczas prezentacji frekwencja była skromna - uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób.
Rocznica l deportacji 10 luty 2019
W tym roku obchodziliśmy 79 rocznicę pierwszej masowej deportacji ludności cywilnej z kresów II Rzeczypospolitej, która odbyła się 10 lutego 1940 roku. W odróżnieniu od lat poprzednich nie była tak uroczysta.
O godz. 9,00 odbyła się msza święta w katedrze, a po jej zakończeniu Sybiracy w towarzystwie wiceprezydenta Przemysława Krzyżanowskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapali znicze przed Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu.
Po uroczystości odbyło się zebranie Sybiraków w sali Urzędu Miejskiego. Prezes Zarządu Oddziału Anatol Gonczarewicz przedstawił informację o pracy Koła w 2018 roku oraz założenia na rok 2019. Omówiono też przedsięwzięcia Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Z zaciekawieniem i wielkimi nadziejami wysłuchano też informacji na temat zadośćuczynienia dla Sybiraków wg skierowanego do Sejmu przez Prezydenta RP projektu ustawy.
Pożegnanie Sybiraczki 26 styczeń 2019
W sobotę 26 stycznia na koszalińskim Cmentarzu pożegnaliśmy naszą Koleżankę – Walerię Krochmal
Waleria Elżbieta Krochmal urodziła się w 1938 roku w Kijowie w rodzinie podoficera zawodowego. Po kilku miesiącach wraz z rodziną przeprowadziła się do Lwowa. W ramach pierwszej masowej deportacji 10 lutego 1940 rodzina została wywieziona do Kraju Krasnojarskiego, a w 1941 roku przeniesiona do obwodu czkałowskiego na Uralu.
Na początku 1946 roku Pani Waleria z rodziną przyjechała do Koszalina. Tu ukończyła szkołę średnią i do przejścia na emeryturę w 1990 roku pracowała jako księgowa.
Aktywnie działała w koszalińskim Oddziale Związku Sybiraków. Od 1991 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Koła Związku, następnie do 2014 roku - przewodniczącej Komisji Rewizyjnej koszalińskiego Oddziału naszego Związku.
Blisko 20 lat śpiewała w koszalińskim Chórze „Frontowe Drogi”.
W ostatnich latach w związku z ciężką chorobą przeprowadziła się z Koszalina do swojego syna, który zamieszkiwał w Elblągu. Prosiła jednak, by pochować Ją w Koszalinie.
W ostatniej drodze Walerii Krochmal towarzyszyło liczne grono mieszkańców. Była obecna grupa członków naszego Związku z pocztem sztandarowym. Pożegnali też Ją członkowie Chóru „Frontowe Drogi”.
Foto i tekst: B.Wolf
Doroczne spotkanie opłatkowe. 14 grudzień 2018r.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w tym roku również odbyło się w restauracji ,, Zorza” spotkanie opłatkowe koła Sybiraków w Koszalinie. Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, dyrektor delegatury wojewódzkiej w Koszalinie Paweł Michalak, przedstawiciel wojska, prezes kombatantów oraz Sybiracy. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie ks. biskup wygłosił krótką homilię, po czym wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Było też, jak zwyczaj nakazuje, wspólne kolędowanie. Końcowym akcentem była wieczerza wigilijna. Podczas spotkania opłatkowego atmosfera była bardzo przyjemna a potrawy wigilijne bardzo smaczne.
Spotkanie kombatantów z władzami województwa 13 grudzień 2018
Dnia 13 grudnia br. w Delegaturze Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz województwa oraz przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich Koszalina. Urząd Wojewódzki był reprezentowany przez wicewojewodę Marka Subocza, oraz Pawła Michalaka - dyrektora miejscowego urzędu. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy zgodnie z tradycją śpiewali kolędy. Na zakończenie był smaczny poczęstunek.
Ostatnie pożegnanie Sybiraka. 24 listopad 2018
24 listopada na koszalińskim Cmentarzu odprowadziliśmy na wieczną wartę Kolegę Janusza Jurkowskiego
Jeszcze w styczniu odwiedziliśmy Go w mieszkaniu, jeszcze wówczas dzielił się z nami swoimi wspomnieniami...

Janusz Jurkowski (rocznik 1931) zamieszkiwał przed wojną na wschodnich Kresach w województwie tarnopolskim. W 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony przez władze radzieckie do Kazachstanu, do ówczesnego obwodu semipałatyńskiego - skąd wrócił dopiero po sześciu latach.
Był aktywnym działaczem naszego Koła - przez długie lata niezmiennie pełnił funkcję członka naszego pocztu sztandarowego.
