Jeśli zapomnę o nich,
Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.

Adam Mickiewicz "Dziady"

Stanisław Krzyżanowski

Wspomnienie o śp. Stanisławie Krzyżanowskim

Stanisław Krzyżanowski urodził się 20.10.1928r. w Konstantynówce na Wołyniu; jego ojciec był funkcjonariuszem Policji Państwowej. Kiedy wybuchła wojna ojciec przeszedł z armią gen. Kleeberga kampanią wrześniową aż do Kocka. W październiku dostał się do niewoli niemieckiej i być może dzięki temu zachował życie.
Natomiast Stanisław w dniu  13.04.1940r. został deportowany z matką i pięciorgiem rodzeństwa do Kazachstanu do posiołka Bałkaszyno. Szczęśliwie udało im się przetrwać okres zesłania i wszyscy powrócili do kraju w 1946r.
Po odbyciu służby wojskowej w kraju i uzyskaniu średniego wykształcenia pracował w różnych instytucjach do 1990r. do czasu przejścia na emeryturę, podejmując wiele działań społecznych. W Związku Sybiraków przez trzy kadencje sprawował funkcję prezesa Zarządu Koła w Szczecinku, był też wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału w Koszalinie, a także członkiem głównej komisji rewizyjne Związku Sybiraków w Warszawie. Był człowiekiem bardzo życzliwym dla ludzi, cenionym radiestetą i energoterapeutą.
Pod jego kierownictwem członkowie Koła Związku Sybiraków w Szczecinku podejmowali wiele działań i akcji, jak np. ufundowanie sztandaru Koła, tablicy pamiątkowej w kościele p.w. N.M. Panny, obrazu MB Sybiraków jako wotum dla tego kościoła. Z jego inicjatywy posadzono na dziedzińcu kościelnym trzy świerki, symbolizujące trzy masowe deportacje polaków do ZSRR; rozprowadzano cegiełki na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinku i podejmowano wiele akcji pomocowych dla Rodaków na Wschodzie.
Stanisław Krzyżanowski był uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaka Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, a za swoją bezinteresowną działalność na rzecz Związku Sybiraków - Odznaka Honorową Sybiraka,  Srebrnym Medalem Opiekuna Pamięci Narodowej i Medalem "Pro Memoria".
Stanisław Krzyżanowski zmarł 16.12.2006r. Sybiracy ze Szczecinka oraz delegacje Sybiraków z Oddziału w Koszalinie i sąsiednich Kół żegnali długoletniego prezesa Koła wraz z pocztem sztandarowym podczas Mszy Św. W kościele mariackim, a później na cmentarzu komunalnym.  Zabrzmiał Hymn Sybiraków, a kwartet smyczkowy uczniów Szkoły Muzycznej wykonał pięknie i rzewnie pieśni "Bądź mi litości" oraz "Pójdź do Jezusa".

powrót
    Witamy   |   Historia   |   Koła   |   Aktualności   |   Kontakt   |   Wspomnienia