Sybir, Ziemia cierpień

 „ Sybir  ,  Ziemia  cierpień”,  to szczególna  pozycja ,  której  autorem  jest  Sybirak,  Tadeusz  Chwiedź,   a  wydawcą   Związek  Sybiraków , Oddział  w  Białymstoku,  stanowiącej ,  jak   podkreśla  autor,  opracowanie  historyczne  z  perspektywy  zesłańca.                                                                                    W  nininiejszym  opracowaniu  –  pisze  na  wstępie – chcemy  przywrócić  pamięć wielowiekowej  walki  i  cierpienia nas,  Polaków,  za  Wolną  i  Niepodległą.  Ginęliśmy  w  walkach i  doznawaliśmy  niewyobrażalnych  represji  od  naszych  agresorów ,  zabójców ( katów ).  Bezgraniczne  umiłowanie  Ojczyzny , determinacja  zesłańców  w  dążeniu  do niepodległości powinny  być   wzorem  do  naśladowania  , dla  młodych,  którym  to  przedstawione  w  wielkim  skrócie  opracowanie  dedykujemy ”.    Wzorem  autora  , zachęcam  więc , zwłaszcza  młodzież, do  sięgnięcia  po  to  swoiste  ,  dobrze  udokumentowane  studium,  z którego  wyłania  się  przerażający obraz  tamtych  czasów  i  losów  ludzi ,  w  których  przyszło  im  żyć.                                                                                                                                        Autor  tego  opracowania,  Tadeusz  Chwiedz  urodził  się  18.02.1935  roku w  Białymstoku. W  1940 r  wraz  z  mamą  i  siostrą został  wywieziony  do  Kazachstanu,  gdzie  na  zesłaniu  przebywał  do  kwietnia  1946  r. Jest  absolwentem  Wyższej  Szkoły  Inżynierskiej  w  Białymstoku. W  latach  2006 – 2015,  był  Prezesem  Zarządu  Głównego  Związku  Sybiraków  , a  od  30.05.1998 r  nieprzerwanie  pełni  funkcję  Prezesa  Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego  Związku  Sybiraków  w  Białymstoku.

Związek  Sybiraków Oddział  w  Białymstoku. Białystok  2020 r 

AG.