Za swoją pracę społeczną dla Związku został kilkakrotnie odznaczony.

W dniu pogrzebu Panu Januszowi w ostatniej drodze towarzyszyła liczna grupa koszalińskich Sybiraków z pocztem sztandarowym
W imieniu naszego Oddziału Związku Sybiraków Zmarłego pożegnał Prezes Zarządu – Anatol Gonczarewicz
Przy dźwiękach Hymnu Sybiraków trumna z ciałem Janusza Jurkowskiego została złożona do grobu
Mogiłę pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów
Tekst i foto: B. Wolf
Uroczystości w szkołach Listopad 2018
Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzi się bardzo uroczyście w placówkach oświatowo- wychowawczych w całym kraju. Organizowane są uroczyste apele, akademie, sesje popularno-naukowe, inscenizacje, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz spotkania z ludźmi , którzy byli świadkami szczególnych wydarzeń w tym czasie. Dyrekcja i młodzież Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie oraz Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie zaprosiła na takie spotkania przedstawiciela Związku Sybiraków Kazimierza Krupińskiego.
Notatki z tych spotkań zamieszczam poniżej.
Szkoła nr 17 7 i 20 listopad
Tak w Szkole nr 17 opisano moje spotkania z uczniami dwóch klas.
7 listopad 2018

Wśród wielu wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości znalazły się również spotkania z ludźmi, którzy opowiadali o sprawach i postaciach minionego stulecia.

7 listopada odwiedził naszą szkołę pan Kazimierz Krupiński ze Stowarzyszenia Sybiraków w Koszalinie. Pan Kazimierz jest świadkiem historii. Jako dziecko razem ze swoją rodziną został deportowany z terenów polskich, zajętych przez Związek Sowiecki w 1939 roku, najpierw w rejon Archangielska a potem do Kazachstanu. Nasz gość opowiadał o strasznych warunkach w jakich przyszło żyć Polakom na "nieludzkiej ziemi", o ciężkiej pracy, braku żywności i chorobach dziesiątkujących rodaków. Jedyną nadzieją był powrót do dalekiej ojczyzny, co nie wszystkim było dane. Musimy pamiętać o tych, którzy tam zostali na zawsze, a jedyną ich "winą" było to, że byli i chcieli zostać Polakami. Dawno nie widziałem takiego zainteresowania i uwagi z jaką trzydzieścioro naszych uczniów słuchało słów naszego gościa. Dzięki panu Kazimierzowi zapamiętają jak cennymi wartościami są ojczyzna i niepodległość oraz jak tragiczne mogą być skutki ich utraty.
20 listopad 2018
20 listopada klasa VI d spotkała się z Panem Kazimierzem Krupińskim, który jako małe dziecko został wraz z rodziną zesłany na Syberię. Pan Kazimierz opowiedział nam o trudnych czasach, walce o przetrwanie w ciężkich warunkach, tragicznym losie jego rodziny i wielu innych Polaków oraz tęsknocie za powrotem do kraju. Dziękujemy za tą lekcję.
Sarbinowo 9 listopad 2018
Dnia 9 listopada br. na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie uczestniczyłem z ramienia Związku Sybiraków w uroczystości związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta manifestacja patriotyczna, była jednym z etapów obchodów gminnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele miejscowych władz, wojsko, duchowieństwo, społeczeństwo gminy. Główną rolę odegrała jednak młodzież tutejszej szkoły. Na początku o godz. 17,30, wszyscy z zapalonymi pochodniami przeszli ze szkoły do miejscowego kościoła, gdzie odśpiewano pieśń Boże coś Polskę. Po powrocie do szkoły odbyła się zasadnicza część uroczystości. Młodzież przy akompaniamencie własnej orkiestry zaśpiewała Hymn , a w dalszej kolejności kilka pieśni żołnierskich. Była też inscenizacja ilustrująca najważniejsze wydarzenia w stuleciu niepodległej Polski. Godnym podkreślenia, a nawet naśladowania i rozpropagowania była strona organizacyjna uroczystości, którą bardzo sprawnie, od początku do końca prowadził uczeń tej szkoły. Podczas tej uroczystości był też krótki epizod w moim wykonaniu. Starałem się przedstawić miłość Ojczyzny i tęsknotę za krajem dzieci polskich będących w czasie II wojny światowej na zesłaniu. Kończąc, dziękuję Pani Dyrektor Monice Rosowskiej-Kroeb, Maciejowi Adamowiczowi oraz wszystkim nauczycielom za zaproszenie. Swoje wrażenia z pobytu w tej szkole przedstawię Sybirakom na najbliższym spotkaniu.
Z szacunkiem Sybirak Kazimierz Krupiński.
Spotkanie Pokoleń 8 grudzień 2018
W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się spotkanie kombatantów naszego regionu z przedstawicielami władz województwa. Spotkanie przebiegało pod hasłem: Spotkanie Pokoleń. Uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy oraz zespół wokalny. Uczestnicy wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych. Godnym podkreślenia, był liczny udział harcerzy. Marszałek Olgierd Gleblewicz udekorował za zasługi wielu kombatantów. Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymała przedstawicielka naszego koła Pani Sabina Krupińska. Na zakończenie zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek. Podczas podróży powrotnej w autokarze panowała wesoła atmosfera. Kombatanci śpiewali piosenki żołnierskie.
Odznaczenia 26 września 2018
Dnia 26 września br. w koszalińskiej delegaturze urzędu wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Na tę uroczystość przybył do Koszalina wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, który wręczył krzyże i medale. Wśród odznaczonych byli też nasi Sybiracy. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała wiceprezes koła miejskiego Weronika Pietrusińska, srebrny - prezes oddziału Anatol Gonczarewicz, a medal Pro Patria otrzymała wiceprezes oddziału Halina Kozieł.
W imieniu odznaczonych podziękował Anatol Gonczarewicz.
Foto i tekst K.Krupiński
Obchody Dnia Sybiraka 17 wrzesień 2018
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich 17 września w Międzynarodowym Dniu Sybiraka odbyło się zebranie członków Miejskiego Koła Związku Sybiraków. Zebranie zaszczycili swą obecnością: prezydent miasta Piotr Jedliński z wiceprezydentem Przemysławem Krzyżanowskim. Po otwarciu zebrania przez prezesa koła Anatola Gonczarewicza głos zabrał prezydent. Następnie korzystając z obecności tak znamienitych gości odbyła się krótka dyskusja. Między innymi i ja zwróciłem się do włodarzy miasta z propozycją, aby w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości w szkołach koszalińskich zorganizować konkurs pt. „Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego „ , ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego stulecia. Nasi mili goście zapewnili, że nic nie stoi na przeszkodzie aby taka impreza się odbędzie. Ze względu na liczne obowiązki goście opuścili nasze zebranie, my natomiast omawialiśmy nasze sprawy związkowe. Poruszono problem składek, wieczerzy wigilijnej i obchodów 30 rocznicy utworzenia Związku Sybiraków na Pomorzu Środkowym. Po zebraniu odbyła się manifestacja patriotyczna pod Pomnikiem Ofiar Bolszewizmu, z udziałem władz miasta, parlamentarzystów, służb mundurowych, duchowieństwa, oraz coraz mniej licznej grupy kombatantów. Szkoda, że był tylko jeden szkolny poczet sztandarowy, w poprzednich latach bywało ich więcej. W manifestacji uczestniczyli także mieszkańcy naszego miasta , w tym przypadkowi przechodnie. Uczestniczył nasz poczet sztandarowy w stałym, niezawodnym składzie: Stefan Kamiński i Tadeusz Arnold. Po uroczystości pod pomnikiem o godz. 18 w katedrze odprawiono mszę święta w intencji Sybiraków.
S. i K.Krupińscy
Krajowy Zjazd Sybiraków 27 - 30 2018
W dniach 27-30 czerwca 2018r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – Rembertowie odbył się VIII Krajowy Zjazd Związku Sybiraków. Zjazd uczcił 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz 90 rocznicę utworzenia Związku Sybiraków. Z naszego oddziału w zjeździe uczestniczyła reprezentacja w następującym składzie: Jerzy Lewicki-członek zarządu głównego z Kołobrzegu , Anatol Gonczarewicz - prezes oddziału, Halina Kozieł-wiceprezes, Weronika Pietrasińska –skarbik, Stanisław Styczyński –prezes koła z Białogardu.
W zjeździe uczestniczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, przedstawiciele: ZUS-u, władz województwa mazowieckiego oraz wojska. Obrady otworzył Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Podczas zjazdu najbardziej zasłużonym Sybirakom zostały wręczone odznaczenia. Wzmiankowano też o materialnym zadośćuczynieniu Sybirakom za poniesione krzywdy.
Podczas obrad dyskutowano nad kierunkami prac Związku na następną kadencję. Toczyła się również dyskusja na tematy bieżące nurtujące Sybiraków.
W ostatnim dniu zjazdu dokonano wyboru nowych władz. Wybrano 21 – osobowy Zarząd Główny , a prezesem ponownie został Kordian Borejko. Miło donieść , że do Zarządu Głównego została wybrana nasza koleżanka Halina Kozieł wiceprezes Zarządu Oddziału.
Spotkanie w Szkole w Biesiekierzu 28 maj 2018
Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w Biesiekierzu, w dniu 28 maja uczestniczyłem jako przedstawiciel Związku Sybiraków w spotkaniu z uczniami tej placówki. Przedstawiłem młodzieży losy polskich zesłańców podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem trudnych przeżyć dzieci polskich.
Uczniowie wysłuchali moich relacji w skupieniu i z zainteresowaniem. Na zakończenie zadawano pytania, na które starałem się udzielić wyczerpujących odpowiedzi.
Spotkanie z przedszkolakami w Biesiekierzu. 13 kwiecień 2018
13 kwietnia 2018 r odbyłem spotkanie z dziećmi w Gminnym Przedszkolu w Biesiekierzu. Poniżej cytuję opis tego wydarzenia zamieszczony na stronie internetowej placówki.
,, Dzieci przyjęły niezwykłego gościa, był nim Pan Kazimierz Krupiński wiceprezes Związku Sybiraków w Koszalinie, wieloletni nauczyciel historii, który swoją otwartą postawą pozyskał uwagę najmłodszych przedstawicieli naszego przedszkola.
Pan Kazimierz opowiedział dzieciom w bardzo przystępny sposób historię swojego trudnego dzieciństwa, kiedy jako mały chłopiec musiał uporać się z trudami życia w okresie wojny i podczas zesłania jego rodziny na Sybir. Dzieci wysłuchały historii z wielkim przejęciem, wykazały się dużym zrozumieniem tematu wojny.
W spotkaniu uczestniczył również Pan Andrzej Leśniewicz Wójt gminy Biesiekierz, który jako pasjonat historii wspólnie z dziećmi wysłuchał historii Pana Kazimierza Krupińskiego.
Dziękując Panu Kazimierzowi Krupińskiemu za przybycie, uczcił słowami pamięć poległych w czasie wojny oraz pamięć ofiar zbrodni Katyńskiej, którym poświęcony jest dzień 13 kwietnia.
Po wysłuchaniu naszych gości, dzieci podziękowały Panu Kazimierzowi Krupińskiemu wierszem i pisemnym aktem za wspólne odkrywanie kart historii naszego kraju.
Wszyscy razem wyruszyliśmy również na Cmentarz Komunalny w Biesiekierzu, gdzie pod tablicą upamiętniającą życie i śmierć wszystkich bohaterów polskiej historii, złożyliśmy przygotowane przez dzieci kwiaty”.
Zebranie Zarządu Oddziału 20 maj 2018
Dnia 17 maja 2018 roku o godz. 10,00 w Sali 160 w gmachu Delegatury ZUWw przy ul. Andersa w Koszalinie odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich kół naszego oddziału. Na zebraniu tym omówiono realizację założeń poprzedniej kadencji oraz założenia na lata 2018-2020. Na wstępie ukonstytuował się skład prezydium oddziału. Podczas zebrania omówiono przygotowania do obchodów Dnia Sybiraka we wrzesień br. Dyskutowano też na temat udziału naszej delegacji na VIII Krajowy Zjazd Związku Sybiraków 27-28-29 czerwca 2018. Ważnym punktem obrad była dyskusja na temat przygotowań do obchodów 30-lecia powstania Związku Sybiraków naszego oddziału luty-marzec 2019. Ponadto, omówione zostały sprawy bieżące .
Ze względu na osoby przyjezdne, zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem.
Tekst i foto K. Krupiński.
,,Dni Historii w Dwójce" 9 maj 2018
Odbyłem kolejne spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 2. z okazji organizowanych co roku tzw. "Dni historii w Dwójce".
Poniżej cytuję opis tego spotkania ze szkolnej strony internetowej.
,,Gościem 9 maja 2018 r. w Gimnazjum nr 2 w Koszalinie był pan Kazimierz Krupiński, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie, wieloletni przyjaciel naszej szkoły.
Spotkania z panem Kazimierzem to podróż sentymentalna do lat dzieciństwa naszego gościa, czasu trudów, głodu, rozstań z najbliższymi i przygód małego chłopca. Historia Jego życia wzrusza, zaskakuje ale przede wszystkim skłania do myślenia nad tym w jakim świecie my żyjemy.
Wizyta Pana Kazimierza jest dla naszych uczniów spotkaniem z „żywą historią” , z człowiekiem, który w pełni zapału przytacza anegdoty z lat młodości. W ten sposób propaguje On wiedzę o Syberii, losach Polaków na wygnaniu i tragicznej historii dzieci zesłańców".
K. Krupiński
Strona  First Previous 1 Next Last  z 9
Aktualności 1 do 20 z 163
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia